Goniec

Register Login

Czy sprzedaż nieruchomości w Polsce jest opodatkowana?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Skrzypek-PaliwodaPrzedstawiam Państwu kolejny artykuł z cyklu "Powroty". Do tej pory w jego ramach ukazały się następujące artykuły: "Obywatelstwo polskie dla dzieci urodzonych w Kanadzie", "Polskie dokumenty tożsamości", "Rozwód w Kanadzie i jego skutki prawne w Polsce", "Jak nabyć spadek w Polsce – zasady dziedziczenia", "Zachowek – ochrona osób najbliższych przed pominięciem w testamencie", "Jak nabyć własność nieruchomości w Polsce, nie będąc jej właścicielem – instytucja zasiedzenia", "Podział majątku małżonków po rozwodzie – według prawa polskiego", "Testament w Polsce – jak sporządzić ważny dokument", "Ustalenie ojcostwa dziecka – według prawa polskiego", "Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka – według prawa polskiego", "Darowizna w Polsce – czyli jak skutecznie przekazać majątek najbliższym za życia", "Dział spadku – według prawa polskiego", "Podatek od spadków i darowizn w Polsce", "Obowiązki alimentacyjne między byłymi małżonkami", "Kontakty z dzieckiem po rozwodzie według prawa polskiego", "Zapis windykacyjny – nowy sposób rozporządzania majątkiem po śmierci", "Sposoby uniknięcia zapłaty zachowku – w świetle polskiego prawa spadkowego", "Odrzucenie spadku jako sposób na uniknięcie długów spadkowych", "Konto bankowe w Polsce – co się z nim dzieje po naszej śmierci?", "Intercyza w Polsce jako sposób na uniknięcie długów współmałżonka", "Spadek po dalekim krewnym – skutki podatkowe", "Bezpieczne przedświąteczne zakupy i inwestycje w Polsce – zanim podpiszesz, czytaj umowy!!!", "Czy rodzice mogą korzystać z prywatnego majątku dziecka w Polsce" oraz "Podstawowe informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce".


Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w Polsce m.in. w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, w wypadku gdy odpłatne zbycie nie następuje w ramach działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Zasady rozliczenia, wysokość opodatkowania, czy też możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości zależy od daty nabycia danej nieruchomości. Rozróżnienie to nastąpiło na skutek dwóch zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 i 2009 r.

1. Nieruchomości nabyte pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r.
Przy sprzedaży tych nieruchomości opodatkowany jest dochód, to oznacza, iż uzyskany ze sprzedaży przychód należy pomniejszyć o koszty nabycia lub wytworzenia tego prawa. Do kosztów tych możemy zaliczyć również udokumentowane nakłady poniesione w czasie posiadania nieruchomości. Gdy nieruchomość ta została nabyta w drodze spadku, do kosztów nabycia możemy zaliczyć zapłacony podatek od spadków i darowizn.
Podatek ze sprzedaży wynosi w tym przypadku 19 proc. dochodu. Podatek ten należy zapłacić w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości (tj. do 30 kwietnia następnego roku). Nie ma na to odrębnego formularza. Sprzedaż tę należy wpisać do jednego z trzech zeznań, tj. PIT-36, PIT 36 L, PIT-38.
Ustawodawca pozwala jednak uniknąć podatku, wprowadzając ulgę meldunkową. Przepisy stanowią, iż wolne od podatku dochodowego są przychody z odpłatnego zbycia, jeżeli podatnik zameldowany był w przedmiotowym lokalu na pobyt czasowy lub stały na okres nie krótszy niż 12 mies. przed datą zbycia. Zbywca może skorzystać z tego zwolnienia, jeśli wykaże wymagany okres zameldowania w przedmiotowym lokalu oraz złoży w urzędzie skarbowym oświadczenie, iż spełnia warunki do zastosowania tej ulgi. Termin złożenia tego oświadczenia jest taki sam jak termin złożenia zeznania z tytułu sprzedaży.

2. Nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2009 r.
Od 1 stycznia 2009 roku zlikwidowano ulgę meldunkową, a ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie, tzw. ulgę mieszkaniową art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, zgodnie z którą zwolnieniu podlegają dochody ze zbycia mieszkania, które odpowiadają iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży mieszkania, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż, przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

 

Wydatki na własne cele mieszkaniowe
Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się m.in. wydatki na: nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację, czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego. Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się też wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Przy czym nie ma znaczenia, czy kredyt został zaciągnięty na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, czy też na inną inwestycję mieszkaniową, która służyła zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem jest, by kredyt był zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Nowym zwolnieniem objęte są także wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego przed 1 stycznia 2009 r.
W celu rozliczenia sprzedaży nieruchomości należy złożyć do US formularz PIT -39 (do 30.04. następnego roku po sprzedaży) i zapłacić podatek w wysokości 19 proc. od dochodu uzyskanego dzięki sprzedaży. Chyba że podatnik korzysta z ulgi mieszkaniowej – wtedy podatku nie płaci, ale deklarację musi złożyć.


Ze sprzedażą nieruchomości w Polsce warto nieraz poczekać 5 lat, by uniknąć płacenia podatku dochodowego. Przy wcześniejszej sprzedaży należy się liczyć z koniecznością podzielenia się z fiskusem otrzymaną kwotą – co może oznaczać 1/5 gotówki w kieszeni mniej. Jedynym ratunkiem pozostaje wtedy możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej lub mieszkaniowej. W przypadku gdy obecność w urzędzie skarbowym wywołuje lęk i obawy, zawsze warto skorzystać z pomocy polskiego adwokata, który zastąpi zainteresowanych w tych przykrych czynnościach.


Monika Skrzypek – Paliwoda
Adwokat prowadząca w Polsce
kancelarię adwokacką
SEMPER LEX Prawo i Podatki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.semperlex.pl
tel. 660-464-896

Zaloguj się by skomentować