Goniec

Register Login

Zaświadczenie policyjne

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

IMG-34fa3c1509342c3855623dfc01acc59b-V        Kanadyjski urząd imigracyjny zaktualizował instrukcje dotyczące certyfikatów policyjnych dla osób ubiegających się o stały pobyt za pośrednictwem federalnego systemu Express Entry. Świadectwa policyjne są wymagane z dowolnego kraju lub terytorium, na którym wnioskodawca mieszkał przez sześć kolejnych miesięcy lub dłużej w ciągu ostatnich 10 lat, lub od ukończenia 18 lat. 

        Ta zmiana wchodzi w życie natychmiast i dotyczy wniosków o stały pobyt składanych w popularnym systemie punktowym. Przed tą aktualizacją wnioskodawca musiał złożyć zaświadczenie z policji lub innej instytucji z dowolnego kraju lub terytorium, w którym mieszkał przez łącznie sześć miesięcy. Oznaczało to, że wnioskodawca, który spędził dwa miesiące w kraju, wyjechał, a następnie wrócił do tego samego kraju kilka lat później przez cztery miesiące, musiał dostarczyć policyjny certyfikat z tego kraju. 

        Wnioskodawca jest teraz zobowiązany do złożenia zaświadczenia policyjnego z kraju, w którym mieszkał przez sześć miesięcy z rzędu lub dłużej. Główny wnioskodawca, małżonek lub partner, a także dzieci pozostające na utrzymaniu powyżej 18 roku życia (w tym osoby niebędące osobami towarzyszącymi) muszą dostarczyć wymagane zaświadczenia policyjne za pomocą elektronicznego wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub e-APR. 

        Dokumenty niekaralności muszą zostać wydane nie później niż sześć miesięcy przed złożeniem e-APR; muszą także zostać wydane po ostatnim pobycie wnioskodawcy w tym kraju i należy je dostarczyć z góry, zaraz po złożeniu e-APR. A zatem jeśli osoba zamieszkiwała w jakimś kraju (z wyjątkiem Kanady) przez sześć miesięcy lub więcej z rzędu, należy załączyć wyraźny, kolorowy skan oryginalnego dokumentu kartoteki policyjnej. Kopie, nawet jeśli są notaryzowane, nie są akceptowane przez urząd i mogą być powodem odrzucenia wniosku. Podobnie, jeśli nie załączymy tłumaczenia dokumentu na język angielski lub francuski, decyzja może być odmowna. Dokumenty o niekaralności powinny być wydane w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku imigracyjnego.

Izabela Embalo

licencjonowany doradca imigracyjny

Kanada

www.emigracjakanada.net

tel. 416-5152022

Zaloguj się by skomentować