Goniec

Register Login

Poczta Gońca

Zamieszczamy listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potępiające nas w czambuł. Nie publikujemy listów obscenicznych, pornograficznych i takich, które zaprowadzą nas wprost do sądu.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych listów.

piątek, 16 marzec 2018 13:40

Listy z nr. 11/2018

Dyrekcja i Zarząd Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” Warszawa Protest w związku z antypolską w wymowie, wystawą w Muzeum Żydów Polskich „POLIN”.         Stanowczo protestuję przeciwko wykorzystywaniu pieniędzy polskich podatników do szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków przez osoby narodowości żydowskiej w polskim muzeum finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zorganizowana tam wystawa jest ewidentnym zaprzeczeniem prawdy historycznej oraz przejawem relatywizacji faktów historycznych oraz wprowadzania opinii publicznej w błąd.         My, Polacy, nie życzymy sobie, tutaj w Polsce jaskrawych przejawów antypolonizmu i wrogiego oddziaływania jednoznacznie określonych środowisk żydowskich, nie przebierających w środkach i metodach, mających na celu oszczerstwa i pomówienia narodu…
piątek, 09 marzec 2018 08:01

Listy z nr. 10/2018

St. Catharines, 3 marca 2018 P O D Z I Ę K O W A N I E Szanowna Redakcjo,         W imieniu Prezesa i Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Niagara z siedzibą w St. Catharines pragnę serdecznie podziękować za bezinteresowne zamieszczenie w Państwa tygodniku naszego zawiadomienia o organizacyjnym zebraniu w sprawie tegorocznej Pielgrzymki do Polskiego Cmentarza Wojskowego w Niagara-on-the-Lake oraz artykułu informacyjnego o bieżących przygotowaniach tego przedsięwzięcia, z załączonymi zdjęciami.         Dzięki przekazowi w mediach możemy szybko i sprawniej dotrzeć do zainteresowanych organizacji i osób pragnących godnie uczcić i złożyć hołd Bohaterskim Żołnierzom Generała Józefa Hallera w miejscu Ich spoczynku.         Jeszcze…
piątek, 02 marzec 2018 07:48

Listy z nr. 9/2018

OŚWIADCZENIE         W związku z licznymi przypadkami rozpowszechniania fałszywych informacji na temat kpt. Romualda Rajsa „Burego” i wykorzystywania wytworzonej przez komunistów „czarnej legendy” do wzniecania waśni narodowo-wyznaniowych na Białostocczyźnie i budowania kapitału politycznego, zwłaszcza przez środowiska lewicowe, a także do zniechęcania bądź uniemożliwiania przedstawicielom instytucji publicznych udziału w spotkaniach autorskich połączonych z prezentacją filmu pt. „Podwójnie Wyklęty” oraz interwencji obcego  państwa – ambasadora Republiki Białorusi w Polsce – w polską politykę historyczną, zdecydowanie protestujemy przeciwko: ograniczaniu wolności twórczości artystycznej; ograniczaniu swobody prowadzenia debaty publicznej o Żołnierzach Wyklętych; dyskryminowaniu i zakazywaniu innych poglądów niż dotychczasowa propaganda komunistyczna; ograniczaniu prawa obywateli do rzetelnej,…
piątek, 23 luty 2018 08:15

Listy z nr. 8/2018

Szczęść Boże,         11 lutego, w przeddzień urodzin Mary Wagner, modliliśmy się w Godzinę Miłosierdzia przed więzieniem, gdzie obecnie przebywa Mary. Planujemy, aby ta modlitwa była kontynuowana co najmniej raz w miesiącu w tym samym miejscu. Mary wiedziała o naszej obecności przed więzieniem i łączyła się z nami w modlitwie. Ponieważ warunki pogodowe tego dnia nie były zbyt sprzyjające (najpierw bardzo obfite opady śniegu, a potem marznący deszcz), dlatego frekwencja tego dnia nie była zbyt wysoka, zostaliśmy jednak wsparci przez kilka osób z kanadyjskich organizacji ruchu obrońców życia (Couples for Christ oraz Right To life). Modlitwa była prowadzona w języku polskim…
piątek, 16 luty 2018 08:09

Listy z nr. 7/2018

RADA POLONII ŚWIATA COUNCIL OF WORLD POLONIA * CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE PREZES TERESA BEREZOWSKA: 48 Kimberdale Cres. Toronto, ON, M1W 1Y5, CANADA Toronto, Kanada - 12 lutego 2018 r. OŚWIADCZENIE         w sprawie sytuacji powstałej po uchwaleniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Rada Polonii Świata, reprezentująca naczelne organizacje polonijne sześciu kontynentów, pragnie z całą stanowczością oświadczyć, że określenie „Polskie obozy zagłady” lub „Polskie obozy śmierci”, jest historycznym kłamstwem, z którym Polonia na świecie walczy od lat, a szczególnie w okresie, gdy Polska nie była państwem suwerennym.         Wielokrotnie, w wielu krajach zamieszkania Polonii, poprzez Komitety Obrony Dobrego Imienia…
piątek, 09 luty 2018 07:58

Listy z nr. 6/2018

Witam Wszystkich,          odwiedziłem wczoraj Mary Wagner w więzieniu w Milton. Zgodnie z propozycją księdza Piotra Bałtorowicza z Polski, zaproponowałem jej modlitwę Koronka do Miłosierdzia Bożego w czasie spotkania i poinformowałem, że ksiądz Piotr i osoby przez niego zorganizowane modlą się koronką w czasie tych odwiedzin. Mary uśmiechnęła się i pomodliliśmy się. Przekazałem Mary pozdrowienia od księdza Piotra Bałtorowicza, Jacka Kotuli oraz pozostałych osób, które mnie o to prosiły. Mary pozdrawia wszystkich.          Przekazałem Mary informacje o demonstracji przed Ambasadą Kanady w Warszawie w dniu jej urodzin 12 lutego organizowaną przez Jacka Kotulę oraz 11 lutego od 3 do 4 po południu…