Goniec

Register Login

Zdrowie i inne porady

Nasze zdrowie i inne porady.

Jedna z osób zadała mi następujące pytanie: 

"Czy książki w języku polskim są w jakiś sposób skatalogowane w torontońskich zbiorach? Chciałabym po prostu spokojnie przejrzeć, jakie pozycje są w posiadaniu bibliotek w Toronto".

Mówiąc o systemie bibliotek w Toronto, mamy na myśli wypożyczalnie (np. oddziały dzielnicowe, biblioteka North York Central), jak również Toronto Reference Library, która w większości działa na zasadzie czytelni ("Reference use – not holdable) i w mniejszej części jako wypożyczalnia.

Otóż jest pewien sposób, aby główny katalog komputerowy systemu bibliotek TPL pokazał wszystkie dokumenty polskojęzyczne. Proszę zrobić, co następuje:

1. Wyświetlić stronę główną systemu TPL http://www.torontopubliclibrary.ca

2. Na głównej stronie biblioteki jest opcja wyszukiwania zaawansowanego "Advance Search" http://www.torontopubliclibrary.ca/advanced/

3. Na podstronie "Advanced Search" zobaczą Państwo kilka okien z limitami w zależności od kryteriów interesujących użytkownika. Aby wyświetlić WSZYSTKIE tytuły w jęz. polskim, należy wybrać następujące ustawienia:

– w pierwszym oknie "ALL FIELDS" nie wpisywać niczego (zostawić puste)
– "TYPE" (Typ materiału) nastawić na "ANY TYPE"
– w oknie "LANGUAGE" wybrać "Polish"
– w oknie "AT LIBRARY BRANCH" wybrać "Any Branch"
– w oknie "PUBLICATION YEAR" zostawić opcję "Any" – to – "Any"
– w oknach "AGE LEVEL" i "INCLUDE" zaznaczyć wszystkie opcje (wówczas komputer wyświetli tytuły podlegające wypożyczaniu, jak i te, które mogą być używane tylko w czytelni, tzw. "Reference Use Only"
– wcisnąć "SEARCH".

Według katalogu komputerowego na dzień dzisiejszy, we wszystkich oddziałach bibliotecznych TPL jest około 13.190 tytułów w jęz. polskim.

UWAGA: nie oznacza to, że wszystkie dokumenty są w obiegu. Jeśli przy jakimś tytule system komputerowy wyświetla informację "Reference Only – not holdable", oznacza to, że danego dokumentu można używać tylko w czytelni (z reguły w gmachu TRL na Yonge/Bloor). Na liście 13.190 tytułów mogą być też tytuły materiałów zgubionych przez użytkowników, których jeszcze oficjalnie nie zdjęto z katalogu komputerowego.

W odróżnieniu od zbiorów angielsko- i francuskojęzycznych, rok wydania "Publication Year" nie jest najlepszym sposobem na limitowanie wyszukiwania nowych nabytków obcojęzycznych. Powodem tego jest fakt, że dokumenty zbiorów obcojęzycznych nie podlegają szczegółowemu katalogowaniu, opisy sporządzane są w sposób skrócony i często, choć nie zawsze, nie zawierają pełnej informacji, między innymi roku wydania.

Małgorzata Tuszyńska-Starszyk (MLS) Bibliotekarz, Toronto Public Library

niedziela, 16 czerwiec 2013 14:23

Jąkanie można wyleczyć w każdym wieku!

Napisane przez

GONIEC rozmawia z neurologopedą, psychoterapeutą Ewą Galewską, prowadzącą od 18 lat terapię jąkania, oraz pacjentem Michałem Stochem z Mississaugi, który leczy się w Klinice p. Ewy.

jakanie

Jąkanie jest jednym z tych tematów, którym towarzyszą rozbieżne opinie i skrajne emocje. Na jednym biegunie jąkanie stanowi żelazny repertuar dowcipów, na drugim – jest przyczyną wielu niepowodzeń, a nawet dramatów tych, którzy na nie cierpią. Do tego otacza je atmosfera fałszywych przekonań, wielu mitów oraz społecznego tabu.

- Pani Ewo, od 18 lat zajmuje się pani leczeniem jąkania. W powszechnej opinii uważa się, że jąkanie jest wadą wymowy, zaburzeniem mowy, nerwicą mowy. A jak pani określiłaby jąkanie – czym ono jest?

Podczas konsultacji, kiedy po raz pierwszy rozmawiam z rodzicami dzieci jąkających, najczęściej nie mówią oni wprost, że ich dziecko jąka się.

Większość opiekunów, nawet tych, którzy towarzyszą dorosłej osobie jąkającej podczas diagnozy, unika określenia – jąkanie. Dzieje się tak z powodu wstydu i niezrozumienia tego poważnego problemu. Rodzice najczęściej zastępują słowo "jąka się" kolokwialnymi określeniami: "Mój syn nie jąka się, on tylko trochę się zacina, zapowietrza albo czasem się tak zahacza". Po chwili dodają: "Ale to nie zawsze, proszę przy nim nie mówić, że się jąka – bo on o tym nie wie". Przerażeni rodzice jąkających się dzieci uciekają w "zmowę milczenia", nie rozumiejąc dziwnego zjawiska, jakie nagle dotknęło ich dzieci. Przyglądają się z przerażeniem, jak rozwija się problem, którego jeszcze wczoraj nie było. Obarczają się winą za wstydliwy defekt, ponieważ, najczęściej, przez pierwsze lata życia dziecko mówiło płynnie. Nagle krewni, nauczyciele i sąsiedzi patrzą na nich podejrzliwie, a terapeuci bezkrytycznie pocieszają: "Proszę czekać – problem minie". Życzliwi , często tłumaczą: "On z tego wyrośnie, jak wielu innych". W sytuacji tematu tabu – nie dziwi nas, że dorosły jąkający też niechętnie rozmawia z bliskimi o swoim problemie. Tym bardziej, że jest tym, któremu nie minęło… Najczęściej dzieje się tak dlatego, że nie wie jak , wcześniej nikt z nim o tym nie rozmawiał. A to oznacza, że temat jest zbyt poważny lub, co gorsza, "tajemnicza choroba" jest nie wyleczalna. Do tego żona i znajomi spieszą z pocieszeniem: "Mi to nie przeszkadza, prawie tego nie słychać", po czym szybko uciekają wzrokiem, jakby czuli się winni; czy właśnie to chciał usłyszeć ich jąkający słuchacz.

Trudno się dziwić takiej postawie, nawet naukowcy nie są zgodni co do istoty jąkania. Zjawisko jąkania nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Najczęściej spotykamy się z niesłuszną opinią, że jąkanie jest wadą wymowy, zaburzeniem mowy lub nerwicą mowy, a osoba jąkająca ma niesprawny aparat artykulacyjny. Istnieje również stereotypowe przekonanie, że dziecko jąka się od urodzenia, odziedziczyło chorobę i musi nauczyć się z nią żyć. Niestety ten fatalistyczny pogląd najczęściej prezentują logopedzi, a nierzadko psycholodzy. Definicje jąkania przytaczane w literaturze odnoszą się do tego, co dzieje się z osobą jąkającą wtedy , kiedy ona już się jąka. Paradoksalnie niepłynność mówienia dla osoby jąkającej nie jest problemem, większość z nas mówi niepłynnie. Problemem jest to, co dzieje się z jąkającym na poziomie poznawczym i emocjonalnym, zanim zacznie mówić – wtedy, kiedy planuje wypowiedź. To kluczowy problem osób jąkających; cały czas myślą, jak ominąć trudne słowa, trudne sytuacje, jak się nie jąkać.

W naszej Klinice Leczenia Jąkania definiujemy jąkanie jako: globalne zaburzenie komunikacji, najczęściej realizuje się ono w mowie spontanicznej, nie jest stanem – jest cechą. Występuje w relacji z "oceniającym" słuchaczem. Oceniający słuchacz nieświadomie staje się "sprawcą" jąkania. Jąkanie objawia się napięciem neuromięśniowym, niepłynnością mowy, zaburzonym oddechem, utratą wewnętrznej spójności wypowiedzi, zaburzoną prozodią mowy (melodią), zaburzonym kontaktem wzrokowym, lękiem przed oceną, stałą chęcią ukrywania defektu, tikami i współruchami, logofobią.

Charakteryzuje się ogólną dezintegracją osobowości. Może prowadzić do zaburzeń nerwicowych, afektywnych, psychotycznych i psychosomatycznych.

- Funkcjonuje wiele mitów o jąkaniu, które z nich są najbardziej popularne? W jaki sposób wpływają one na społeczne postrzeganie jąkania i osoby jąkającej?

Najbardziej popularne mity to:
* Jąkanie jest wadą wymowy;
* Jąkanie jest uwarunkowane genetycznie;
* Jąkanie jest wrodzone;
* Z jąkania się wyrasta;
* Jąkanie – to rozwojowa niepłynność i należy czekać, aż minie;
* Jąkanie buduje się na stresie;
* Jąkania nie da się całkowicie wyleczyć;
* Jąkanie jest sposobem radzenie sobie z lękiem;
* Problemy psychologiczne lub psychiatryczne powodują jąkanie;
* Dziecko nie zdaje sobie sprawy, że się jąka;
* Nie należy rozmawiać z dzieckiem o jąkaniu;
* Tradycyjne metody logopedyczne pomogą usprawnić mowę jąkającego;
* Dziecko szybciej myśli, niż mówi.

Bardzo łatwo można obalić mit, że jąkanie jest wadą wymowy. Niezależnie od budowy aparatu mowy, każdy jąkający jest w stanie mówić płynnie.

Wielu jąkających może mieć bardzo długie okresy płynności; charakterystyczne dla jąkania. Jąkające się dziecko, kiedy bawi się samo, mówiąc do siebie; do zabawki lub zwierzątka – nie jąka się. Dorosły jąkający, podobnie – może mieć wiele momentów płynnej mowy; mówiąc do niemowlęcia, zwierzęcia czy do siebie – również nie jąka się. Tak więc, jego aparat mowy jest sprawny. Jąkania również nie dziedziczy się, jedynie skłonność do niego. Dotychczas nie wykryto genu jąkania. Nikt nie rodzi się z jąkaniem, nie zanotowano jąkającego niemowlęcia, które gaworzyłoby, jąkając się.

Jąkanie jest nabyte – trzeba się go nauczyć. Z jąkania się nie wyrasta – każde jąkanie należy poddać kompleksowej systematycznej terapii. Nie korzystać z przypadkowych porad ani tzw. sposobów domowych (wolne mówienie, sylabizowanie, rytmizowanie, poprawianie). Nieprawdą jest, że jąkanie buduje się na stresie. Jest wiele czynników powodujących jąkanie. Po pierwsze, należy mieć predyspozycje do jąkania: dużą wrażliwość sensoryczną i emocjonalną, obniżony próg pobudliwości, problemy okołoporodowe, opóźniony lub przyspieszony rozwój mowy, jąkanie w rodzinie i wiele innych. Po drugie, muszą zaistnieć czynniki wyzwalające jąkanie: przestrach, przerażenie, narodziny młodszego rodzeństwa (detronizacja), naśladownictwo osoby jąkającej (modelowanie), osłabiony chorobami organizm. Po trzecie, istotne są czynniki utrwalające jąkanie: ciągłe poprawianie (mów wolno, nie denerwuj się, powtórz jeszcze raz, weź wdech), stygmatyzowanie, poddawanie nieskutecznym terapiom, bezskuteczna świadoma walka z jąkaniem, nadopiekuńczość rodziców. Nieprawdą jest, że jąkania nie można wyleczyć. Jąkanie można wyleczyć w każdym wieku, pod warunkiem, że zastosuje się odpowiednią kompleksową terapię. Jąkanie nie jest sposobem radzenia sobie z lękiem, lęk jest wtórny do jąkania.

Zachowania i reakcje lękowe osoby jąkającej budują się na jąkaniu. W wyniku jąkania występuje lęk komunikacyjny, a nie jąkanie w wyniku lęku.

Naiwnym jest myślenie, że dziecko nie wie, że się jąka. Każdy, nawet mały człowiek, wie, że jest mu niewygodnie – odczuwa dyskomfort. Jąkające się dzieci w momencie "blokady" odwracają wzrok, zakrywają usta, milkną, rezygnują, udają, że zapomniały, płaczą, tupią nogami, proszą o pomoc, ich mowa często ulega regresowi. I choć nie potrafią o tym rozmawiać, nie oznacza, że nie mają poczucia problemu. Pamiętam, jak na jednej z konsultacji 2,5-letni Szymon powiedział: "Niech mi to pani wyjmie z buzi, bo nie mogę tego powiedzieć" i rozpłakał się. Tradycyjne metody logopedyczne: ćwiczenia artykulatorów, ćw. oddechowe, relaksacje, rytmiczna mowa, stukanie ręką, śpiewanie, mówienie wierszyków, powtarzanie słów za logopedą, wolne tempo mowy, echo korektor mowy (jest jedynie urządzeniem wspomagającym – zwalniającym mowę, nie leczącym). Są to archaiczne już, nieskuteczne metody, większość z nich raczej utrwala jąkanie. Nie należy też, nadmiernie, chronić dzieci jąkających przed stresem – bo to nie zmniejszy objawów. Nieprawdą jest, że dziecko jąka się, ponieważ szybciej myśli niż mówi. W myśl tej zasady, wszyscy musielibyśmy się jąkać.

Jąkanie jest zaburzeniem demokratycznym, jąkali się królowie (król Jerzy VII – " Jak zostać królem"), filozofowie (Arystoteles), uczeni (I. Newton, Ch. Darwin), aktorzy (M. Monroe, T. Cruz ) oraz wielu innych prezentujących wszelakie profesje. Jąka się ok. 2 proc. populacji – choć trudno to zweryfikować.

Jąkanie swoją problematyką dotyka wielu dziedzin nauki: neurologii, psychologii, filologii, fizjoterapii, logopedii oraz wielu innych. Dlatego niewielu specjalistów potrafi je "ujarzmić" – wymaga ono interdyscyplinarnego podejścia.

- Rozumiem, że metoda, którą pani stosuje jest skuteczna; czy może pani coś o niej powiedzieć?

Autorska metoda terapii jąkania, którą stosuję od 18 lat – to model terapii integratywnej (dot. sfery emocjonalnej, poznawczej, fizjologicznej i duchowej). Stosujemy zintegrowane, kompleksowe i systemowe podejście do jąkania, a tym samym do osoby jąkającej. Skuteczność terapii gwarantują techniki i narzędzia skuteczne w przypadku pacjentów jąkających. Terapia nie jest zorientowana na wykonywanie jakichś czynności i zadań, pozostających względem siebie w luźnym związku. Istotą terapii jest kształcenie użytecznych umiejętności, które jednocześnie muszą być łączone z całym spektrum zachowań osoby leczącej się. Język i mowa nie są umiejętnościami izolowanymi. One zawsze jawią się w kontekście kogoś lub czegoś.

A to oznacza, że one nie są wartością same w sobie, tylko są wartością w kontekście ich użytecznych i skutecznych zastosowań. Zastosowań, które siłą rzeczy muszą być adaptacyjnie optymalne. Stąd też, terapia od samego początku musi uczyć pacjenta wiązać nowo nabywane umiejętności z kontekstem społecznym sytuacji, w której ona znajduje się, z jej intencjonalną odpowiedzią na tę sytuację. Terapia nie może koncentrować się na działaniu, a na celach tego działania. Właśnie kwestie duchowości i motywacji, czyli tego co utrzymuje pacjenta w "działaniu", są tym, co sprawia, że nasi pacjenci, będąc w gotowości do zmiany, są w stanie tej zmiany dokonać. My nie koncentrujemy się jedynie na tym, aby nauczyć pacjenta nowych umiejętności, a na tym aby nauczył się on robić z nich użytek. Każda osoba, która podejmuje się terapii, jest w stanie ją pomyślnie zakończyć. Musi tylko tego chcieć. Jest to możliwe bez hipnozy, leków, różnego rodzaju urządzeń i aparatów. Sukces w dużej mierze zależy od zaangażowania pacjenta oraz jego rodziny. Terapia jest skuteczna w przypadku małych dzieci, jak i osób dorosłych.


Rozmowa z Michałem Stochem, pacjentem Kliniki Leczenia Jąkania

- Jak się czułeś i jak funkcjonowałeś jako osoba jąkająca?

Jąkałem się, od kiedy tylko pamiętam, mama mówi, że od około 4.-5. roku życia, aż do 24. roku życia, kiedy to podjąłem terapię; czyli… o rety! To około 20 lat. Pamiętam, że bardzo kombinowałem ze słowami, ciągle zmieniałem słowa. Udawałem, że zapomniałem, albo że czegoś nie wiem, że zastanawiam się lub że nie słyszę. Wcale tak nie było, dobrze wiedziałem, co chciałem powiedzieć, ale… jąkanie nie dało mi szansy. To okropne uczucie cały czas udawać kogoś innego, osobę, którą się nie jest. Często czułem się jak idiota, który nie potrafi powiedzieć, o co mu chodzi – to było irytujące.

Z czasem zauważyłem, że moja osobowość dostosowała się do jąkania. Jąkanie zaprzątało moje myśli, uczucia, wkradało się w słowa, podpowiadało mi, co mam robić, z kim się spotykać, rozmawiać, jak żyć. Wyrobiło u mnie nawyk ulegania wielu różnym sytuacjom. Narastała we mnie złość, niecierpliwość do innych ludzi. Oczekiwałem, że oni mają mnie zrozumieć od razu, nie lubiłem, jak musiałem się "tłumaczyć". Chciałem, aby mnie obdarzyli zaufaniem, ja dawałem im to bezwarunkowo. W sytuacjach, kiedy musiałem walczyć o swoje, nieraz przegrywałem… jąkanie brało górę.

Wiele razy chciałem podzielić się z najbliższymi tym – jak się czułem z jąkaniem. Jaki ono sprawia mi potworny BÓL, z bezradności łzy nieraz cisnęły się do oczu. Nie wiedziałem, jak o tym mówić – nie potrafiłem, tego nie dało się opisać. Może też jako facet, nie chciałem się przyznać, że mam problem – bo pokazałbym się jako ktoś słaby. Sam dobrze tego nie rozumiałem. Ciągle o tym myślałem. Pytałem siebie, dlaczego czasami się nie jąkam, a innym razem co chwila? Krzyczałem do siebie – niech ktoś mi wytłumaczy – co mi jest!? Cały czas moje myśli były przy jąkaniu.

Kombinowałem, dostosowywałem życie do jąkania. Na przykład, przywiązałem się do komputera, bo z komputerem się nie dyskutuje, on był dobrym i cierpliwym kumplem. Rozmawiając z kimś przez szklany ekran, można udawać zdrowego, poczuć się normalnie. Skończyłem szkołę jako programista.

Jednak nie czułem się dobrze w tej dziedzinie. Potem żeby coś robić, zdecydowałem się na szkołę w Business Accounting (księgowy w biznesie).

Numerki nie mówią, i byłem w miarę dobry – jąkanie łaskawie mi pozwoli na to. Skończyłem tę szkołę, dalej nie czułem się spełniony. Wujek zaoferował mi pracę w jego firmie budowlanej. Byłem zadowolony, bo lubiłem pracować rękoma; nie trzeba było mówić. Widać, jak wiele moich decyzji życiowych podejmowało za mnie jąkanie.

- Czy taka osoba może być szczęśliwa?

Oczywiście, że NIE! Ratowała mnie racjonalizacja; tłumaczenie sobie, że jest OK – to pomaga człowiekowi, ale nie do końca. Nie czułem się spełniony. Nie byłem sobą. Czegoś mi ciągle brakowało. Aż w końcu dopadł mnie życiowy kryzys – miałem 23 lata, nie byłem szczęśliwy i nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Wszystko, co robiłem i czego doświadczyłem, nie dawało mi radości, czułem pewną wewnętrzną pustkę, bezsens tego co robię. Nie wiedziałem, dokąd zmierzam… i jak chcę żyć?

- W jaki sposób dowiedziałeś się o terapii jąkania prowadzonej przez p. Ewę?

Kiedy było już bardzo źle, zacząłem szukać w Internecie informacji, jak pozbyć się jąkania, ale wszystko czego dowiedziałem się, to tylko tyle, że pracuje się jedynie z małymi dziećmi, i że jąkania nie da się wyleczyć! Czytałem też o takich dziwnych aparatach, jak: echo korektor mowy, ale po dłuższym przestudiowaniu i opinii o tym, domyśliłem się, że to nie działa skutecznie i jest nienaturalne. Taki aparat kosztuje około 5000 dol. i można go było kupić w USA. Nie słyszałem nic o tym w Kanadzie, może już jest, nie polecam.

Postanowiłem porozmawiać z moją mamą i poprosić ją o pomoc. Mama ucieszyła się, że poruszam ten temat – bo właśnie niedawno oglądała program w TV TRWAM o Klinice Leczenia Jąkania w Polsce. Program był bardzo interesujący, brała w nim udział pani Ewa Galewska – neurologopedia, oraz jej wyleczeni pacjenci, którzy mówili płynnie – to była rewelacja. Mama przekazała mi wszystkie informacje, i przekonała mnie, żeby spróbować leczyć się tam – to była moja ostatnia deska ratunku. W krótkim czasie wszystko załatwiliśmy, i wyjechałem na terapię do Polski. To było w czerwcu 2010, już trzy lata temu, jak ten czas szybko leci… Wraz z mamą – wymaganym w terapii opiekunem, byłem na turnusie w Zakopanem, który trwał dwa tygodnie. To był początek terapii. Wrażenia? Zachwyciłem się terapią, logiką metody, terapeutami, sposobem prowadzenia zajęć, otwartością, autentycznością .Wszystko było naturalne i bardzo logiczne. Terapia nie była łatwa, ale humor terapeutów rozładowywał napięcia. Terapia odbywała się w grupie, a to było bardzo ciekawe dla mnie, szczególnie teraz, kiedy to wszystko lepiej rozumiem. Terapia jąkania ma sens jedynie w grupie, gdzie wspólnie pokonujemy pierwsze bariery. Bardzo ważne było dla mnie to, że były tam osoby, które przeszły tę terapię i pomagały nam. To były najlepsze przykłady skuteczności tej terapii; dały mi ogromną nadzieję i motywację.

- Czy terapia zmieniła twoje życie?

Dzisiaj, jestem w trzecim roku terapii, która dla mnie jest wspaniałą szkołą życia. Moja mowa jest teraz płynna, nie myślę o jąkaniu – rozstaliśmy się na zawsze… Stałem się innym człowiekiem – jestem wolny! Moje życie zmieniło się o 180 stopni, choć miałem wygodne i nawet miłe życie w Kanadzie, postanowiłem wyjechać do Polski, kontynuować terapię i studiować psychologię. W przyszłości chciałbym pracować z osobami jąkającymi, i też leczyć jąkanie – ta praca fascynuje mnie. Czuję, że to jest moje powołanie. Psychologia, filozofia, ludzie, życie – to moja pasja. Z całego serca pragnę, aby inne osoby jąkające doświadczyły tego co ja – bycia zdrowym. Aby uwierzyły w to, że mogą żyć bez jąkania, że mogą je pokonać – chcę być dla nich "starszym bratem", bo już przeszedłem tę drogę. Niby to była i dalej jest trudna decyzja, żeby to robić, ale wiem, że z pomocą Boga, rodziny, wsparcia kolegów, mojej dziewczyny i oczywiście Pani Ewy, która jest moim terapeutą i nauczycielem – to wszystko jest możliwe i jakoś mi się uda.

Dzięki tej terapii, mogę rozmawiać z każdym, wyrażać swoje myśli, uczucia, mogę realizować swoje marzenia, mogę mówić, mówić, mówić – wreszcie JESTEM SOBĄ!

 

•••

- W jaki sposób nasi Czytelnicy mogą skontaktować się z Panią?

- Jest ku temu dobra okazja. Ponieważ na zaproszenie Michała i jego rodziny będziemy w Mississaudze od 18 do 25 czerwca. Zapraszamy na wykład zatytułowany: "Jąkanie można wyleczyć" oraz na konsultację i diagnozę psychologiczną i neurologopedyczną dla osób jąkających, która odbędzie się w dniu 24 czerwca w Polskim Centrum Kultury Jana Pawła II w Mississaudze. Informacje na stronie internetowej www.jakanie.pl . Zapisy na konsultacje e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem 48501619643 lub 9052773248 (Mississauga).
W sierpniu br. planujemy zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób jąkających w Kanadzie.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

niedziela, 21 kwiecień 2013 00:36

To jest Sparta, a to są heloci

Napisane przez

witoldJasek copySparta. Wystarczy jedno słowo i wiadomo, że jest mowa o starożytnej potędze militarnej, o zdyscyplinowanym narodzie i zawsze bezkompromisowej postawie w obronie wartości, które kształtowały Spartan.

Od najmłodszych lat dzieci spartańskie wychowywane były w duchu patriotycznym na najlepszych wojowników . Spartańska matka była właścicielką majątku rodziny, a szacunek do matki był priorytetem politycznym, akcentowanym przy każdej okazji.

Spartanie zajmowali się podbojem nowych terenów i ludności zamieszkującej dany teren i "kontrolowaniem" ludności już podbitej.

Mężczyźni gardzili złotem, ozdobami i bogactwem. Łupy i bogactwo oddawali żonom. Uznaną ozdobą mężczyzny była dobra broń, honor i chwała na polu walki.

Po podboju ziem na Peloponezie Spartanie uznali pokonanych mieszkańców półwyspu za niewolników. Nazwali ich helotami, tzn. ''ujarzmionymi''. Heloci, których było 140-250 tys., ciężką, niewolniczą pracą utrzymywali spartańskich wojowników i ich rodziny.

Heloci powstali w drodze ewolucji społecznej

Dzieci helotów od najmłodszych lat musiały się uczyć śpiewać głupie, bezsensowne piosenki. Spartanie wśród helotów promowali pijaństwo, wulgarność, chciwość i demoralizację. Spartanie mogli bezkarnie zamordować helotę, dokonywali tego najczęściej młodzi Spartanie, którzy mieli zająć najwyższe rangą miejsce w wojsku. Młody Spartanin, według tradycji zwanej krypteja, za pomocą wyłącznie noża musiał zamordować helotę,co było oznaką bezwzględności i umiejętności walki. Najczęściej mordowano jednostki silne, buntownicze, rozumiejące sytuację i mechanizmy kontroli helotów.

Heloci najbardziej zdemoralizowani, podatni na manipulację, ale ze zdolnościami krasomówczymi, stawiani byli przez Spartan dla helotów na politycznym piedestale jako wzór cnót do naśladowania i robienia "kariery".

Spartanie niechętnie udawali się na dalekie wyprawy. Zagrożenie wewnętrzne musiało być bardzo trwale.

 

mlodzi spartanie


Edgar Degas (1834–1917)  Young Spartans exercising Description After Plutarch, who tells about the ancient Spartan legislator Lycurgus. Lycurgus urged the Spartan girls to engage in wrestling. Here they urge the boys to fight. Date circa 1860 Medium oil on canvas

Witold Jasek
komendant ZS Strzelec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 19 kwiecień 2013 14:37

Twój e-mail @@@

Napisane przez

W wielu reklamach i na biznesowych wizytówkach, i w kontakcie na stronie internetowej podawany jest e-mail, który nie jest związany z domeną. Biznesmeni i właściciele firm zawsze starają się podnieść markę firmy i i ustalić jej wizerunek. Prostym sposobem na zachowanie profesjonalnego wizerunku firmy jest korzystanie z e-maila własnej domeny, czyli tak aby adres poczty elektronicznej zgrywał się z nazwą strony w Sieci.

Właściciele biznesów korzystają z darmowych kont pocztowych, najczęściej @yahoo.com, @hotmail.com, @gmail.com, lub też z poczty dostarczyciela Internetu, tutaj najczęściej jest @rogers.com, sympatico.com. Zdarza się też podawanie nawet adresów polskich: @wp.pl czy @onet.pl. Mamy więc przypadki, że na wizytówce podany adres strony w Internecie, np. www.twojafirma.com, ale e-mail, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powszechnie zdarzają się też adresy poczty elektronicznej, które wyglądają np. tak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jedna z agencji zajmujących się promowaniem marek (branding agency) przeprowadziła zaawansowane badania wyglądu e-mali i ich wpływu na biznes. Wynika z nich jednoznacznie, że Twój e-mail mówi dużo o Twojej firmie. Jak wynika ze statystyk, 30 proc. ludzi nie przykłada większego znaczenia do wyglądu e-maila. 70 proc. uważa jednak, że wygląda to nieprofesjonalnie, jeśli e-mail nie jest taki sam jak domena.

Pierwsze wrażenie, jakie zrobisz na kliencie, jest ważne. Wielu potencjalnych klientów odbiera nieprofesjonalne e-maile jako scam, niepewny biznes, trudne do zapamiętania, arogancję, lenistwo, brak wiary we własny biznes, niezainteresowanie i tak więc tracimy w ich oczach zaufanie. Nie należy więc ryzykować negatywnego postrzegania przez innych własnego biznesu przez e-mail.

Korzystanie z niedopasowanych do domeny biznesu skrzynki pocztowej wynika w wielu przypadkach z niewiedzy lub lenistwa webmastera, czyli osoby, która projektowała stronę dla naszego biznesu. Zdarza się, że webmasterzy idą na skróty i nie zakładają skrzynek pocztowych na serwerze hostingowym w ogóle i nie informują o tym klienta lub po prostu przekierowują tylko pocztę na e-mail prywatny. Np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przekierowana zostaje na twojeimę@yahoo.com. W przypadku przekierowania nie mamy możliwości wysłać e-maila biznesowego z własnego komputera czy telefonu.

Jeśli skrzynka pocztowa jest założona na serwerze, można ją następnie skonfigurować, czyli wysyłać i odbierać pocztą na komputerze z Outlook lub innego programu. E-maile przypisane do domeny łatwo konfiguruje się też z pocztą Gmail czy Yahoo. Z Gmail można wysyłać pocztę jako np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czyli nie ma potrzeby wtedy korzystania z Outlook.

Warto też pamiętać, że jeśli nie mamy konta biznesowego u dostawcy Internetu (ISP - Internet Service Provider), np. Rogers, ustawienie e-maila biznesowego w Outlook lub innym programie wymaga zmiany portu wysyłanej poczty. Rogers woli, kiedy prywatni klienci mają tylko e-maile typu mojeimię@rogers.com a nie mojeimię@twojadomana.com.

Ranking najbardziej nieprofesjonalnej poczty elektronicznej:
1. @hotmail.com
2. @aol.com
3. @yahoo.com
4. generowane przez ISP, np. @rogers.com, @sympatico.com

Krzysztof Jaśkielewicz
tritonpro

sobota, 13 kwiecień 2013 00:28

Koło historii toczy się dalej

Napisane przez

witoldJasek copyCo nowego u naszych południowych sąsiadów w kwestii, którą poruszamy w kąciku tematycznym na łamach "Gońca"?

Dzisiaj krótko na temat próby ograniczenia dostępu do broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Jest to niezwykle trudne, a politycy anti-gun nawet mimo poparcia, jakiego udziela im prezydent Obama, nie odnoszą żadnych sukcesów. W ostatnich miesiącach udało się im jedynie doprowadzić do wprowadzenia pod obrady w Senacie planów dotyczących zmniejszenia sprzedaży ofensywnej broni bojowej (szybkostrzelnych karabinów maszynowych).

Do tej pory jedyny zakaz sprzedaży broni automatycznej obowiązywał od 1994 r. Było to jednak prawo tylko tymczasowe, na 10 lat, a lobby zbrojeniowe skutecznie przeciwstawiło się jego kontynuacji.

Wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń wiąże się z długimi prawnymi potyczkami. W celu ich przedłużania i osłabiania projektów akcje polityczne prowadzi Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie (NRA). Jego prezes – Wayne LaPierre, korzysta ze wsparcia finansowego wielu organizacji pro-gun, indywidualnych donacji oraz popierających NRA przemysłowców zbrojeniowych.

Słynnym już dzisiaj skutkiem ubocznym spodziewanego zakazu sprzedaży karabinów maszynowych (Bushmaster AR-15, jakiego użył Adam Lanza, morderca z Newton) było nagłe zainteresowanie kupujących tym rodzajem broni.

W ciągu kilku dni sprzedano trzyletni zapas amunicji. Rok 2012 był zupełnie rekordowy dla amerykańskich producentów broni – w zeszłym roku mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zakupili niemal 17 mln sztuk broni palnej.

Witold Jasek
komendant ZS Strzelec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sobota, 06 kwiecień 2013 00:28

Zaproszenie do zdrowia!

Napisane przez

witoldJasek copyTrudno przepuścić słoneczny dzień, gdy w lasach północnego Ontario – kilkaset kilometrów na północ od Toronto – nadal zalega śnieg. Warto wyjść na narty biegowe, by obejrzeć, gdzie zwierzyna się porusza.

Na upatrzonych terenach, które interesują myśliwego i nie tylko myśliwego, na śniegu wydrukowane są wszystkie wiadomości o życiu mieszkańców lasu.

Sztucer myśliwego będzie zimował jeszcze kilka miesięcy, aż do otwarcia sezonu. Patrolowanie lasu warto natomiast rozpocząć już teraz.

Uczymy się przy tym dotąd często nieznanych nam zachowań zwierzyny. Zachęca nas to do obserwacji tych zwierząt. W końcu okazuje się, że dookoła nas żyją zwierzęta, o których istnieniu w naszej okolicy nie mieliśmy pojęcia. A to wszystko dzięki badaniom śladów na śniegu.

W szczególności zwierzęta aktywne głównie nocą, a za dnia ukrywające się przed nami, przestają być już anonimowe. Odczytanie tropów daje nam dużo satysfakcji z tego, że odgadliśmy, jakie zwierzę zostawiło ślady oraz to, jak się zachowywało.

Zainteresowanie przyrodą często prowadzi do fascynacji. Dotyczy to również obserwatorów ptaków. Ornitolodzy obecność niektórych gatunków wykrywają właśnie dzięki tropom pozostawionym przez nie na śniegu.

Nasze życie ogranicza się coraz bardziej do domu, pracy albo szkoły i do zakupów w supermarkecie. Jesteśmy bombardowani reklamami, uganiamy się za standardami życia. Nasz czas wypełnia oglądanie telewizji, siedzenie przed komputerem. Zatracamy jednak to, co jest niezwykle ważne – proporcje wartości.

Warto się nad tym wszystkim zastanowić. Niech ten tekst będzie zaproszeniem do wyjścia z domowych pieleszy, pójścia do parku, być może parku prowincyjnego, lub na łąkę czy pole. Odwiedzenia pobliskiego lasu i obserwacji przyrody, odwiedzenia jednego z wielu pikników organizowanych przez Polonię np. w Barrie – na pięknym terenie leśnym w sąsiedztwie pola golfowego. Warto to zrobić chociażby dla odetchnięcia świeżym powietrzem, odpoczynku, lepszego samopoczucia. Można żyć lepiej, zdrowiej, w zgodzie z naturą.

Niech to będzie też zaproszeniem na "północ" wszystkich spragnionych przyrody – wiosną, latem, jesienią i w zimie.

Witold Jasek
komendant ZS Strzelec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

---------------------------------------

Zaproszenie na Bankiet z okazji Dnia Matki

Związek Polaków w Kanadzie Gr. 43 oraz Koło Polek w Barrie mają zaszczyt zaprosić Państwa na tradycyjny bankiet z okazji Dnia Matki, 4 maja (sobota) od godz.18.00.

Sto lat dla wszystkich Mamuś!!!

Zaproszenie jest dla wszystkich, bo każdego urodziła Mama, świętujmy wszyscy razem!!!
Bilety w cenie 40 dol., w tym gorąca kolacja, kawa i ciasto, wino. Dodatkowo obficie zaopatrzony bar. Do tańca gra popularny zespół Stan Band. Adres: 4782 Simcoe Rd. 90, Springwater ON. Jadąc z Toronto Hwy 400, zjazd na Dunlop St. West.
Bilety dostępne w polskich sklepach w Barrie: European Deli (705)728-4858 oraz Polski Deli (705)735-6005.

ZAPRASZAMY!!!

witoldJasek copyPiknik militarny skierowany jest zarówno do firm, chcących zintegrować grupę, jak i do szkół lub organizacji, które chcą zapewnić swoim uczniom niezapomniane wrażenia i atrakcje. 
Piknik odbywa się pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy pilnują dyscypliny podczas zabawy! Pewne elementy z omawianych poniżej propozycji są już wprowadzane na piknikach polonijnych ku uciesze dzieci i dorosłych.


Piknik może składać się z następujących atrakcji:

* Boot Camp – dmuchany lub z innych, twardych materiałów tor przeszkód – ogromne urządzenie, na którym ścigają się uczestnicy zabawy. Mają oni za zadanie pokonać wiele przeszkód, takich jak: wąskie tunele, sieć pajęczyn, rów z wodą, dmuchane przeszkody, góra etc.

* Paintball leśny – drużyny strzelają do siebie kulkami z farbą, przy użyciu specjalnych karabinów. Gry odbywają się w terenie leśnym, a gracze ubrani są w ochronne maskujące moro.

* Strzelnica – strzelanie z profesjonalnych wiatrówek i łuków do różnego rodzaju tarcz – kulochwytów, papierowych obrazków, metalowych kaczek, słomianych tarcz.

* Team Building – aktywny i kreatywny – sportowe i umysłowe zadania, między innymi: wyścigi, militarne tory przeszkód, zagadki do rozwiązania.

bc-2p-l2strzelnica-1tem1

Piknik militarny łączy ze sobą elementy integracji, sportowego współzawodnictwa oraz pozwala wyłonić liderów grup, na których można liczyć i którzy są odpowiedzialni za własną grupę.
Uczestnicy pikniku podczas wspólnych zabaw mają za zadanie współpracować ze sobą tak, aby ich grupa osiągnęła jak najlepszy rezultat – najlepszy czas, zdobyła największą liczbę punktów.
Wyniki z poszczególnych atrakcji zapisywane są przez instruktorów, którzy pod koniec pikniku wyłaniają zwycięską drużynę. Piknik ma charakter militarnego, sportowego współzawodnictwa i idealnie nadaje się na imprezę firmową, aktywną imprezę integracyjną lub na "zielone szkoły" dla dzieci.
Wspaniały pomysł na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i integrację grupy ludzi.

Witold Jasek

komendant ZS Strzelec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 22 marzec 2013 23:55

CFO pójdzie za drzwi?

Napisane przez

witoldJasek copyPo zlikwidowaniu Long Gun Registry nadchodzi pora na zlikwidowanie kolejnego uciążliwego tworu, jakim jest Chief Firearms Office, czyli CFO. Instytucja ta obstawiona jest przez oficerów prowincyjnej policji, w przypadku Ontario są to oficerowie OPP, ale regulowana federalnie (!).
CFO traci coraz bardziej na znaczeniu, więc etatowi bezpieczniacy wymyślają i wprowadzają w obieg nowe, bezsensowne przepisy, by wzmocnić wagę swojego urzędu.
W ubiegłym tygodniu CFO w Albercie orzekło, że każda broń palna na wystawie Gun Show w Calgary musi być wyposażona w zamki spustowe, w miejsce tanich taśm z tworzyw sztucznych, które zostały dołączone do wyzwalaczy, i to od ponad dekady. Te i inne niepotrzebne reguły utworzone przez niewybieralnych urzędników oburzają odpowiedzialnych właścicieli broni palnej. To nie do wiary, że uczestnicy Gun Show w Calgary powinni umieścić drogie zamki ot, tak sobie, bo CFO wymyśliło nagle przepis. Pieniądze wypłacane urzędnikom Chief Firearm Office powinny być lepiej spożytkowane, ot, choćby na walk z przestępczością, szczególnie w wielkich aglomeracjach. Sprawa już została sformalizowana i powództwo przeciwko CFO zostało już wniesione na drogę prawną.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Kanadyjski Instytut do działań legislacyjnych przy Kanadyjskim Związku Sportów Strzeleckich, 116 Galaxy Blvd, Etobicoke ON M9W 4Y6, tel. 416-679-9959, faks 416-679-9910. Infolinia: 1-888-873-4339.
Można też napisać list protestacyjny do premiera na adres:
Prime Minister Steven Harper
House of Commons
Ottawa ON K1A 0A6 (znaczek niepotrzebny)
Witold Jasek
komendant ZS Strzelec, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 15 marzec 2013 14:25

Second Amendment Task Force

Napisane przez

witoldJasek copySecond Amendment Task Force jest oddolną organizacją, której celem jest kontynuacja dzieła wolnościowego zwanego Stanami Zjednoczonymi poprzez uświadamianie obywateli Alaski oraz obywateli innych stanów USA o prawdziwym znaczeniu drugiej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustanawiającej prawo do posiadania broni przez obywateli USA.
Siedziba organizacji mieści się w Anchorage, najdalej na północ wysuniętym mieście Stanów Zjednoczonych (z populacją powyżej 100 tys. mieszkańców).


W ostatnich kilku latach nasiliły się ataki rządu federalnego pod przewodnictwem Obamy na lobby pro-gun w Stanach Zjednoczonych, nie omijając tak odległego i niemal bezludnego stanu Alaska.
Prezydent Barack Obama w połowie stycznia podpisał kilka dekretów przeznaczonych do (teoretycznego) ograniczenia przemocy z użyciem broni. Te zlecenia uruchamiają kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa i wymagają od Centrum Kontroli Chorób (Centers for Disease Control) zbadania przyczyn przemocy z użyciem broni oraz wzywają funkcjonariuszy organów ścigania, by ulepszyli szkolenie w temacie.
Wezwał też Kongres do ustanowienia zakazu broni szturmowych. Ustawodawstwo stanu Alaska jako odzew wprowadziło kolejną ustawę, która ma obchodzić wszelkie powyższe ustawy federalne.


Alaska Firearms Freedom Act jest ustawą, która uznaje za nielegalne wprowadzanie w "życie" wszelkich federalnych zakazów dotyczących karabinów maszynowych i wysokiej pojemności magazynków. Poprzednia, początkowa wersja ustawy była wprowadzona już w 2010 r. Podobne przepisy są wprowadzane w takich stanach, jak Teksas i Wyoming. Czy zakaz federalny ma wyższość na "pozwoleniem" stanowym? Prawnicy zainteresowani tematem łamią sobie głowy. Adam Winkler jest profesorem prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Kalifornijskim i autorem książki "Gunfight". Mówi on, że na mocy klauzuli nadrzędności konstytucji, rząd federalny może po prostu zignorować prawo Alaski.
Polityk Mike Chenault jest sponsorem alaskańskiej ustawy Alaska Firearms Freedom Act. Ocenia on, że należy wysyłać wyraźny sygnał do federalnych władz, bo konstytucja Stanów Zjednoczonych musi być przestrzegana.


Witold Jasek
komendant ZS Strzelec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 12 marzec 2013 23:49

Zagubiona sprawiedliwość

Napisane przez

witoldJasek copyWszyscy Kanadyjczycy powinni być zadowoleni, że Ian Thomson z Port Colborne w Ontario został uniewinniony w zeszłym tygodniu ze sfingowanych zarzutów, iż nie przechowywał broni bezpiecznie etc.
Przypadek Thomsona to typowy przykład obrony własnej, więc determinacja prokuratorów z Ontario, aby wyżej wymieniony poszedł za "kratki", może być oceniana jako ideologiczna.


Pod koniec sierpnia 2010 Thomson obudził się przed świtem, słysząc hałas z tyłu jego wiejskiego domu. Kiedy wyszedł, zobaczyć, co się dzieje, ujrzał grupę zamaskowanych mężczyzn ciskających koktajle Mołotowa w jego dom i krzyczących pogróżki śmierci. Jak później ustaliła policja, atak był wynikiem długiego sporu o nieruchomości.
Thomson, który jest przeszkolonym instruktorem broni palnej i licencjonowanym właścicielem pistoletu, wyjął z sejfu pistolet. Następnie wyszedł przed dom z rewolwerem, z którego wystrzelił trzy ostrzegawcze strzały – jeden w trawnik i dwa w powietrze. Napastnicy uciekli.


Z powodu trwającego sporu majątkowego Thomson miał zainstalowane kamery wokół obiektu, więc był w stanie dać pliki wideo policji na dowód tego, że mówi prawdę. Można by pomyśleć, że to koniec tej historii. Niestety, Thomson otrzymał zarzuty nieostrożnego obchodzenia się z bronią oraz niebezpiecznego magazynowania broni. Thomson wypłacił do tej pory z kieszeni prawie 60.000 dolarów na opłaty prawne. Gorliwość prokuratorów w przypadku Thomsona wykracza poza oskarżenia. To jest prześladowanie – jasne i proste.
Uniewinnienie Thomsona całkowicie nie przywróci obywatelom poczucia prawa do samoobrony. Ale przynajmniej Ian Thomson nie jest już nękany przez "obrońców bandytów" w imię zawiłych, bublowatych kruczków prawnych.


Witold Jasek
komendant ZS Strzelec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.