Goniec

Switch to desktop Register Login

Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne

piątek, 26 wrzesień 2014 02:59

Bezwizowe początki

Napisane przez

Kanada zdecydowała o przywróceniu równowagi w relacjach z Polską, rezygnując z żądania wiz od obywateli Polski, tak jak Polska przed wielu laty uczyniła ten gest w stosunku do obywateli Kanady. Tuż po tej decyzji zintensyfikowały się przyloty Polaków do Kanady, przy czym już bardzo nieliczni przylatywali z myślą o przedłużeniu pobytu ponad dozwolone trzy miesiące. Polacy za pracą mogą łatwo jechać do krajów Unii Europejskiej, której to Polska jest członkiem. Przylatujący do Kanady to w ogromnej większości członkowie rodzin imigrantów z Polski, którzy uzyskali przed laty prawo stałego pobytu w Kanadzie. Wydawałoby się, że relacje między obydwoma krajami weszły na prosty tor normalności.

Okazało się jednak, że już w pierwszych tygodniach po zniesieniu obowiązku wizowego, na lotnisku torontońskim zatrzymywano wielu Polaków, intensywnie ich przesłuchiwano, część z nich wypuszczano po zapłaceniu przez członków ich rodzin wielotysięcznych kaucji, a niektórych zamykano w areszcie imigracyjnym i z kolei odsyłano do Polski.

piątek, 26 wrzesień 2014 14:17

Dzieci urodzone w Kanadzie

Napisane przez

Izabela EmbaloPoruszałam już w poprzednich artykułach kwestie prawne dziecka i bulwersujące zapowiedzi zmiany przepisów, dotyczących dzieci urodzonych w Kanadzie.

Jak zapowiedział rząd, istnieje już propozycja wprowadzenia prawa, które ograniczałoby przyznawanie obywatelstwa dzieciom ze względu na status imigracyjny rodziców. Nad tą zmianą prowadzone są debaty od dłuższego czasu. A zatem jeśli rodzice nie posiadają obywatelstwa, urodzone w Kanadzie dziecko także nie posiadałoby tego przywileju. Reforma przepisu miałaby jakoby na celu ukrócenie tak zwanej turystyki porodowej, kiedy to kobiety przybywały do Kanady tylko po to, by ich dziecko urodziło się tutaj w celu otrzymania kanadyjskiego obywatelstwa.

Na szczęście proponowana zmiana spotyka się z dużą dozą krytyki, także ze strony władz prowincji. Rejestracją dzieci zajmują się właśnie prowincje i może dojść do tego, że prawo ziemi będzie funkcjonowało różnie na terenie całej Kanady. Na przykład, dzieci urodzone w Ontario będą posiadać kanadyjskie obywatelstwo, natomiast urodzone w innej prowincji nie. Wydaje mi się to dość niesprawiedliwe, ale prawo nie jest systemem doskonałym. I jeśli prawo ziemi różnie będzie w Kanadzie działało, jak wpłynie to na nową imigrację i kanadyjską populację?

Nie znamy jeszcze szczegółów, jakie są naprawdę propozycje rządu federalnego w tej kwestii, ale ja osobiście uważam, że odebranie przywileju obywatelskiego urodzonym w Kanadzie dzieciom będzie bardzo niekorzystne. W dodatku często zdarza się, że dziecko jest w sytuacji trudnej, jeśli wychowuje się w Kanadzie i z jakichś powodów rodzice zostaną deportowani. Dziecko, choć urodzone i przez lata wychowywane w tym kraju, może nie mieć możliwości powrotu tylko dlatego, że rodzice nie mogli otrzymać stałej rezydencji.

Proponowana zmiana jest także zaskakująca, ponieważ w kanadyjskim prawie imigracyjnym interes dziecka powinien być respektowany i dzieci powinny być objęte specjalną troską, choć z praktyki wiemy, że nie zawsze tak jest. Wiele osób nieudokumentowanych otrzymało i otrzyma pobyt stały dlatego, że w interesie dziecka lub dzieci urodzonych w Kanadzie jest to, by mieszkały z rodzicami tutaj. Jednak nie każdy urzędnik imigracyjny lub sędzia przychyli się pozytywnie do wydania takiej decyzji, jest to dość skomplikowana procedura.

Obecnie dwie prowincje, Kolumbia Brytyjska oraz Ontario, nie są przychylne rządowi federalnemu i zapowiadanym zmianom.

Izabela Embalo
licencjonowany doradca

OSOBY ZAINTERESOWANE IMIGRACJĄ DO KANADY – SPONSORSTWEM RODZINNYM, POBYTEM STAŁYM, WIZĄ PRACY, STUDIÓW LUB INNĄ PROCEDURĄ IMIGRACYJNĄ, NA PRZYKŁAD ODDALENIEM DEPORTACJI CZY PRZEDŁUŻENIEM POBYTU CZASOWEGO, PROSIMY O KONTAKT Z NASZĄ KANCELARIA: TEL. 416- 515-2022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
www.emigracjakanada.net

sobota, 20 wrzesień 2014 12:12

Stare i nowe kasty

Napisane przez

Jeśli wspominamy o kastach, to od razu kojarzy się nam to z Indiami, gdzie faktycznie system ten przez wieki funkcjonował, od braminów na górze i niedotykalnych, czyli "pozakastowców", na samym dole, a i obecnie, szczególnie poza wielkimi ośrodkami miejskimi, nadal, choć trochę osłabiony, funkcjonuje. W Polsce mieliśmy możnowładców, szlachtę, kupców/rzemieślników i chłopów. W Stanach Zjednoczonych, wzorcu demokracji, pieniądz i pozycja zawodowa we współczesnym świecie, dzieli ludzi.

Aleksander urodził się w społeczeństwie bezklasowym, ale z dominującą rolą klasy robotniczej. Ta jakby sprzeczność pojęć, teorii i praktyki nie była jedyna w państwie "gwarantowanej szczęśliwości", czyli Związku Sowieckim.

sobota, 20 wrzesień 2014 15:13

Program Live in Caregiver

Napisane przez

Izabela EmbaloProgram dla opiekunek staje się popularniejszy wśród naszych imigrantek. Na program przybywały licznie Filipinki i one dominowały kanadyjski rynek pracownic domowych.

Warto wiedzieć, jakie są wymogi dla opiekunki, zanim pracodawca wystąpi z podaniem. Nie każda osoba kwalifikuje się na opiekunkę czy opiekuna.

Należy także pamiętać, że osoba, która wykonuje czynności związane z prowadzeniem domu, nie kwalifikuje się też na program dla opiekunek.

Od osoby, która chce wyemigrować do Kanady w programie dla opiekunek, prawo wymaga, by posiadała dwanaście klas edukacji (ukończona szkoła średnia), znała dobrze język angielski, choć nie ma potrzeby zdawania pisemnego egzaminu z języka, wystarczy, że komunikuje się dobrze werbalnie.

Często zadają mi Państwo pytanie, dlaczego od opiekunki, która chce pracować w polskiej rodzinie, jest wymagane, by znała dobrze angielski.

Urząd chce się upewnić, że w razie nagłej sytuacji, opiekunka może wezwać pogotowie, straż pożarną, czy choćby odczytać dawkowanie leków.

Program dla opiekunek nie dotyczy tylko pracy z dziećmi, można skorzystać z programu, także opiekując się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Oprócz dwóch wymogów, jakie opisałam, opiekunka musi wykazać udokumentowane, wiarygodne doświadczenie zawodowe – minimum rok w trzech ostatnich latach. Jeśli nie ma zawodowego doświadczenia, może wykazać się odpowiednią edukacją lub ekwiwalentem edukacyjnym.

Po dwóch latach pracy opiekunka może starać się o pobyt stały w Kanadzie.

Myślę, że do tej pory sporą barierą dla Polek był brak dobrej znajomości języka angielskiego. Obecnie opiekunki przybywają z krajów anglojęzycznych lub z dobrym angielskim, jaki poznały już w Polsce.

Niekiedy ludzie przybywają do Kanady na studia-kurs opieki, oferują taki kurs różne szkoły w Kanadzie, a kanadyjskie studia i możliwość nauczenia się biegle języka stwarzają szanse spełnienia kryteriów zawodowych i znalezienia atrakcyjnej pracy, tym bardziej że po zakończonym kursie są szanse na otrzymanie prawa pracy jako absolwent. Minister zapowiedział chęć zreformowania programu, niektórzy krytykują, że Kanada nie powinna dawać przywileju otrzymania pobytu i jedynie możliwość zatrudnienia, ale na szczegóły musimy poczekać.

W Kanadzie nadal brakuje opiekunek.

Program dotyczy jedynie opiekunek, które zamieszkują z rodziną.

Izabela Embalo
doradca imigracyjny

OSOBY ZAINTERESOWANE IMIGRACJĄ DO KANADY – SPONSORSTWEM RODZINNYM, POBYTEM STAŁYM, WIZĄ PRACY, STUDIÓW LUB
INNĄ PROCEDURĄ IMIGRACYJNĄ,
NA PRZYKŁAD ODDALENIEM DEPORTACJI
CZY PRZEDŁUŻENIEM POBYTU CZASOWEGO,
PROSIMY O KONTAKT
Z NASZĄ KANCELARIĄ:
TEL. 416- 515-2022,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

piątek, 05 wrzesień 2014 05:02

Na ryby by

Napisane przez

To, że Kanada jest rajem dla wędkarzy, nie trzeba udowadniać. Może w akwenach miejskich i w pobliżu dużych miast już trochę ryby zostały przetrzebione, ale nawet tam, kiedy łososie idą na tarło, wędkarze, stojąc w wodzie po kolana, łowią okazałe sztuki.

Metody łowienia są przeróżne: klasycznie na wędkę, ale już z różnoraką przynętą, ale dość specyficzną metodą jest łowienie przy pomocy długiego, wijącego się węża plastikowego, na którego końcu zaczepiona jest sztuczna przynęta. Jest to wyższa szkoła jazdy wędkowania, bardzo dynamiczna i wprawionym w tym dająca spore efekty.

Zapalonym wędkarzem był Roman, 30-letni Cygan z Polski, który jako nastolatek przyleciał z rodzicami do Kanady i uzyskał wraz z nimi tutaj prawo stałego pobytu. Jako motyw skorzystania przez nich z prawa azylanta było jakoby prześladowanie tej grupy etnicznej w Polsce. Rodzice Romana argumentowali również, że sami byli prześladowani, bo nigdy nie pracowali, co było, według nich, elementem tej dyskryminacji, a ich syn nie chodził do szkoły, bojąc się, jakoby, prześladowań. Bajki te, dobrze sklecone, spodobały się któremuś z pracowników imigracji, który przyznał tej rodzinie status stałych mieszkańców Kanady.

piątek, 05 wrzesień 2014 14:20

W USA

Napisane przez

Izabela EmbaloNadal wielu Kanadyjczyków (osób z kanadyjskim paszportem) podróżuje do USA i nie należy do rzadkości, że kanadyjscy obywatele pracują tam bez autoryzacji, np. przy opiece nad osobami starszymi. Niektórzy przedłużają swój pobyt bez ważnej wizy, co w konsekwencji może przyczynić się do deportacji i nałożenia przez amerykański rząd odpowiednich kar. Kanadyjscy obywatele są może traktowani ulgowo, ale obowiązują ich określone przepisy. Podobnie jeśli chodzi o obywateli amerykańskich przybywających do Kanady. Moi klienci z USA dziwią się czasami, że prawo kanadyjskie ogranicza ich np. do przebywania, pracowania czy studiowania na terenie Kanady.

Nie zajmuję się profesjonalnie prawem amerykańskim, jedynie kanadyjskim, ale często widzę podobieństwo tych dwóch prawnych systemów, choć prawo kanadyjskie i amerykańskie różni się znacznie w wielu aspektach, np. w prawie łączenia rodzin, procedurach deportacyjnych itp. Przepisy i procedury prawne zmieniają się też często, artykuł ten jest jedynie publikacją, którą chciałabym zasygnalizować poważny problem złamania przepisów imigracyjnych w USA i późniejszych tego konsekwencji.

Poprzednie lata przyniosły dość drastyczne zmiany w systemie imigracyjnym naszych sąsiadów. Zmiany te dotyczą zarówno osób znajdujących się w Stanach Zjednoczonych bez autoryzacji, jak i rezydentów i obywateli USA oraz osób posiadających wizy pobytu czasowego. Polscy imigranci w USA lub osoby z kanadyjskim obywatelstwem lub wizą wjazdową do USA powinny zapoznać się z tymi zmianami.

Na przykład, imigranci, którzy po 1 kwietnia 1997 przebywają w USA bez statusu przez okres dłuższy niż 180 dni, ale krócej niż rok, podlegają zakazowi powrotu przez trzy lata. Imigranci, którzy po 1 kwietnia 1997 przebywają w USA bez statusu przez okres dłuższy niż rok, podlegają 10-letniemu zakazowi powrotu do USA. Wyjątkiem od reguły są nieletnie dzieci, azylanci lub współmałżonkowie, którzy doświadczyli przemocy w rodzinie.
Odstępstwo od prawa (waiver) jest przewidziane tylko dla małżonków i dzieci obywateli lub rezydentów USA, jeśli kara ta powoduje olbrzymią krzywdę dla amerykańskich obywateli i rezydentów.

Automatyczny system kontroli wjazdów i wyjazdów w USA istnieje już od lat. System ten umożliwia identyfikację tych osób, które zostały w USA dłużej niż zezwalała im na to wiza wjazdowa. System został wprowadzony między innymi po to, by kontrolować, kto podlega karze 3-letniego i 10-letniego zakazu powrotu. Kanada nie posiada jeszcze pełnego systemu rejestracji wylotów.

Zaostrzone przepisy na granicach USA – amerykańskie władze wprowadziły tak zwane przyspieszone usunięcie. Procedura ta umożliwia wydalenie ze Stanów Zjednoczonych osób, które podróżują bez ważnych dokumentów lub posługują się fałszywymi. Osoby te nie mogą przekroczyć granicy amerykańskiej i otrzymają zakaz powrotu na pięć lat.

Warto także uświadomić sobie, jak może wpłynąć złamanie przepisów imigracyjnych w USA na przyjazd lub imigrację do Kanady. Wielu nieudokumentowanych imigrantów z USA stara się zalegalizować swój status w Kanadzie. Jest to także trudniejsze niż kiedyś, pobyt nielegalny w USA może też stać się przeszkodą w otrzymaniu kanadyjskiej wizy, ale niekoniecznie. W przeszłości setki imigrantów przybywało do Kanady z USA, ponieważ w Stanach nie było możliwości zalegalizowania statusu. Nadal istnieją możliwości wyemigrowania z USA do Kanady, nawet jeśli ktoś nie posiada w USA zielonej karty. Nie jest już tak łatwo jak kiedyś, dlatego przed rozpoczęciem procedury zalecam przeanalizować prawne opcje kandydata.

Informacje na temat aktualnego prawa imigracyjnego i obywatelskiego USA, procedur wizowych, najnowszych zmian i aktualne wiadomości można znaleźć na stronie rządowej: http://www.uscis.gov/

Izabela Embalo
doradca imigracyjny – Kanada
Osoby zainteresowane prawem imigracyjnym Kanady prosimy o kontakt: 416-5152022,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.emigracjakanada.net

piątek, 29 sierpień 2014 04:34

Opowieści z aresztu deportacyjnego: Czy dyskryminacja?

Napisane przez

Pani kontroler generalny Kanady (coś na wzór polskiego NIK-u) w swoich corocznych raportach coraz dobitniej wskazuje na niedociągnięcia w zabezpieczeniu kraju przed niepożądanymi przybyszami. Spośród milionów turystów tylko mały procent znajduje się w zainteresowaniu kanadyjskich władz imigracyjnych, a i spośród tych, władze bezpieczeństwa (Canadian Border Services Agencies) tracą kontakt z nimi i nie potrafią wydalić kilkudziesięciu tysięcy z nich.

Ta generalna krytyka mało radykalnych i skutecznych działań kanadyjskich władz imigracyjnych nie przekłada się na indywidualne opinie tych, którzy oczekują na przybycie swoich bliskich z zagranicy. Jeśli kontrola na lotnisku się przedłuża lub wydany zostaje nakaz wydalenia nowego przybysza, on sam i jego krewni podnoszą larum, że są to elementy dyskryminacji.

piątek, 29 sierpień 2014 13:51

Prawo ziemi

Napisane przez

Izabela EmbaloNiewiele piszemy o najmłodszych imigrantach, czyli dzieciach imigrujących z rodziną do Kanady. Oprócz przepisów dotyczących praw dzieci, ważne jest, by poruszyć inne kwestie najmłodszych imigrantów lub dzieci imigrantów, dlatego moje następne artykuły poświęcone będą temu tematowi.

Pisałam niedawno o zmianach przepisów imigracyjnych, które są moim zdaniem dyskryminujące względem imigrantów, np. zmiany dotyczące prawa obywatelskiego.

Władze imigracyjne naciskają na rząd federalny, by zmienić przepisy dotyczące dzieci, które rodzą się w Kanadzie i których rodzice nie posiadają legalnego imigracyjnego statusu ani nie są jeszcze obywatelami. O ile pamiętają Państwo nasz opis zapowiedzianych zaostrzonych zmian prawa obywatelskiego, możecie dojść do wniosku, że na pewno będzie w Kanadzie mniej kanadyjskich obywateli, zmaleje bowiem liczba obywateli tylko dlatego, że wiele dzieci urodzonych w Kanadzie zostanie pozbawionych "prawa ziemi".

Na przykład, małżeństwo jest obecnie już bez ważnej wizy w Kanadzie. Rodzi mu się dziecko w Kanadzie. Obecnie, każde dziecko urodzone na kanadyjskiej ziemi jest kanadyjskim obywatelem. Prawne realia mogą się jednak zmienić i urodzone w takiej sytuacji dziecko nie będzie posiadało statusu obywatela. Warto też zapytać, co jeśli inny kraj nie przyzna obywatelstwa rodziców, bo przepisy różnią się między państwami. Czy dziecko będzie "bezpaństwowcem"? Co się stanie w momencie nakazu opuszczenia Kanady? Jakim dokumentem może się posłużyć urodzone w Kanadzie dziecko bez statusu? Moje prywatne pytanie, dlaczego dziecko ma być pozbawione podstawowych praw tylko dlatego, że rodzice nie mogli uregulować swojego statusu imigracyjnego? Problemem będzie uzyskanie opieki zdrowotnej czy prawa uczęszczania do szkoły. Czy jest to nowa polityka rządu, by utrudnić i tak już trudne życie nieudokumentowanych imigrantów?

To przypadek skrajny, ale nie należy on do rzadkości. Setki dzieci rodzą się w Kanadzie w rodzinach nieudokumentowanych imigrantów.

Innym przypadkiem jest para posiadająca jedynie status stałego rezydenta. Dziecko urodzone w Kanadzie nie będzie także kanadyjskim obywatelem, dopóki rodzice nie otrzymają obywatelstwa. Muszę przyznać, że zmiana ta jest bardzo drastyczna i może wpłynąć na życie wielu rodziców i przyszłość dzieci. Statystyki podają, że procentowo dość mała populacja dzieci rodzi się w rodzinach nieudokumentowanych imigrantów. Myślę, że powodem jest strach przed niepewnym jutrem, brak opieki medycznej itp.

Obecnie Kanada i USA są krajami, które przyznają obywatelstwo według "prawa ziemi". Anglia, Australia, Nowa Zelandia i wiele innych krajów nie przyznaje obywatelstwa dziecku urodzonemu w tych krajach i w sytuacji, kiedy żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa danego kraju. W Kanadzie jednak taki przywilej istnieje, dlaczego zabierać go procentowo naprawdę małej liczbie dzieci. Tym bardziej że jesteśmy krajem, w którym populacja starzeje się i w którym naprawdę potrzebne są dzieci.

Opisane zmiany nie są jeszcze kanadyjskim prawem. Pomysł taki był już dyskutowany wcześniej, Parta Liberalna chciała takie prawo wprowadzić w czasie swojej władzy, ale brak akceptacji społecznej i nadchodzące wówczas wybory doprowadziły, że temat był zapomniany przez pewien czas.

Kanada zawsze była państwem, gdzie prawa dziecka były traktowane priorytetowo, dlatego propozycja zabrania dzieciom tu urodzonym obywatelstwa jest naprawdę bardzo zaskakująca. Miejmy nadzieję, że rząd nie wprowadzi tej zmiany w życie.

THE IMMIGRATION NETWORK CANADA
mgr Izabela Embalo
Licencjonowany doradca imigracyjny
tel. 416 5152022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW POZOSTAĆ NA STAŁE W KANADZIE. 16 LAT DOŚWIADCZENIA.
www.emigracjakanada.net
OSOBY ZAINTERESOWANE PORADĄ, PRACĄ W KANADZIE, STUDIAMI, POZOSTANIEM NA STAŁE PROSIMY O KONTAKT. DWIE DOGODNE LOKALIZACJE BIURA. PRZYJMUJEMY TAKŻE W NIEKTÓRE WIECZORY I WEEKENDY.
BEZPŁATNA NOTARYZACJA DOKUMENTÓW. TŁUMACZENIA. WSPÓŁPRACUJEMY ZE ZNANYMI ADWOKATAMI - SPECJALISTAMI PRAWA IMIGRACYJNEGO, RODZINNEGO I KRYMINALNEGO. GWARANTUJEMY PROFESJONALNE USŁUGI ORAZ PEŁNĄ DYSKRECJĘ.

piątek, 22 sierpień 2014 14:50

Sierpniowa łapanka

Napisane przez

Izabela EmbaloNie jesteśmy przyzwyczajeni do imigracyjnych łapanek. Na pewno nie w tym stylu. A może o tym rzadko się pisze, by nie poruszać opinii społecznej. Wiele kontrowersji wzbudziła bowiem ostatnia akcja porządkowo-policyjna, która miała miejsce w Toronto 14 sierpnia, w czwartek. Wspólne siły policyjno-imigracyjne wyłapywały w czasie zwykłej, jak by się mogło wydawać, kontroli drogowej imigrantów bez ważnego statusu. Kanadyjska prasa podaje także, że łapanka miała miejsce nie tylko na ulicy i autostradzie, ale także na parkingach i w kawiarniach Tima Hortonsa.

Ludzie zwyczajnie wybierali się lub jechali do pracy. Nikt się nie spodziewał, by policja nagle zatrzymywała samochody i sprawdzała imigracyjny status kierowcy i pasażerów. Do tej pory funkcjonariusze policji najczęściej interesowali się dokumentami samochodu, prawem jazdy, rejestracją, ubezpieczeniem. Ja osobiście znam sytuacje zatrzymania nieudokumentowanych imigrantów przez policję i przekazania ich władzom imigracyjnym, by wydać nakaz deportacyjny. Sytuacje jednak takie były sporadyczne, indywidualne i spowodowane najczęściej jakimś drogowym przewinieniem lub jazdą w stanie nietrzeźwym. Zazwyczaj imigranci nieudokumentowani są poszukiwani wówczas, kiedy posiadają już nakaz deportacyjny lub jeśli ktoś złoży na taką osobę donos. Nie słyszałam jednak nigdy, by rząd kanadyjski organizował tego typu zbiorowe łapanki i nie w miejscach pracy, np. na budowach, tylko w trakcie kontroli drogowej. Policja raczej nie interesowała się imigrantami bez statusu bez ważniejszego powodu. Prawem porządkowym zajmuje się urząd Canadian Border Services Agency (straż graniczna), nawet nie urząd imigracyjny. Wyjaśniałam już Państwu, jak funkcjonuje system prawa imigracyjnego i porządkowego, można odwołać się do jednego z moich poprzednich artykułów.

Nieudokumentowani imigranci, aż 21 osób, mieszkający i pracujący w Kanadzie bez ważnej autoryzacji (prawo pracy oraz prawo do czasowego lub stałego zamieszkania) w tym dniu mieli wyjątkowego pecha. Informacja rozniosła się bardzo szybko, natychmiast etniczna stacja radiowa podała komunikat, by imigranci bez dokumentów nie udawali się w tym dniu do pracy. Wiadomość obiegła też inne media. Większość złapanych to imigranci z Ameryki Łacińskiej. Wielu z nich nie miało nawet pomocy prawnej, by ktoś mógł szybko zareagować w ich obronie.

Czyżby Kanada stawała się krajem policyjnym? I czyżby Kanada stawała się państwem, w którym imigranci nie są traktowani tak jak kiedyś?

Zastanawiam się nad tą kwestią, ponieważ zauważyłam wiele zaostrzeń prawnych i proceduralnych w systemie imigracyjnym Kanady. Zapowiedziane zmiany prawa obywatelskiego są dyskryminacyjne w stosunku do imigrantów i naturalizowanych obywateli. Pisaliśmy już o tym wcześniej. Teraz media bulwersują się nietypowym postępowaniem sił porządkowych-łapanką nieudokumentowanych imigrantów. Co będzie dalej? Łapanka taka nie tylko narusza prawo prywatności obywateli, jest także jakby nie w kanadyjskim stylu. Przynajmniej ja mam takie odczucie, nawet jeśli osoby te pozostały w Kanadzie bez ważnej wizy lub pracują bez autoryzacji. Wiele z tych osób nadal ma szanse na zalegalizowanie swojego pobytu.

Warto też udać się po poradę, by wiedzieć, co robić w momencie aresztu czy takiej właśnie sytuacji i jak obronić się przed deportacją. Wielu nieudokumentowanych imigrantów nawet nie wie, jakie posiada w Kanadzie prawa.

THE IMMIGRATION NETWORK CANADA
mgr Izabela Embalo
Licencjonowany doradca imigracyjny
tel. 416 5152022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW POZOSTAĆ NA STAŁE W KANADZIE. 16 LAT DOŚWIADCZENIA.
www.emigracjakanada.net
OSOBY ZAINTERESOWANE PORADĄ, PRACĄ W KANADZIE, STUDIAMI, POZOSTANIEM NA STAŁE PROSIMY O KONTAKT. DWIE DOGODNE LOKALIZACJE BIURA. PRZYJMUJEMY TAKŻE W NIEKTÓRE WIECZORY I WEEKENDY.
BEZPŁATNA NOTARYZACJA DOKUMENTÓW. TŁUMACZENIA.
WSPÓŁPRACUJEMY ZE ZNANYMI ADWOKATAMI – SPECJALISTAMI PRAWA IMIGRACYJNEGO, RODZINNEGO I KRYMINALNEGO. GWARANTUJEMY PROFESJONALNE USŁUGI ORAZ PEŁNĄ DYSKRECJĘ.

piątek, 22 sierpień 2014 14:29

Tuż po nowym otwarciu

Napisane przez

Pięknie brzmią słowa piosenki pt. "Z pokładu Zawiszy", o wspólnie przeżytych przygodach i wspólnej pracy w czasie dalekich rejsów. Na "pokładzie" pracują też górnicy, których spaja wspólny trud. Osób wstępujących na pokład samolotu często jednak nic nie łączy. Kupiły bilety i mają być dostarczone zgodnie z życzeniem. Ale czasami, nawet o tym nie wiedząc, coś lub ktoś spowoduje, że ich szlaki się przetną, że otrą się o siebie, nie wiedząc, że są w zainteresowaniu tych samych służb.

Prześledźmy jeden rejs LOT-u z Warszawy do Toronto i z powrotem. Mimo, że sezon turystyczny jeszcze się nie zaczął w pełni, samolot w obie strony był pełny. Było to wynikiem zniesienia obowiązku wizowego przed kilkoma tygodniami. Samolot przyleciał do Toronto w godzinach popołudniowych i po posprzątaniu, zatankowaniu, wymianie załogi, załadowaniu pasażerów, po kilku godzinach wracał do Warszawy.

Strona 1 z 18