Goniec

Switch to desktop Register Login

Goniec Poleca

środa, 21 wrzesień 2016 21:43

Panie Prezydencie, co Pan obiecał Żydom?

Napisane przez


 

Komentarz • specjalnie dla www.michalkiewicz.pl • 21 września 2016

Podczas swego pobytu w Nowym Jorku pan prezydent Andrzej Duda w Konsulacie RP spotkał się z działaczami żydowskiej
Ligi Antydefamacyjnej, z Abrahamem Foxmanem na czele. Liga zajmuje się tropieniem i zwalczaniem wszelkich przejawów
„antysemityzmu”, to znaczy zachowań, które z jakichś powodów Żydom nie odpowiadają. Na przykład komplikują im interesy.
W takich przypadkach Liga Antydefamacyjna podnosi klangor pod niebiosa, a upatrzone ofiary próbuje doprowadzać do stanu bezbronności.

Ponieważ AIPAC (American Israel Public Affairs Comittee) jest w USA organizacją bardzo wpływową; można nawet powiedzieć,
że jej ciężar gatunkowy jest znacznie większy od wagi obydwu partii: Demokratycznej i Republikańskiej, to nic dziwnego,
że pan prezydent Duda uznał, iż nie może odmówić takiego spotkania. Z wypowiedzi, jakiej Abraham Foxman udzielił amerykańskim mediom
wynika, że przedmiotem rozmowy były co najmniej dwie kwestie – po pierwsze – że pan prezydent Duda obiecał walczyć z antysemityzmem
w Polscei nawet złożył jakieś deklaracje o „legislacji”, która pomoże walczyć z antysemityzmem. Po drugie – rozmawiano też o „restytucji
mienia żydowskiego w Polsce”.

Nie wiadomo, czy pan prezydent również w tej sprawie poczynił jakieś obietnice, ale wykluczyć tego nie można, ponieważ strona żydowska
wyszła z tego półtoragodzinnego spotkania bardzo zadowolona.

Ponieważ i w jednym i w drugim przypadku konsekwencje spełnienia obietnic poczynionych przez pana prezydenta miałyby poważne
konsekwencje dla Polski i narodu polskiego, proszę Pana Prezydenta, by poinformował opinię publiczną w kraju, co konkretnie Żydom obiecał.

Rzecz w tym, że ewentualna „legislacja” może doprowadzić do drastycznego ograniczenia wolności słowa w Polsce, w następstwie czego
środowiska lub organizacje żydowskie zyskają możliwość dyktowania Polakom, co wolno im mówić, a czego nie, podobnie jak zyskają
wpływ na swobodę badań naukowych.

Jeszcze gorsze następstwa mogą wynikać z obietnicy dokonania „restytucji” mienia żydowskiego w Polsce, czego organizacje żydowskie
od lat się domagają, kierując pod adresem Polski bezpodstawne roszczenia. Bezpodstawne – bo naciski na polskie władze idą w tym kierunku,
by dopiero stworzyły namiastkę podstawy prawnej, swego rodzaju pozór legalności, na podstawie którego organizacje żydowskie uwłaszczyłyby się na majątku w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że roszczenia te szacowane są na 65 mld dolarów – co potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie,
dr Szewach Weiss – a więc stanowią równowartość rocznego budżetu państwa.

Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej w kraju.
Zatem, jeśli miałaby nastąpić owa „restytucja”, musiałaby ona zostać dokonana w naturze, to znaczy – w nieruchomościach. To zaś oznacza,
że środowisko obdarowane takim majątkiem, dysponowałoby nim na terenie Polski, uzyskując natychmiast dominującą pozycję ekonomiczną,
która przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Inaczej mówiąc, naród polski zostałby we własnym kraju zepchnięty
na pozycję narodu drugiej, a nawet trzeciej kategorii.

Dlatego poinformowanie polskiej opinii publicznej w przedmiocie poczynionych przez Pana Prezydenta obietnic wydaje się bezwzględnie konieczne.

wtorek, 20 wrzesień 2016 09:45

Prezydent Duda u amerykańskich Żydów

Napisane przez

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,119,spotkanie-prezydenta-andrzeja-dudy-z-przedstawicielami-organizacji-zydowskich.html

 

 

Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami organizacji żydowskichSpotkanie przebywającego z wizytą w Nowym Jorku Andrzeja Dudy z przedstawicielami organizacji żydowskich (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (1 / 16)
Półtorej godziny trwało spotkanie przebywającej z wizytą w Nowym Jorku Pary Prezydenckiej z przedstawicielami organizacji żydowskich. Wyrazili oni zadowolenie ze spotkania. Ucieszyła ich obietnica prezydenta, że będzie nadal występował przeciw antysemityzmowi. Wieczorem w poniedziałek odbyła się również robocza kolacja z przedstawicielami kilkunastu amerykańskich koncernów działających w Polsce.

„Podziękowaliśmy prezydentowi za wypowiedzi przeciw antysemityzmowi i prosiliśmy, aby nadal występował przeciwko niemu. Powiedzieliśmy, że potrzebujemy jego głosu” - powiedział uczestniczący w spotkaniu prezes Ligii Przeciw Zniesławieniom (ADL), Abraham Foxman.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku. Oprócz Foxmana, wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Światowego Kongresu Żydowskiego (WJC) i Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC).

Foxman poinformował, że rozmawiano o legislacji – zdaniem żydowskich organizacji niezbędnej– która pomoże zwalczać przejawy antysemityzmu.

- Prezydent wykazał wiedzę w sprawach stosunków polsko-żydowskich i wrażliwość w sprawach historii - powiedział Foxman. - Potrzebujemy jego głosu, bo się martwimy. Martwimy się o demokrację w pewnych krajach bardziej niż w innych. Polska bowiem jest miejscem naszych urodzin i miejscem naszych pogrzebów. Zbyt wielu naszych bliskich tam zmarło - dodał. Jak poinformował Foxman, podczas spotkania rozmawiano też o kwestii restytucji mienia żydowskiego w Polsce i o stosunkach Polski z Izraelem.

- Myślę, że prezydent Duda jest dobrym człowiekiem i szczerze chce jasnego, uczciwego dialogu ze społecznością żydowską. Myślę, że to, co nam powiedział, było uczciwe i prawdziwe - powiedziała uczestnicząca w spotkaniu przewodnicząca Jewish Council for Public Affairs, dr Cheryl Fishbein.

Wieczorem Para Prezydencka spotkała się na roboczej kolacji z przedstawicielami kilkunastu amerykańskich koncernów działających w Polsce, m.in. Boeinga, Lockheeda Martina, Raytheona, Smithfield Foods, Invenergy, Pfizera. Rozmawiano o warunkach prowadzenia biznesu nad Wisłą, o potencjalnych szansach związanych z Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, o budowaniu kapitału ludzkiego, edukacji zawodowej, a także o tym, jak powstrzymać ucieczkę z Polski utalentowanych, młodych ludzi. Prezesi i wiceprezesi obecni na spotkaniu zadeklarowali dalszą obecność w Polsce i zapowiadali kolejne inwestycje.

czwartek, 15 wrzesień 2016 10:18

Szef Stratfor: Polacy są tani

Napisane przez

W dzisiejszej (15.09.2016) "Rzepie" szef wiązanego z CIA think-tanku Stratfor George Friedman  przyznaje że Polacy są tani - zauważa w korespondencji Pan Nikt - oto cytat:


Polska "nie tylko poważnie traktuje inwestycje w obronę, ale jest dla Ameryki ważna, bo za niewielką cenę pozwala szachować Rosję w kluczowej części Europy. Podobnie jest z Rumunią."


cały wywiad


czwartek, 08 wrzesień 2016 23:54

Pierwszy numer kwartalnika MAGNA POLONIA

Napisane przez

Magna12016Pierwszy numer kwartalnika MAGNA POLONIA jest już dostępny – pisze kol. Przemysław Holocher. – A co w nim? Otóż jak już zapewne niektórzy wiedzą, tematem wiodącym jest Dziedzictwo Kresów. Swoimi refleksjami na temat Kresów podzielili się z nami prof. Jan Żaryn, ks. Roman Kneblewski, red. Stanisław Michalkiewicz oraz pisarz Stanisław Srokowski. Z kolei o wyzwaniach stojących przed Polską pisze red. Grzegorz Braun. Dr Marta Cywińska poświęciła swój artykuł temu, jaki obraz Kresów wyłania się z międzywojennej polskiej prasy dla dzieci i młodzieży. Swoją wiedzą o żołnierzach wyklętych, którzy swoją walkę prowadzili na ziemiach, które dziś do Polski nie należą, i którzy wierzyli w to, że kiedyś Polska tam wróci, podzielili się z nami dr Krzysztof Kawęcki oraz Leszek Żebrowski. Z kolei wiedzę o tym, jak przedstawia się obecna sytuacja Polaków, którzy pozostali na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, czerpiemy od przedstawicieli polskich społeczności tam żyjących. Tak więc o sytuacji polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie pisze prezes Forum Rodziców Polskich na Litwie Renata Cytacka. O stanie polskości na Białorusi opowiada Andrzej Pisalnik, rzecznik Związku Polaków na Białorusi. Natomiast o tym, co dzieje się we Lwowie, pisze prosto ze Lwowa tamtejsza polska działaczka – Maria Pyż-Pakosz. Oto niektóre z naszych propozycji. Zresztą piszemy nie tylko o Kresach – pojawią się tu bowiem także artykuły poruszające tematykę społeczną, polityczną, gospodarczą… A wśród autorów – prawdziwe znakomitości… Będzie co poczytać.  Zakupu można dokonać na stronie www.magnapolonia.org.

wtorek, 06 wrzesień 2016 23:39

Żydzi przeciwko antysemityzmowi wśród Żydów

Napisane przez

PM Netanyahu Accepts Report of the Team on Eradicating Racism against Israelis of Ethiopian Origin 

http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/EventRaci310719.aspx

31/07/2016 
 
PM Netanyahu Accepts Report of the Team on Eradicating Racism against Israelis of Ethiopian Origin
Photo by Amos Ben Gershom, GPO      Click Here to Enlarge Picture
 

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening, received – from the Justice Ministry Director General Amy Palmor, who headed the team on eradicating racism against Israelis of Ethiopian origin – the conclusions and recommendations of the team on eradicating racism against Israelis of Ethiopian origin. The inter-ministerial team was established by the Prime Minister in the framework a decision by the special ministerial committee on advancing the integration into Israeli society of Israelis of Ethiopian origin, which he chairs. The ministerial team will convene tomorrow in order to discuss the report and – it is anticipated – approve its recommendations.
 
Prime Minister Netanyahu:
 
"I am not prepared to tolerate racism in our state. I am not prepared for people to be tripped up by the color of their skin. This is terrible. We, on the ministerial committee, have heard heart-rending and hair-raising stories and we started to take action against racism even beforehand. But now, in the wake of this report, which is part of our decisions, we will take further steps and I am pleased that there are people, men and women, who are determined to uproot this phenomenon from our lives. This befits neither our country, our citizens nor our people."
wtorek, 06 wrzesień 2016 08:14

Tak nas widzi najlepszy sojusznik

Napisane przez

Przedstawiamy Państwu ściągnięty ze strony ambasady amerykańskiej w Warszawie przetłumaczony na język polski raport w sprawie przestrzegania w Polsce wolności religijnej. Jak się okazuje jednym z elementów tej wolności jest... zwrot mienia

Ambasador oraz pracownicy Ambasady Amerykańskiej i konsulatu generalnego w Krakowie spotykali się z przedstawicielami instytucji rządowych w celu omówienia stanu postępowań dotyczących zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot. Spotykali się także z członkami lokalnej społeczności żydowskiej, przywódcami społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych odwiedzającymi Polskę oraz innymi przywódcami religijnymi, aby omówić kwestie zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot oraz działania na rzecz zwalczania antysemityzmu.

 

 

RAPORT O PRZESTRZEGANIU WOLNOŚCI RELIGIJNEJ NA ŚWIECIE W 2015 r.


Streszczenie
Konstytucja gwarantuje wolność religijną i stanowi, że religia jest kwestią indywidualnego wyboru, a wszystkie kościoły i związki wyznaniowe mają równe prawa. Relacje z Kościołem Rzymskokatolickim reguluje konkordat ze Stolicą Apostolską, który przyznaje temu kościołowi przywileje, jakich nie mają inne związki wyznaniowe. Stosunki z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez rząd z ich przedstawicielami. Kodeks karny zabrania obrazy uczuć religijnych w przestrzeni publicznej, ale sądy często uchylały wyroki skazujące. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony uczuć religijnych nie naruszają wolności wypowiedzi ani nie ograniczają prowadzenia debaty publicznej. Prokuratura prowadziła śledztwa w sprawie kilku przypadków antysemickich wypowiedzi, ale najczęściej nie była w stanie zidentyfikować sprawców.. Jak podaje społeczność żydowska oraz inne związki wyznaniowe zwrot majątku należnego wspólnotom religijnym nadal przebiega bardzo wolno.
Podczas protestów i demonstracji anty-imigracyjnych często pojawiały się hasła anty-islamskie i czasami antysemickie. Na przykład 11 i 12 września kibice dwóch największych klubów piłkarskich w Polsce podczas meczów w Poznaniu i Warszawie pokazywali anty-islamskie transparenty. Kilku marszom przeciwko imigrantom towarzyszył anty-muzułmańskiprzekaz. Muzułmańskie, żydowskie i katolickie budynki sakralne i prywatne były celem aktów wandalizmu. Organizacje międzyreligijne podejmowały kroki mające na celu promocję tolerancji i wolności przekonań religijnych w odpowiedzi na przypadki wandalizmu.
Przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej oraz Departamentu Stanu spotykali się z przedstawicielami rządu i społeczności żydowskiej w celu omówienia stanu postępowań dotyczących zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot żydowskich oraz zwalczania antysemityzmu. Ambasada i konsulat generalny w Krakowie objęły patronatem wydarzenia promujące dialog międzyreligijny i tolerancję wyznaniową.


Część I Demografia religii
Według szacunków rządu USA liczba ludności kształtuje się obecnie na poziomie 38,6 mln (dane z lipca 2015). Według szacunków Rocznika Statystycznego RP, który obejmuje „wybrane” grupy wyznaniowe, 87% populacji jest wyznania rzymskokatolickiego. W skład pozostałych grup, łącznie liczących niespełna 5% ludności, wchodzą ateiści, niewierzący, świadkowie Jehowy, luteranie, grekokatolicy, członkowie Kościoła zielonoświątkowego oraz Kościoła polskokatolickiego. Rocznik statystyczny z najnowszymi dostępnymi danymi podaje, że w 2013 roku społeczność żydowska liczyła 2 397 zarejestrowanych członków, a muzułmańska – 1 251 zarejestrowanych członków. Oficjalne statystyki obejmują tylko dane z organizacji, które dobrowolnie udostępniają tego typu informacje, i nie uwzględniają osób, które nie są formalnymi członkami związków wyznaniowych. Społeczności żydowskie i muzułmańskie szacują liczbę wiernych odpowiednio na 20 000 i 25 000 członków, choć niektóre społeczności żydowskie szacują, że członków może być nawet 40 000.


Część II Przestrzeganie wolności religijnej przez władze państwowe
Ramy prawne
Konstytucja zapewnia wolność sumienia i wyznania. Stanowi, że wolność religijna obejmuje swobodę wyznawania i przyjmowania religii według własnego wyboru oraz praktykowanie jej indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Konstytucja stanowi, że „kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione”. Głosi też, że stosunki pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi opierają się „na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie”. Konstytucja zaznacza, że stosunki z Kościołem katolickim będą określane umową międzynarodową zawartą ze Stolicą Apostolską i ustawą. Stosunki z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

Zgodnie z konstytucją wolność religijna obejmuje też prawo do posiadania miejsc kultu oraz wykonywania praktyk religijnych. Rodzice mają prawo do moralnego i religijnego wychowywania i nauczania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi lub światopoglądem filozoficznym. Konstytucja uznaje też prawo mniejszości narodowych i etnicznych do zakładania instytucji służących ochronie tożsamości religijnej. Ustawa zasadnicza zakazuje działalności partii politycznych i innych organizacji, których program opiera się na ideologii nazistowskiej.
Kodeks karny zabrania wypowiedzi publicznych, które obrażają uczucia religijne. W przypadku naruszenia tego zakazu przepisy prawa przewidują grzywnę zwykle w wysokości 5 tys. zł (1 276 USD) lub karę do dwóch lat pozbawienia wolności.
Przepisy szczegółowe regulują stosunki 15 związków wyznaniowych z państwem, określając ich strukturę wewnętrzną, sposób działania i procedury odzyskiwania majątków. Są to: Kościół rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski (luterański), Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół polskokatolicki, Kościół zielonoświątkowy, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościół katolicki mariawitów, Kościół starokatolicki mariawitów, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, Muzułmański Związek Religijny oraz Karaimski Związek Religijny. Śluby udzielane przez duchownych 11 z tych grup wyznaniowych nie wymagają rejestracji w urzędzie stanu cywilnego. Kościół katolicki mariawitów, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny oraz Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie mają takiego prawa. Ponadto stosunki 161 zarejestrowanych związków wyznaniowych z państwem nie są uregulowane ustawowo.
Prawo zapewnia równą ochronę wszystkim zarejestrowanym związkom wyznaniowym. Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiciele rządu i Kościoła katolickiego obradują na najwyższym szczeblu w Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, której regularne spotkania poświęcone są relacjom Państwo-Kościół.
Grupy wyznaniowe, które nie podlegają konkretnym przepisom, mogą rejestrować się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacjiale rejestracja nie jest obowiązkowa. Po przejęciu władzy przez nowy rząd, zaprzysiężony 16 listopada, obowiązek rejestracji związków wyznaniowych przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Grupy nierejestrowane mogą działać swobodnie bez rejestracji, ale nie mogą podejmować pewnych działań prawnych w imieniu związku. Aby się zarejestrować zgodnie z wymogami prawa, grupa musi złożyć poświadczony notarialnie wniosek wraz z danymi osobowymi przynajmniej 100 członków będących obywatelami polskimi, informacje na temat działalności grupy na terenie kraju, opis doktryny i życia religijnego, statut oraz adres siedziby, dane osobowe jej przywódców, opis roli pełnionej przez duchownych, jeśli dotyczy, a także informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych oraz przyjmowania nowych członków. 176 zarejestrowanych grup wyznaniowych uznanych na mocy prawa korzysta z przywilejów niedostępnych dla grup niezarejestrowanych,takich jak pewne praywileje podatkowe i prawo nabywania nieruchomości, oraz nauki religii w szkole.

Cztery komisje nadzorują roszczenia o zwrot majątku związków wyznaniowych, po jednej dla gminy wyznaniowej żydowskiej, Kościoła luterańskiego i Kościoła prawosławnego oraz jednej łączonej dla pozostałych wyznań. Komisje działają w oparciu o ustawodawstwo umożliwiające zwrot mienia należącego do związków wyznaniowych przed II wojną światową, znacjonalizowanego w trakcie wojny lub po wojnie. Prawa dotyczące restytucji takiego mienia nie dotyczą dóbr, które władze państwowe po II wojnie światowej sprzedały lub przekazały nowym prywatnym właścicielom.
Obywatele mają prawo pozwać władzę wykonawczą za naruszenie wolności religijnych gwarantowanych w ustawie zasadniczej, a prawo chroni przed dyskryminacją lub prześladowaniem ze względu na wyznanie lub światopogląd.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wszystkie szkoły prowadzą naukę religii, zgodnie z tym, czego życzą sobie rodzice, chociaż zajęcia nie są obowiązkowe. Lekcje religii służą nauce o konkretnej religii i szkoła ma prawny obowiązek zapewnić lekcje danego wyznania, jeśli przynajmniej siedmiu uczniów w szkole jest zainteresowanych takimi lekcjami. Każda grupa wyznaniowa ma prawo do decydowania o programie nauczania. Uczniowie mogą także poprosić o zorganizowanie lekcji etyki zamiast lekcji religii. Wszyscy nauczyciele religii otrzymują od państwa wynagrodzenie za nauczanie religii w szkołach publicznych.


Działania podejmowane przez władze
W ciągu roku komisje majątkowe rozstrzygnęły ok 160 spraw majątkowych, co w sumie daje około 6 800 z ponad 10 500 roszczeń. Komisja majątkowa zajmująca się mieniem gmin wyznaniowych żydowskich zakończyła w części lub całości 2 645 spraw z 5 554 roszczeń, które społeczność żydowska zgłosiła przed upłynięciem terminuprzypadającym na rok 2002. Komisja majątkowa zajmująca się mieniem Kościoła luterańskiego zakończyła w części lub całkowicie 960 spraw z 1 200 roszczeń, które zostały zgłoszone przed terminem przypadającym na rok 1996. Komisja zajmująca się roszczeniami Kościoła prawosławnego rozstrzygnęła częściowo lub całkowicie 264 roszczenia z 472, które zostały zgłoszone do roku 2005, a międzykościelna komisja dla pozostałych wyznań w części lub w całości rozstrzygnęła 83 z 170 spraw. Ostateczny termin zgłaszania roszczeń dla innych wyznań upłynął w 1998 r., nie dotyczył jednak Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła ewangelicko-reformowanego, które mogły zgłaszać roszczenia do końca 2006 r. We wcześniejszym okresie rozstrzygnięto 2 847 spraw dotyczących roszczeń Kościoła katolickiego.
Krytycy twierdzili, że zwrot majątków związkom wyznaniowym nie rozwiązywał problemu rewindykacji mienia znajdującego się w posiadaniu prywatnych osób trzecich, oraz że wiele kontrowersyjnych i skomplikowanych spraw pozostało nierozstrzygniętych. W wielu przypadkach na gruntach, gdzie przed II wojną światową istniały cmentarze żydowskie, zniszczone w czasie wojny lub po wojnie, powstały budynki i osiedla. Społeczność żydowska nieustająco skarży się na wolne tempo zwrotu mienia żydowskiego. W sierpniu prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego warszawską ustawę reprywatyzacyjną przyjętą wcześniej przez parlament. Ustawa dotyczyła praw własności dawnych właścicieli w Warszawie, skonfiskowanych w czasach komunistycznych i obejmowała niektóre roszczenia w Warszawie, w tym te polskich i amerykańskich społeczności żydowskich. Prezydent jej nie podpisał, i nie weszła ona w życie, zajmie się nią Trybunał Konstytucyjny, który do końca roku nie wyznaczył terminu rozpatrzenia sprawy.
W grudniu Paweł Kukiz, parlamentarzysta i przewodniczący trzeciej największej grupy politycznej w parlamencie, stwierdził, że zakrojone na szeroką skalę antyrządowe protesty są finansowane przez „żydowskiego bankiera”. Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i
ambasador Izraela skierowali do władz pismo potępiające wypowiedź Kukiza i określające ją jako antysemicką.
Prokuratura prowadziła śledztwa w sprawie wypowiedzi o charakterze antysemickim, część ze spraw umorzyła. W październiku prokuratura dzielnicy Żoliborz w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie antysemickich i antyromskich haseł wymalowanych sprayem na różnych budynkach w okolicach centrum Warszawy. Organizacje pozarządowe twierdzą, że przedstawiciele organów ścigania coraz sprawniej prowadzą dochodzenia dotyczące incydentów o charakterze antysemickim, ale często nie są w stanie zidentyfikować sprawców. Ponadto, inaczej niż w poprzednich latach, prokuratorzy nie umarzali dochodzeń z racji „małej szkodliwości społecznej” incydentów.


Grupy takie jak Młodzież Wszechpolska, Narodowe Odrodzenie Polski, Krew i Honor oraz Red Watch głoszą poglądy antysemickie, ale władze nie są w stanie udowodnić, że organizacje te stoją za konkretnymi przypadkami przemocy lub wandalizmu.


W lutym sąd okręgowy we Wrocławiu skazał autora książki „Jak zakochałem się w Adolfie Hitlerze” na 30 godzin pracy społecznej miesięcznie przez sześć miesięcy za promowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, religijnym i kulturowym.


6 października Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę polskiej gwiazdy muzyki pop dotyczącą przepisów o obrazie uczuć religijnych. Dorota Rabczewska, bardziej znana jako Doda, stwierdziła, że sądzenie obywateli za obrazę uczuć religijnych jest niekonstytucyjne, ponieważ uniemożliwia swobodę wypowiedzi w kwestiach religijnych. W styczniu 2013 r. Dodzie nakazano zapłatę grzywny w wysokości 5 000 złotych (1 276 USD) za stwierdzenie w wywiadzie w 2009 r., że Biblia została napisana przez „faceta naprutego winem i palącego jakieś zioła”. Trybunał orzekł, że artykuł kodeksu karnego, dotyczący obrazy uczuć religijnych stanowił uzasadnioną ingerencję w swobodę wypowiedzi, ponieważ nie naruszał istoty wolności wyrażania swoich poglądów oraz prowadzenia debaty publicznej.


27 maja prokuratura w Warszawie umorzyła po raz czwarty śledztwo w sprawie komentarzy antysemickich zamieszczonych w 2011 r. w internecie na temat byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i jego rodziny. Prokuratorzy stwierdzili, że umorzyli śledztwo z racji braku zaistnienia przestępstwa, przedawnienia i niemożności ustalenia sprawców.


Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Janusza Korwin-Mikkego, członka Parlamentu Europejskiego, w związku z wykonaniem przez niego nazistowskiego gestu pozdrowienia podczas debaty w Parlamencie Europejskim w lipcu. Według doniesień prasowych prokuratura zastanawia się, czy Korwin-Mikke złamał przepisy zakazujące nawoływania do nienawiści. Poza tym Korwin-Mikke grozi procedura dyscyplinarna i kara ze strony Parlamentu Europejskiego, w tym grzywna w wysokości 2 200 euro (2 393 USD) oraz zawieszenie na 10 dni.


W listopadzie Stowarzyszenie Żydowskie Czulent i Fundacja Autonomia przedstawiły rzecznikowi praw obywatelskich wyniki badania podręczników do historii zatytułowane „Antysemityzm nie jest poglądem”. Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskiego Czulent powiedział, że „treść [podręczników] jest jawnie i otwarcie nacjonalistyczna i dyskryminująca, co może prowadzić do wzmacniania uprzedzeń i antysemityzmu.”


31 października niedawno wybrany prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach Dnia Reformacji wraz ze społecznością luteranów w Bielsku-Białej. 10 września Duda odwiedził meczet we wsi Bohniki, gdzie mieszka większość społeczności muzułmańskiej w Polsce. 19 sierpnia wziął udział w religijnych obchodach głównego święta kościoła prawosławnego w świątyni na Grabarce. 9 grudnia prezydent był gospodarzem obchodów Hanukki, w których uczestniczyli naczelny rabin Polski i inni czołowi członkowie społeczności żydowskiej.


W niższej i w wyższej izbie parlamentu oraz w wielu innych budynkach publicznych, m.in. w salach lekcyjnych w państwowych szkołach, nadal wiszą krzyże.
Władze państwowe i warszawski ratusz zapewniają fundusze na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historii Żydów Polskich, które zostało otwarte w 2014 r.
Polska należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance). Rząd finansował wymiany pomiędzy polskimi uczestnikami i amerykańskimi i izraelskimi żydami, wspierające dialog na temat restytucji, Holokaustu i kwestii międzywyznaniowych.


Część III Postawy społeczne a poszanowanie wolności religijnej
Dochodziło do demonstracji przeciwko imigrantom, podczas których wykrzykiwano antyislamskie hasła i niesiono antyislamskie oraz antysemickie transparenty. Religia i etniczność są ze sobą blisko powiązane, dlatego wiele z tych incydentów trudno było przypisać do jakiejś kategorii wyłącznie w oparciu o tożsamość religijną.


Według ankiety Pew Research Center opublikowanej w czerwcu 56% populacji miało negatywne nastawienie do muzułmanów a 38% do żydów.
We wrześniu i w październiku odbyło się w całym kraju ponad 20 marszy skierowanych przeciwko imigrantom, co stanowiło część zaplanowanej na cały kraj akcji. Na wielu marszach pojawiały się transparenty i hasła anty-muzułmańskie. 15 października na marszu w Kielcach uczestnicy krzyczeli „Kielce bez islamu”. Podobne hasła pojawiały się na antyimigranckich marszach zorganizowanych w drugiej połowie roku w całym kraju. Podczas żadnej z tych demonstracji policja nie interweniowała, twierdząc, że miały one charakter pokojowy i nie doszło do zakłócenia porządku publicznego. Pojawiły się doniesienia o atakach na przedsiębiorstwa prowadzone przez imigrantów. Miało do nich dojść podczas niektórych protestów, i po nich, pojawiło się m.in. anty-muzułmańskie graffiti.


Do zachowań skierowanych przeciwko muzułmanom oraz do demonstracji o takim charakterze czasami dochodziło podczas wydarzeń sportowych. Na przykład 11 i 12 września kibice dwóch największych klubów piłkarskich w Polsce podczas meczów w Poznaniu i Warszawie wywiesili anty-islamskie transparenty.


18 listopada grupy narodowe przemaszerowały ulicami Warszawy, Wrocławia i Krakowa, sprzeciwiając się dostrzeganej przez nich „islamizacji” Europy oraz atakom w Paryżu z 13 listopada. Podczas demonstracji widoczne były anty-muzułmańskie hasła i znaki.


Podczas demonstracji we Wrocławiu podpalono kukłę ortodoksyjnego żyda z flagą UE w dłoni. Policja nie interweniowała. 19 listopada prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz powiadomił o incydencie prokuraturę i wydał oświadczenie potępiające takie demonstracje. Powiedział także, że należałoby ukarać osoby odpowiedzialne za spalenie kukły. Przedstawiciele Związku Gmin Żydowskich zażądali natychmiastowego spotkania z szefem policji we Wrocławiu i stwierdzili, że bierna postawa policji doprowadziła do poczucia zagrożeniawśród społeczności żydowskiej. Policja oraz prokuratura zidentyfikowały osobę, która spaliła kukłę żyda, ale pod koniec roku nie było jasne, czy zostaną jej postawione zarzuty.

Dochodziło do przypadków wandalizmu skierowanego przeciwko własności kojarzonej z instytucjami katolickimi, muzułmańskimi i żydowskimi.
31 października dwie osoby zniszczyły dziewięć nagrobków na żydowskim cmentarzu w Bielsku-Białej. Policja zatrzymała dwie osoby na początku listopada, które pod koniec roku czekały na proces. Do podobnego zdarzenia doszło na tym samym cmentarzu w sierpniu, kiedy to zniszczono siedem nagrobków. W kwietniu nieznani sprawy zbezcześcili 15 nagrobków na żydowskim cmentarzu w Olkuszu. W dwóch ostatnich przypadkach policja nikogo nie zatrzymała.


11 lipca kobieta złożyła wizytę w nowo otwartym Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie i zostawiła w budynku i na parkingu świńskie głowy. 16 lipca policja zatrzymała podejrzaną. Grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.
W lutym i czerwcu nieznani sprawcy zbezcześcili kościoły katolickie w Częstochowie i Ilzie; zniszczyli obrazy i wymalowali na ścianach satanistyczne symbole oraz nienawistne graffiti.


Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadal regularnie organizowała konferencje i uroczystości poświęcone tolerancji i wzjaemnemu zrozumieniu. W podobny sposób działa komisja dwustronna powołana przez Kościół katolicki i prawosławny. W marcu Rada Chrześcijan i Żydów zorganizowała konferencję upamiętniającą 25-lecie projektu „Bliskie spotkania chrześcijan i żydów.” W październiku grupa współorganizowała międzynarodową konferencję upamiętniającą 50. rocznicę Nostra Aetate, drugiej watykańskiej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. W ramach obchodów episkopat Kościoła katolickiego wystosował specjalny list pasterski potępiający antysemityzm. 15 stycznia Kościół katolicki świętował coroczny Dzień Judaizmu, w ramach którego w całym kraju odbyło się wiele imprez, m.in. spotkania, wykłady w szkołach, pokazy filmów i wystawy. Główne obchody rozpoczęły się od modlitwy chrześcijan i żydów w dawnym obozie śmierci Auschwitz-Birkenau, w której wzięli udział biskup Roman Pindel i naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Polska Rada Ekumeniczna, do której należą prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie z wyjątkiem Kościoła rzymskokatolickiego, promowała dialog ekumeniczny i tolerancję religijną.


26 stycznia Kościół katolicki świętował Dzień Islamu, którego celem jest promowanie pokojowego współistnienia religii. Z tej okazji odbywały się wykłady, czytanie Biblii i Koranu oraz modlitwy.


W styczniu osoby ocalone z Holokaustu, politycy i przedstawiciele różnych wyznań spotkali się z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście oraz 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.


Część IV Działania podejmowane przez rząd USA
Ambasador oraz pracownicy Ambasady Amerykańskiej i konsulatu generalnego w Krakowie spotykali się z przedstawicielami instytucji rządowych w celu omówienia stanu postępowań dotyczących zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot. Spotykali się także z członkami lokalnej społeczności żydowskiej, przywódcami społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych odwiedzającymi Polskę oraz innymi przywódcami religijnymi, aby omówić kwestie zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot oraz działania na rzecz zwalczania antysemityzmu.
Ambasador oraz pracownicy z Ambasady Amerykańskiej i konsulatu generalnego w Krakowie spotykali się z przywódcami muzułmańskimi w celu omówienia stanu postępowań dotyczących zwrotu mienia osób prywatnych i wspólnot oraz działań na rzecz zwalczania nastrojów anty-muzułmańskich.

Ambasada i konsulat generalny nadal regularnie monitorują przestrzeganie wolności religijnej oraz stosunki międzywyznaniowe.
27 stycznia delegacja prezydenta USA uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.
We wrześniu specjalny wysłannik Departamentu Stanu ds. monitorowania i zwalczania antysemityzmu spotkał się z rabinami w Warszawie w celu omówienia kwestii związanych ze społecznością żydowskąj oraz antysemityzmu. W marcu i październiku specjalny wysłannik ds. Holokaustu spotkał się w Warszawie zprzedstawicielami władz, w celu omówienia restytucji mienia prywatnego i wspólnotowego oraz świadczeń dla osób ocalałych z Holokaustu.


Ambasador regularnie spotykał się z przedstawicielami głównych środowisk religijnych, w tym z wiodącymi postaciami Kościoła katolickiego, społeczności muzułmańskiej i żydowskiej.


Ambasador oraz pracownicy ambasady i konsulatu generalnego uczestniczyli w imprezach promujących dialog międzywyznaniowy, szczególnie wśród młodzieży, a także wolność religijną. Wspierali liczne inicjatywy edukacyjne poświęcone historii Holokaustu, tolerancji i wzajemnemu poszanowaniu.
Ambasada nadal organizowała programy wymiany, prowadziła spotkania ze studentami i udzielała grantów na rzecz promowania wolności religijnej i tolerancji. Zapewniła środki na wizytę nauczycieli w USA w ramach letniego programu szkoleniowego poświęconego edukacji o Holokauście. Ambasada zapewniła finansowe i organizacyjne wsparcie przy organizacji festiwali kultury żydowskiej w Warszawie i w Krakowie oraz dla Muzeum Historii Żydów Polskich podczas wystawy dzieł amerykańskiego artysty inspirowanych drewnianymi synagogami w Polsce. Konsulat generalny zapewnił finansowe wsparcie dla międzynarodowego programu realizowanego w ramach Żydowskiego centrum Auschwitz ds. zapobiegania ludobójstwom i prześladowaniom religijnym, a także aktywnie uczestniczył w edukacyjnych programach dla pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

piątek, 02 wrzesień 2016 14:38

„Ciekawe” życie w PRL-u... i co dalej?

Napisane przez

ciekawe zycie w prl-u i co dalejSzanowni Państwo,

        w okresie ostatnich trzech lat wysyłałem różne teksty dotyczące spraw patriotyczno-narodowych. Były to głównie fragmenty mojej książki o tytule j.w. Dostawałem maile wyrażające zainteresowanie i popierające moje tezy. Dzisiaj mogę już poinformować Państwa, właśnie, jeszcze ciepła, ukazała się moja książka „‘Ciekawe’ życie w PRL-u... i co dalej?”.

        Jest to książka o nas wszystkich, którzy żyliśmy w tamtych czasach. Ukazuje zabawne, ale i mroczne obrazki naszego sąsiedztwa, z którym przyszło nam żyć. Jako mieszkaniec warszawskiej Pragi, miałem za sąsiadów przy ulicy Strzeleckiej 8 katownię UB-owską, gdzie już na początku września 1944 roku przebywał generał Sierow i obojętnie przyglądał się ginącej powstańczej Warszawie, a ulicę dalej (Namysłowska) – więzienie karno-śledcze I Zarządu Politycznego WP.

piątek, 02 wrzesień 2016 14:30

Starość nie musi nas zaskoczyć

Napisane przez

ksiazka3616        Każdy z nas unika określenia drugiej osoby epitetem „stary człowiek”, no może poza Hemingwayem, który tak zatytułował swoją książkę. Uciekamy się do eufemizmów: mówimy o jesieni lub schyłku życia, byle nie wspominać o starości. Dokonujemy licznych operacji plastycznych, aby pozbawić naszą twarz lub figurę znamion starzenia.

        Niestety, metryki nie oszukasz. Zatem zamiast uciekać od problemu, należy stanąć z nim twarzą w twarz. Tak też uczynił ksiądz dr hab. Norbert G. Pikuła, profesor UP, w swojej książce pt. „Poczucie sensu życia osób starszych”.

piątek, 02 wrzesień 2016 08:54

Ważny wywiad Putina dla Bloomberga

Napisane przez
 

W wywiadzie dla agencji Bloomberg prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł przed rewidowaniem wyników II wojny światowej. Zapytany – jak zaznaczył dziennikarz, żartobliwe -, czy Rosja byłaby gotowa oddać Kaliningrad, odpowiedział:

„Ja odpowiem bez żadnych żartów - jeśli ktoś chce zacząć rewidować wyniki drugiej wojny światowej, spróbujmy podyskutować na ten temat. Ale wtedy trzeba zacząć dyskutować nie na temat Kaliningradu, a ogółem - wschodnich ziem Niemiec, Lwowa, który był częścią Polski, itd., itd.”.

W tym kontekście wspomniał także o Węgrach i Rumunach.

„Jeśli ktoś chce otworzyć tę puszkę Pandory i zacząć działać z nią - proszę bardzo, bierzcie flagę w ręce i zaczynajcie" - powiedział.

Wywiad dla Bloomberga przeprowadzono w związku z rozpoczynającym się we Władywostoku II Wschodnim Forum Ekonomicznym. Rozmowa dotyczyła m.in. na pytania dot. Wysp Kurylskich, będących przedmiotem sporu Rosji z Japonią. Wcześniej Tokio zasugerowało, że pozwoliłoby Rosjanom pozostać na spornych wyspach, jeśli Kreml oddałby je Japończykom. „Nie handlujemy terytoriami” - podkreślił Putin.

 

Komentuje Pan Nikt:

Skrajnie groźne dla Polski wrzuty. Jeżeli Putin mówi takie rzeczy (poniżej), tzn. ze coś już wie, wie, że coś jest szykowane i próbuje to spalić poprzez ukazanie, że Rosja nie pozostanie obojętna. Wiadomo: to są ostrzeżenia dla Waszyngtonu, aby był świadomy, czym skutkować może dla jego wasali zbyt mocne proeskalacyjne działanie USA. W tym kontekście nikt by tam Warszawy nie pytał o zgodę na zwrot ziem niemieckich. One z czasem i tak wrócą do Niemiec, przepływając z czasem spokojnie i cicho granicę znaczeniową, wystarczy przecież już teraz pojechać na Ziemie Utracone lub do Prus, aby ujrzeć tam świat zawieszony pomiędzy, świat jałowy, nieobjęty w pełni władztwem polskim, w istocie terytorium nigdy niepozyskane przez słabą i niknącą Polskę..   

Bardzo groźne są  teksty Putina np. dotyczące Lwowa, ponieważ wiemy, że najprawdopodobniej, w wyniku błędnej zagenturyzowanej polityki obecnego rządu, w przyszłości status quo kraju nadwiślańskiego będzie sprowadzał się do światłej, europejskiej, już niemieckiej ściany zachodniej z Prusami na górze (ach, jakże to wygodne dla Królewca pod władaniem Rosji) oraz części pozostałej - zeszmaconej, otumanionej jakimś frazesom pisowsko-patriotycznym, skrwawionej walką z banderowcami, których napuszczą na siebie zgodnie Berlin, Moskwa i Waszyngton przy wielkim współudziale Tel-Awiwu. W narracji funkcjonować będzie bandycka, ciemna, podła, nacjonalistyczna Warszawa i światły, spokojny, bo już objęty opieką zza płotu Wrocław, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Olsztyn. Nie bądźmy zbyt naiwni i głupi. Donieck trzy lata temu tez był spokojnym miastem. Kraina U trzymała się na szwach, ale jakoś trwała. Dziś tego podmiotu już nie ma. Nas też nie będzie.  Zniszczą nas. Fizycznie, symbolicznie, intelektualnie...

Podczas gdy Stany Zjednoczone i Europa prowadzą coraz bardziej jastrzębią politykę wobec Chin, Pekin gotów jest sformować wojskowy sojusz z Moskwą dla przeciwważenia Zachodu.

Przemawiając w ubiegłym miesiącu podczas obchodów 95. rocznicy utworzenia Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinping wygłosił przemówienie określane przez zachodnich analityków mianem "prowokacyjnego", wezwał w nim do stworzenia wojskowego aliansu z Rosją, który sprawi, że "NATO będzie bezsilne", co "zakończy imperialistyczne zakusy Zachodu".

- Zachód jest na krawędzi radykalnej zmiany - mówił coraz bardziej sfrustrowany prezydent Chin - widzimy jak Unia Europejska stopniowo upada, podobnie jak kończy się amerykańska gospodarka, "nowy porządek świata" dobiega końca.

Retoryka ta ma również na celu uciszyć głosy krytyki w samych Chinach, gdzie przedstawiciele władzy apelują już do obywateli, by zachowali czujność wobec antyrządowych agitatorów, którzy mogą być agentami Zachodu.

Xi zadeklarował, że świat nie będzie już nigdy taki, jak przedtem i za dziesięć lat będziemy mieli nowy porządek świata, w którym rolę kluczową odgrywać będzie sojusz Chin z Rosją.

Rosja z zadowoleniem powitała te deklaracje. Prezydent Putin określa obecną współpracę chińsko-rosyjską, jako "strategiczną i bardzo szeroką". Rosja popiera chińskie stanowisko w sporze na Morzu Południowo-chińskim i prowadzi z chińską marynarką wspólne manewry na Pacyfiku.  (gon)