Goniec

Register Login

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne

piątek, 14 wrzesień 2018 08:25

Nakazy opuszczenia Kanady

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VJak wygląda proces deportacyjny z Kanady? Czy wszystkie nakazy opuszczenia Kanady są równe w świetle kanadyjskiego prawa? Czy po deportacji możemy do Kanady powrócić? 

        Istnieją różne nakazy deportacyjne, dobrowolne i urzędowe, nakazujące wylot w określonym terminie. Niektóre  zakazują  powrotu do Kanady przez jeden lub dwa lata, niektóre – te najsurowsze zakazują powrotu do Kanady dożywotnio. Nakaz dożywotni można jednak prawnie neutralizować specjalną imigracyjną procedurą i otrzymaniem zezwolenia na powrót do Kanady, jakie nazywa się  Authority to Return. 

        A zatem nawet jeśli ktoś dostał taki właśnie dożywotni nakaz deportacyjny, nie oznacza to w praktyce, że nigdy nie może do Kanady już powrócić. 

        Chciałabym przybliżyć procedurę deportacyjną i to, jak wygląda ona w praktyce. Wiele osób obawia się, że skończyła się im wiza i za chwilę ktoś z urzędu imigracyjnego zapuka do drzwi lub zatrzyma imigranta na ulicy. Przebywanie bez autoryzacji, nielegalne zatrudnienie lub inne wykroczenie prawa imigracyjnego może być przyczyną aresztu i deportacji, warto o tym pamiętać, jednak jeśli ktoś nie jest aresztowany w danym momencie przez służby porządkowe, najczęściej urząd wysyła list z prośbą o stawienie się na rozmowę. Warto także odróżnić urzędy-instytucje, zajmujące się imigracyjnym prawem porządkowym. Urząd imigracyjny może wezwać na rozmowę i wydać nakaz opuszczenia Kanady, ale urzędem, który posiada prawną moc wdrażania nakazów deportacyjnych, jest Canadian Border Services Agency (CBSA), czyli straż graniczna.

        Co zrobić w sytuacji otrzymania nakazu aresztowania? Możliwości opóźnienia deportacji oraz odwołania się w kanadyjskim sądzie zależą od indywidualnej sytuacji imigranta.

        Na przykład, jeśli ktoś złożył wcześniej podanie ws. łączenia rodzin z terenu Kanady i udokumentuje, że sprawa jest już w toku, istnieje  szansa na odroczenie deportacji. Tak się najczęściej dzieje, kiedy osoba imigrująca przedstawi urzędnikowi porządkowemu kopię podania imigracyjnego i dowód wysyłki podania do urzędu.

        Podobnie osoby, które ubiegają się o pobyt stały w programie humanitarnym, istnieje możliwość poproszenia o opóźnienie deportacji i otrzymania zezwolenia na dokończenie sprawy pobytowej. Jeśli pierwszy etap podania imigracyjnego zakończy się pozytywnym zatwierdzeniem tak zwanych gruntów humanitarnych, wówczas deportacja jest wstrzymywana, natomiast otrzymanie pobytu stałego jakby automatycznie anuluje nakazy deportacyjne. Wyjątkiem mogą być np. niektóre osoby posiadające rekord kryminalny.

        W swojej praktyce spotkałam się także z sytuacją, w której sam urzędnik CBSA odraczał deportację bez żadnej specjalnej prośby, tylko po to, by taka osoba mogła zakończyć sprawę stałej rezydencji na terenie Kanady. Podania imigracyjne złożone poza Kanadą nie są powodem opóźnienia czy odwołania deportacyjnego, chyba że ktoś otrzyma już finalną pozytywną decyzję, podobnie jak w przypadku spraw prowadzonych na terenie Kanady.

        Nakazy i procedury deportacyjne są najczęściej bardzo stresujące, ale nie należy od razu spodziewać się aresztu i akcji porządkowej. Osoba, która otrzymała nakaz opuszczenia Kanady powinna udać się na konsultacje do specjalisty, by przeanalizować wstępnie możliwości wstrzymania lub opóźnienia deportacji. Istnieją bowiem możliwości rozwiązania tej trudnej sytuacji imigracyjnej także bez opuszczenia Kanady. Oczywiście nie zawsze urząd CBSA lub sąd apelacyjny przychylają się do prośby o oddalenie deportacji, warto jednak wiedzieć, jakie są opcję i prawa imigranta. Niektóre osoby tracą szansę na powrót czy pobyt stały, opuszczając Kanadę, gdyż jedyną ich szansa jest np. podanie humanitarne. Prawo imigracyjne narzuca na urzędników imigracyjnych obowiązek rozpatrzenia i uwzględnienia powodów humanitarnych (np. dobro dziecka wychowywanego lub urodzonego w Kanadzie) tylko na terenie Kanady. Urząd poza Kanadą nie musi do takiej prośby się przychylić i często względy humanitarne nie są brane pod uwagę, dopiero w sprawach drugiej instancji. 

Izabela  Embalo

licencjonowany doradca

tel./text: 416-5152022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

www.emigracjakanada.net

Ostatnio zmieniany piątek, 14 wrzesień 2018 10:41
piątek, 24 sierpień 2018 10:46

Kanada przyjmie więcej wniosków sponsorskich

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VOd kilku lat ograniczono w Kanadzie szansę sponsorowania rodziców i dziadków. Utrudniało to znacznie wielu rodzinom możliwość połączenia się w Kanadzie. W dodatku, ograniczone możliwości sponsorowania przyczyniają się do wielu trudnych sytuacji rodzinnych, np. pozostawienie samotnego rodzica w kraju pochodzenia, a także brak opieki nad dziećmi w Kanadzie. Rodzice lub dziadkowie często pomagają w wychowaniu dzieci lub wnuków. Pełnią także ważną rolę, przekazując wartości kulturowe czy chociażby ucząc młodsze pokolenia języka rodzinnego. Co prawda superwiza, jaką można dla rodziców i dziadków uzyskać, stwarza możliwości dłuższego pobytu, ale rodzice i dziadkowie nie mają w Kanadzie większych praw, przebywając jako turyści, nie posiadają także rządowej opieki medycznej. Po zakończeniu wizy należy starać się o dalsze przedłużenie legalnego pobytu, a decyzje nie zawsze są pozytywne. Otrzymanie pobytu stałego jest zatem najlepszym rozwiązaniem dla wielu rodzin.

        20 sierpnia 2018 r. minister imigracji ogłosił, że rząd Kanady przyjmie 20.000 wniosków sponsorskich rocznie. Jest to czterokrotnie większa liczba, ponieważ ostatnio pozwalano jedynie przyjąć 5000 wniosków.

        Ta decyzja o zwiększeniu liczby wniosków jest wynikiem stale wysokiego popytu na program łączenia się rodzin w Kanadzie (kategoria rodziców i dziadków). W dodatku rząd pozbył się zbyt dużej kolejki urzędowej. Liczba ubiegających się osób spadła ze 167.000 w 2011 r. do  26.000 wnioskodawców w czerwcu 2018.

        Minister Hussen poinformował również, że zostanie ulepszony system rozpatrywania podań imigracyjnych (sponsorowanie rodziców i dziadków). Dla przypomnienia dodam, że obecnie sponsorowanie rodziców czy dziadków polega na losowaniu miejsc, tylko wylosowane osoby mogą złożyć wniosek sponsorski. Nie wszyscy zatem mają szansę na otrzymanie miejsca-zaproszenia. 

        Obecnie rząd zapowiada, że wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia kandydata. Myślę, że jest to bardziej dostępny, sprawiedliwy system, stwarzający większe możliwości połączenia się wielu rodzin w Kanadzie.

        Dalsze szczegóły tych prawnych zmian zostaną ogłoszone niebawem.

Izabela Embalo

licencjonowany doradca

tel./text: 416-5152022

www.emigracjakanada.net

piątek, 17 sierpień 2018 02:27

Czas oczekiwania

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VKażdy, kto ubiega się o wizę imigracyjną, pracy, studiów czy chociażby przedłużenie legalnego pobytu turystycznego, chce wiedzieć, ile potrwa rozpatrzenie wniosku i jak szybko można spodziewać się odpowiedzi z urzędu imigracyjnego.

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od kategorii, programu imigracyjnego. Najszybciej rozpatrywane są podania pobytowe w kategorii Express Entry oraz sponsorskie (małżeństwo, konkubinat). Obecnie czas rozpatrzenia sprawy sponsorskiej małżeńskiej lub konkubenckiej wynosi 12 miesięcy.

Oczywiście na czas trwania sprawy wpływają także różne dodatkowe czynniki, a zatem jak starannie jest przygotowane podanie, czy nic nie brakuje, a także na przykład, czy osoba ubiegająca się o pobyt posiada dzieci w wieku zależnym, które podlegają prawnie opiece wnioskodawcy. W tym przypadku będzie wymagane, aby dzieci (w zależności od wieku) były poddane badaniom medycznym i jeśli mają powyżej 18 lat, sprawdza się kartotekę policyjną (podanie o pobyt stały). Osoby, które są pozbawione praw rodzicielskich, zwolnione są z tego wymogu.

Sprawy pobytowe trwają najczęściej dłużej aniżeli podania czasowe, np. wizy pracy czy studiów. W niektórych sytuacjach prawnych wizę pracy można uzyskać w jeden dzień. Wizę studencką można otrzymać relatywnie szybko, w zależności od kraju pobytu i obywatelstwa, wizy uzyskuje się w kilka tygodni. Moje ostatnie podanie studenckie w zeszłym miesiącu zostało rozpatrzone w dwa tygodnie. Proces rozpatrzenia podania może się także wydłużyć, jeśli urząd prosi o dodatkowe świadectwo niekaralności lub jeśli to załączone nie jest już ważne. Osoby, które składają podania małżeńskie lub konkubenckie, są zobligowane, by przedstawić świadectwo niekaralności z kraju, w którym zamieszkiwały większość życia.

Natomiast osoby, które starają się o pobyt stały lub na przykład wizę pracy w programie IEC, przedstawiają świadectwa niekaralności z każdego kraju, w którym zamieszkiwały 6 miesięcy i dłużej po ukończeniu 18. roku życia. Jeśli nie chcemy, by proces imigracyjny znacznie się wydłużył, warto już zawczasu (tuż przed złożeniem wniosku) zdobyć wymagane dokumenty. Proszę pamiętać, że dokumentacja musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub francuski. Niektóre kraje wydają dokument już w języku angielskim, i taki jest wystarczający.

Znacznie wydłuża się też okres oczekiwania na decyzję, jeśli podanie wysłane nie spełni wymogów urzędowych. W przypadku na przykład spraw małżeńskich lub konkubenckich, urząd odeśle niekompletne dokumenty. Wystarczy, że zdjęcie do aplikacji nie będzie odpowiadało wymiarom z instrukcji, i cała sprawa może być opóźniona kilka miesięcy.

Urząd imigracyjny podaje także na swojej głównej stronie internetowej, ile trwa rozpatrywanie poszczególnych podań imigracyjnych (czasowego i stałego pobytu).

Czas procesowania wniosków może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania, także w zależności od zwiększających się kolejek.

Poniżej link do strony urzędu imigracyjnego, gdzie można sprawdzić czas rozpatrywania podań imigracyjnych.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html

Check processing times – Canada.ca

www.canada.ca

Check application processing times – Immigration and citizenship. What are you applying for? Temporary residence (visiting, studying, working)

Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny
tel./text 416-5152022
www.emigracjakanada.net

piątek, 10 sierpień 2018 14:59

Podróż bez ważnej karty rezydenckiej

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VOsoby – stali rezydenci – podróżujący poza Kanadę powinni wiedzieć, co zrobić w sytuacji zagubienia lub kradzieży dokumentu imigracyjnego. 

        Jeżeli karta stałego rezydenta została zgubiona lub skradziona, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą placówką kanadyjską (ambasada, konsulat) i zgłosić stratę dokumentu. Podobnie, jeśli chodzi o kanadyjski paszport. 

        W sytuacji nieposiadania karty stałego rezydenta (zagubienie, kradzież, wygaśnięcie ważności) można ubiegać się o nową kartę tylko po powrocie na terytorium Kanady. Akceptowane są jedynie wnioski złożone na terenie Kanady. Możemy opuścić teren Kanady po złożeniu wniosku na odnowienie karty, ale nie będzie możliwy powrót bez posiadania odpowiednich dokumentów imigracyjnych, zezwalających na powrót. 

        A zatem jeśli znajdziemy się w sytuacji nieposiadania ważnej karty rezydenckiej, przebywając poza Kanadą, musimy uzyskać specjalny dokument zezwalający na powrót, czyli tzw. dokument podróży dla stałego rezydenta (Permanent Resident Travel Document - PRTD). 

        Dokument ten jednorazowo pozwoli bezpiecznie powrócić do Kanady. Należy się także przygotować do testu granicznego, ponieważ niektórzy urzędnicy mogą sprawdzać legalny status osoby w Kanadzie, upewniając się, że przybywający nie stracił prawa do stałego zamieszkania w Kanadzie. Tylko obywatele Kanadyjscy mają możliwość przebywania poza Kanadą bezterminowo. Status stałego rezydenta pozwala stale zamieszkiwać w Kanadzie, ale tylko pod warunkiem, że zostaje przestrzegany określony limit czasu spędzonego poza Kanadą. 

        Status stałego rezydenta można utracić jeśli opuściło się Kanadę na dłużej, jak 3 lata (są odstępstwa od tej reguły), lub na przykład, jeśli osoba popełniła wykroczenie karne, kwalifikujące na anulowanie stałej rezydencji i deportację. Pobyt stały może zostać także odebrane, jeśli osoba uzyskała statusu imigracyjny na podstawie nieprawdziwych informacji. 

        Jeżeli złożyliście Państwo podanie o odnowienie karty rezydenckiej, a zmuszeni jesteście opuścić kraj, proszę pamiętać, że nie ma możliwości powrotu posiadając jedynie polski paszport biometryczny i dlatego, że oprócz ważnego paszportu obywateli polskich obowiązuje jeszcze posiadanie elektronicznego zezwolenia na podróżowanie eTA (Electronic Travel Authorization). Stałym rezydentom Kanady, również obywatelom nie przysługuje eTA. 

        A zatem, jeśli posiadamy stały pobyt lub obywatelstwo nie możemy wystąpić z elektronicznym wnioskiem o eTA. 

        Prawnie, eTA przysługuje jedynie osobom przylatujących turystycznie, do pracy czasowej, lub na studia. Poniżej informacji rządowy dotyczący uzyskania dokumentu podróży:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/application-permanent-resident-travel-document.html

Izabela Embalo

licencjonowany doradca

tel. 416-515-2022

www.emigracjakanada.net

piątek, 03 sierpień 2018 18:39

Pobyt czasowy (31/2018)

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VJakie są rodzaje pobytu czasowego w Kanadzie?

Zacznę może od tego, że eTA ( electronic Travel Authorization), czyli elektroniczne zezwolenie na wlot do Kanady nie jest żadnego rodzaju wizą turystyczną zezwalającą na pobyt w Kanadzie.

ETA to jedynie zgoda rządu kanadyjskiego na podróżowanie do Kanady, czyli praktycznie dotarcie do kanadyjskiej granicy. Na granicy urzędnik CBSA (straż graniczna) określa, na jak długo turysta może pozostać.

Jeśli urzędnik jedynie przybił pieczątkę z datą wlotu, pobyt czasowy przyznany jest na 6 miesięcy. I uwaga, czasami urzędnicy nie stawiają pieczątki w paszporcie, choć powinni, i nie ma śladu urzędowego od kiedy status legalny w Kanadzie się zaczyna. Jeśli przydarzy się taka sytuacja, proszę zachować kopię biletu i kartę pokładową. Jeśli nie będzie tej dokumentacji, procedura przedłużenia pobytu czasowego może być skomplikowana, urzędnik ma prawo także wydać decyzję negatywną, nie wiedząc od kiedy liczyć początek pobytu czasowego turysty w Kanadzie.

W zależności od sytuacji, na granicy można otrzymać status osoby na wizycie, ale istnieje także opcja uzyskania na przykład wizy pracowniczej czy specjalnej autoryzacji na pozostanie, temporary resident permit.

A zatem osoba, przebywająca w Kanadzie czasowo, czyli tak zwany temporary resident może posiadać autoryzację na czasowy pobyt, pracę lub studia. Jeśli posiada wizę pracy lub studencką, ma prawo albo pracować, albo studiować, albo jedno i drugie. Wielu bowiem studentów otrzymuje prawo pracy na okres studiów.

Większość wiz posiada określone warunki prawne, i dlatego po otrzymaniu wizy, warto dokładnie zapoznać się z adnotacjami urzędowymi.

Niestety, niektóre adnotacje są wpisywane rutynowo i nie zawsze odzwierciedlają kanadyjskie prawo imigracyjne. Na przykład, często na wizie turystycznej, jaką można dostać jako dodatkowy dokument widnieje notatka, że osoba nie może w Kanadzie uczyć się bez autoryzacji. Nie jest to do końca poprawna informacja, ponieważ do 6 miesięcy można w Kanadzie studiować na przykład język angielski bez posiadania autoryzacji na studia. Można także uczęszczać na kursy, jeśli są one krótsze niż 6 miesięcy.

Pobyt czasowy jest przedłużany na terenie Kanady, nie musimy opuszczać kraju. Przedłużenie uzyskujemy składając podanie papierowe lub elektroniczne.
Kategorie pobytu czasowego można także zmienić. Na przykład, osoba wjechała do Kanady jako pracownik zagraniczny, i po zakończeniu wizy pracy stara się o wizę turysty.

Izabela Embalo
licencjonowany doradca
tel. 416-515-2022
www.emigracjakanada.net

poniedziałek, 30 lipiec 2018 12:52

Pobyt dla magistrów

Napisane przez

EmbaloIzabelaJedną z możliwości ubiegania się o pobyt stały jest program prowincji Ontario dla osób, które w Kanadzie ukończyły studia magisterskie. Przepisy wymagają, by studiować w Kanadzie minimum przez rok, uczelnia musi być instytucją akredytowaną i być uznawana przez ministerstwo imigracji w procesie starania się o pobyt. A zatem warto sprawdzić, czy uczelnia będzie później zaakceptowana, gdyby absolwent chciał skorzystać z programu stałej rezydencji w Ontario.
Kandydat musi znać płynnie angielski, ale jeśli ktoś studiował w Kanadzie na poziomie studiów magisterskich, raczej z egzaminem z angielskiego nie będzie problemu. Wymagany jest 7. poziom CLB. Kandydat ma także obowiązek udokumentowania, że zamieszkiwał w Kanadzie przez rok w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku. I ważne, by przekonać urząd, że ma intencje stałego osiedlenia się w prowincji Ontario.
W dodatku, kandydat musi przedstawić, że posiada choć minimalne zasoby finansowe pozwalające utrzymać się początkowo bez pobierania w Kanadzie zasiłku socjalnego. Kandydat musi także udokumentować legalny status w Kanadzie, choć osoby przebywające poza Kanadą także się kwalifikują. Uwaga, kandydaci zamieszkujący w innych prowincjach nie mogą skorzystać z programu.
Wniosek imigracyjny powinien być złożony w określonym czasie, a zatem w ciągu dwóch lat od spełnienia kryteriów programowych. Okres kwalifikowania się na program jest liczony od daty na dokumencie uzyskania stopnia naukowego (tytuł magistra), ale jeśli stopień nie został jeszcze przyznany, od daty oficjalnego listu potwierdzającego, że tytuł zostanie nadany absolwentowi.
Osoby, które złożyły podanie o azyl i nie otrzymały pozytywnej decyzji, nie kwalifikują się na program. Mogą jednak złożyć podanie w tym programie po opuszczeniu Kanady. Podobnie studenci korzystający z zagranicznych stypendiów, których warunkiem był powrót do kraju pochodzenia, nie mają prawa składania wniosku, dopóki ich zobowiązania prawne w stosunku do sponsorów pokrywających koszty studiów są uregulowane.
Jak widać z powyższych informacji, nie ma zbyt wysokich wymogów w tym programie, a dla osób lubiących się uczyć i mających możliwości uzyskania stopnia naukowego (magistra) w Kanadzie, nasza prowincja proponuje w dość prosty sposób uzyskanie stałego pobytu dla absolwentów oraz ich rodzin. Co ważne, program nie wymaga ani oferty pracy, ani pracodawcy – sponsora. Prowincja chce ułatwić emigrację edukowanym, znającym dobrze język angielski imigrantom, którzy zapewne będą w przyszłości produktywnymi rezydentami prowincji.
Izabela Embalo
licencjonowany
doradca imigracyjny
20 lat doświadczenia
Z dużym sukcesem pomogliśmy setkom polskich obywateli osiedlić się na stałe w Kanadzie.
Tel. 416-515-2022
www.emigracjakanada.net

piątek, 20 lipiec 2018 10:43

Dane biometryczne

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VKto będzie musiał zrobić odciski palców oraz zdjęcie biometryczne? Osoby ubiegające się o wizę turystyczną, pracy, studencką, pobyt stały, azyl.

Otrzymuję pytania w sprawie nowych wymogów uzyskiwania przez urząd kanadyjski danych biometrycznych. Na wstępie chciałabym poinformować, że obywateli polskich posiadających zezwolenie na podróżowanie do Kanady (electronic travel authorization eTA) nie obowiązuje wymóg danych biometrycznych.

        Zabezpieczenie biometryczne to rodzaj zabezpieczenia opartego na danych biometrycznych: wizerunku twarzy, zapisu linii papilarnych palców.  Zabezpieczenie ma na celu eliminację fałszerstw. Zabezpieczenie biometryczne stosowane jest w dokumentach niektórych krajów, np. na zezwoleniach na pobyt, w paszportach itp.

        Kto będzie musiał zrobić odciski palców oraz zdjęcie biometryczne? Osoby ubiegające się o wizę turystyczną, pracy, studencką, pobyt stały, azyl. Obywatele wybranych państw będą musieli dostosować się do tych nowych wymogów już od 31 lipca 2018 roku.

        Kto nie będzie musiał spełnić wymogu badań biometrycznych? Obywatele Kanady oraz stali rezydenci, obywatele krajów, dla których zniesiono wymóg wizowy i posiadający eTA, dzieci poniżej 14. roku życia, osoby powyżej 79. roku życia (oprócz azylantów), niektórzy politycy, osoby posiadające wizę do USA i przejeżdżające przez teren Kanady tranzytem, oraz wnioskodawcy, którzy składają swoje podanie ponownie, a wcześniej już podawali do urzędu dane biometryczne.

        W tej chwili wszyscy wnioskodawcy z terenu Kanady są jeszcze wykluczeni z tego wymogu, ale tylko na czas przygotowania odpowiednich placówek, zajmujących się uzyskiwaniem danych w Kanadzie.

        Dane biometryczne będą wymagane raz na 10 lat. Opłata za zrobienie odcisków i zdjęcia biometrycznego wynosi od osoby 85 dolarów, od rodziny 170.

        Dlaczego Kanada wprowadziła wymóg informacji biometrycznych? Za przykładem 70 innych krajów, procedury te są lepszym narzędziem sprawdzenia i zachowania danych tożsamości. Wiele też osób posługuje się sfałszowanymi lub skradzionymi dokumentami tożsamości. Niektóre osoby deportowane powracają na innych, zmienionych dokumentach. Rząd Kanady będzie także wymieniał informacje biometryczne z rządami innych krajów, np. USA, Australią, Nową Zelandią, Anglią. W prosty sposób będzie można sprawdzić historię imigracyjną przybywających do Kanady turystów oraz imigrantów oraz ich rekord kryminalny.

        Tak jak wspomniałam na początku, polscy obywatele posiadający biometryczny paszport oraz eTA są zwolnieni z wymogu informacji biometrycznych. Nie wiemy, jak się zmieni to w przyszłości, więc może warto, by osoby, które chcą was w Kanadzie odwiedzić, zdobyły już elektroniczną zgodę na wlot do Kanady. Zgoda jest ważna na 5 lat, pamiętajmy też o tym, że musimy mieć ważny paszport na ten okres.

Izabela Embalo
licencjonowany doradca imigracyjny
        Specjalizujemy się w imigracji obywateli polskich do Kanady. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Pomogliśmy setkom polskich imigrantów osiedlić się na stałe w Kanadzie.
tel. 416-5152022
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.emigracjakanada.net

piątek, 13 lipiec 2018 14:04

Wezwanie

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VCo zrobić, kiedy otrzymujemy wezwanie na rozmowę z urzędnikiem imigracyjnym lub służb porządkowych, nie posiadając w Kanadzie ważnej wizy?

        List urzędowy może być wysłany do imigrantów w różnych sytuacjach, np. ktoś został zaraportowany przez kogoś, że przebywa w Kanadzie bez udokumentowanego statusu. Ktoś otrzymał w Kanadzie wyrok sądowy i policja imigracyjna uzyskała informacje odnośnie do wyroku i braku legalnego statusu w Kanadzie. Jakiś imigrant zgłaszał w Kanadzie prośbę o azyl polityczny i otrzymał decyzję negatywną. Ktoś miał nakaz stawienia się na lotnisku, dostając wizę turystyczną po upływie czasu pobytowego w Kanadzie, i się nie stawił.

        To tylko kilka przykładów, dlaczego urząd wzywa na rozmowę. Oczywiście trzeba dokładnie zapoznać się z pismem, w którym mogą być podane powody wezwania do urzędu.

        Wezwania nie wolno lekceważyć, ponieważ brak odzewu ze strony osoby wzywanej może się zakończyć, i często tak właśnie się dzieje, nakazem aresztowania. Stawienie się na wezwanie pokazuje natomiast, że osoba wezwana współpracuje z władzami imigracyjnymi i jest to korzystne.

        Na spotkaniu, jeśli ktoś stawia się dobrowolnie, nie wykonuje się nakazu aresztowania, nie zatrzymuje się imigrantów. Oczywiście mogą być różne sytuacje, dlatego przed spotkaniem z urzędnikiem warto skonsultować się, co może się stać w danej sytuacji i także jaki jest powód wezwania. Jeśli ktoś ma złożoną sprawę imigracyjną, na przykład humanitarną, można z urzędem wynegocjować na przykład oddalenie procedury deportacyjnej do czasu otrzymania decyzji pobytowej. Jeśli jest ona pozytywna, deportacji oczywiście nie będzie.

        Należy także pamiętać, że od decyzji i nakazów deportacyjnych można się odwoływać. Urząd imigracyjny nie deportuje też nikogo od razu. Wiem, że tak właśnie osoby bez ważnego statusu sobie to wyobrażają, ale zanim urząd wyegzekwuje deportację, można jeszcze na przykład złożyć podanie Pre Removal Risk Assessment. Rozpatrywanie podania trwa kilka miesięcy i w tym czasie można przebywać w Kanadzie, można nawet poprosić o wydanie wizy pracy.

        A zatem są różne opcje prawne, by wstrzymać proces deportacyjny, czy chociażby oddalić taki proces w czasie.  

        Ukrywanie się i niestawienie się na urzędowe wezwanie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Tak jak pisałam, oczywiście są różne sytuacje, jednak większość wezwań, nawet do urzędu policji imigracyjnej CBSA, nie jest równoznaczna z deportacją czy aresztowaniem osoby nieudokumentowanej.

Izabela Embalo
licencjonowany
doradca imigracyjny
www.emigracjakanada.net

piątek, 06 lipiec 2018 14:01

Badania medyczne dzieci

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VW procedurze imigracyjnej wcześniej czy później urząd poprosi kandydata na stałą imigrację, by dokonał badań medycznych. Badania te są dość ogólne, do badań fizycznych, wykonanych przez lekarza w gabinecie, załącza się także laboratoryjne testy oraz prześwietlenie klatki piersiowej.

W zależności od wyników pierwszych badań, lekarz może poprosić o dodatkowe specjalistyczne, dlatego warto sprawdzić swój stan zdrowia, zanim zgłosimy się do lekarza imigracyjnego.

W przypadku osób starających się o pobyt stały i posiadających dzieci, w Kanadzie lub poza, rząd kanadyjski wymaga, by zrobić także badania dzieciom, nawet jeśli dzieci nie imigrują do Kanady. A zatem jeśli posiadają Państwo prawo rodzicielskie do dzieci, badania są wymagane obowiązkowo. I tu, niestety, sytuacja komplikuje się, jeśli rodzic dziecka (na przykład były mąż czy żona) nie wyraża zgody na zrobienie badań, a urząd prosi o jak najszybsze dostarczenie dokumentacji, że dziecko lub dzieci są przebadane przez lekarza imigracyjnego. Ja osobiście uważam, że ten wymóg-przepis to zupełny nonsens. Jeśli dziecko nie imigruje, po co urząd w momencie prowadzenia sprawy domaga się badań medycznych? Rozumiem, że urząd chce się upewnić, że dziecko jest zdrowe, ponieważ później rodzic, otrzymujący pobyt stały w Kanadzie, nabiera silnych praw do sponsorowania, ale przecież przy nowej sprawie sponsorskiej znów będą takie badania wymagane.

Wezwania, by dokonać badań dzieci, nie wolno lekceważyć. Za niewykonanie badań dzieci, nawet tych, które nie imigrują z rodzicem, można niestety otrzymać decyzję odmowną. Urząd wymaga wyjaśnień, dlaczego dziecko lub dzieci nie mogą dostosować się do przepisu kanadyjskiego (badania medyczne). I co ważne, jeśli dziecko nie przejdzie badań medycznych w czasie imigracji rodzica, nie będzie później mogło być zasponsorowane. Należy zatem taką decyzję dobrze rozważyć.

Niekiedy sprawy takie rozstrzygane są w sądzie, rodzice pozbawieni praw rodzicielskich są wyłączeni z wymogu.

Badań medycznych nie może wykonać dowolny lekarz. Jeśli dostaną Państwo wezwanie dla siebie lub dzieci, by wykonać badania, przypominam, że musi to być lekarz uprawniony. Lekarze współpracujący z urzędem kanadyjskim są dostępni w różnych krajach świata. Poniżej link do listy lekarzy uprawnionych.
http://www.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx

Izabela Embalo
licencjonowany doradca
tel. 416-515-2022
www.emigracjakanada.net

piątek, 29 czerwiec 2018 16:19

Trudniej dla osób z wyrokiem

Napisane przez

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-VNadchodzące zmiany w przepisach prawa karnego Kanady mogą być powodem odmowy pobytu stałego, kryminalnej rehabilitacji lub przyczyną deportacji dla osób posiadających wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nawet jeśli osoba taka posiada już pobyt stały w Kanadzie. Ponieważ w naszej polskiej społeczności wykroczenia te nie należą do rzadkości, warto zwrócić uwagę na te niekorzystne w procesach imigracyjnych zmiany. Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie pod koniec roku 2018.

Osoby przebywające w Kanadzie czasowo, starające się o pobyt stały, wizę pracy, wizę studencką czy inną procedurę prawną, mogą z tego powodu otrzymać decyzję negatywną oraz nakaz deportacyjny. Oczywiście są także pewne opcje prawne, by odwoływać się od nakazów deportacyjnych, ale będzie moim zdaniem trudniej, niż jest obecnie. Myślę też, że nowe prawo jest związane z tym, że od listopada w Kanadzie zalegalizuje się użycie marihuany i rząd już teraz chce zaostrzyć przepisy dla osób, które prowadzą pod wpływem środków odurzających czy alkoholu. Według nowych przepisów, maksymalna kara, jaką można otrzymać za jazdę w stanie nietrzeźwym, zostanie zwiększona z 5 do 10 lat. A zatem w świetle przepisów imigracyjnych, wykroczenie takie będzie definiowane jako poważne, serious criminality. Zmienia to zatem całe scenario prawne wnioskodawcy, który posiada taki wyrok. A zatem osoba, która popełniła takie wykroczenie, będzie miała mniejsze szanse zalegalizowania statusu, natomiast większe otrzymania nakazu deportacyjnego. I uwaga, osoby z pobytem stałym, jak wspomniałam, po takim wykroczeniu – poważnej „kryminalności”, mogą w łatwy sposób stracić stałą rezydencję. DLATEGO PONOWNIE PRZESTRZEGAM PRZED DOPUSZCZANIEM DO SYTUACJI JAZDY W STANIE NIETRZEŹWYM.

Apeluję także, by nie pozwalać znajomym, bliskim kierować po spożyciu alkoholu... Osoby posiadające rekord kryminalny mogą zneutralizować swoją sytuację imigracyjną specjalnym permitem lub uzyskaniem kryminalnej rehabilitacji, ewentualnie zawieszeniem wyroku w Kanadzie, jednak nie dzieje się to automatycznie i wnioskodawca musi przekonać urząd, że na rehabilitację po upływie określonego czasu zasłużył. Podobnie w przypadku permitu. Jednak najtrudniejsze w tym wszystkim może być to, że służby porządkowe CBSA chcą deportować taką osobę, zanim permit czy rehabilitacja zostaną uzyskane. Urząd imigracyjny nie deportuje.

Można się co prawda odwoływać od deportacji, ale procedury są skomplikowane i kosztowne.

Sytuacja imigracyjna zależy też od indywidualnych okoliczności, a zatem warto skonsultować swoją sprawę ze specjalistą imigracyjnym. Dowiedzieć się, jakie są szanse na zneutralizowanie prawne „kryminalności”. W przypadku wezwania na rozmowę z urzędnikiem straży granicznej CBSA, warto także dowiedzieć się, jakie mamy jeszcze prawa i opcje przedłużenia pobytu w Kanadzie lub szanse wygrania apelacji sądowej w sprawie wydanego nakazu deportacyjnego.

Izabela Embalo
licencjonowany doradca
416-5152022, www.emigracjakanada.net

Strona 1 z 41