Goniec

Register Login

100-lecie polskiej parafii p.w. św. Trójcy w Windsor

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

        Od 16 października br. realizujemy bogaty program obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiej Parafii p.w. św. Trójcy w Windsor.

        Rok Jubileuszowy będzie trwał do 22 października 2017 roku. W tym czasie organizowane będą odczyty, sympozja, wystawy, koncerty, wykłady, a także imprezy o charakterze spotkań grup tematycznych.

        Większość tych imprez ma charakter otwarty, a więc udział w nich mogą wziąć nie tylko członkowie parafii i nie tylko Polacy. Na przykład, przewidziany na 11 marca w naszym kościele koncert Windsor Symphony Orchestra odbędzie się na zasadzie, first come, first serve, jako że wstęp na koncert będzie wolny. Podobnie będzie z wykładami z historii Polski, w języku angielskim, „Poland: The Country of Freedom Fighters, Artists and Saints”.

        W kopertach zawierających informacje dotyczące okresu świąt Bożego Narodzenia, a rozesłanych przez Biuro Parafii do członków parafii św. Trójcy, znajdą Państwo pełny Program obchodów Roku Jubileuszowego.

        Będzie też już wkrótce czynna strona internetowa Komitetu Obchodów 100-lecia, gdzie będą zamieszczane informacje dotyczące programu obchodów. Adres strony internetowej: www.100holytrinity.com.  

        Komitet Jubileuszu przygotował też niespodziankę – prezent noworoczny dla Rodzin parafialnych – za kilka dni każda rodzina będąca członkiem parafii otrzyma specjalny Kalendarz Jubileuszu 100-lecia Parafii na 2017 rok. Będzie to pierwszy tego rodzaju kalendarz w historii naszej parafii, mamy nadzieję, że się spodoba.

        Kalendarz formatu 81/2” x 11” do zawieszania na ścianie. Radzimy więc poczekać z kupowaniem innych kalendarzy.

        Osoby niebędące członkami parafii, bądź też chętni do posiadania większej liczby tych kalendarzy jako pamiątek dla przyjaciół i rodziny, będą mogli też te kalendarze otrzymać w dowód wdzięczności za okazaną hojność.

        W Windsor, w sali polskiej parafii św. Trójcy, została otwarta wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i przywieziona przez nasz Komitet Obchodów Jubileuszu specjalnie do Windsor, jako część obchodów Jubileuszu 100-lecia naszej parafii.

        Pragnę tą drogą podziękować Panom Zbigniewowi Kowalczykowskiemu, Romanowi Sakowi, Leszkowi Rudowskiemu, Józefowi Szelestowi i Waldemarowi Tardowskiemu, a także Siostrom Urszulankom za sprawne ustawienie całej wystawy.

        Wystawa pt. „»Wasza Solidarność – Nasza Wolność«. Reakcje Emigracji Polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego”,  debiutuje na kontynencie amerykańskim, co jest, jak sądzę, powodem do dumy, iż to właśnie w naszym Windsor mamy okazję być pierwszymi oglądającymi tę okazałą prezentację.

        Sprowadzenie tej wystawy do Windsor i otwarcie jej w okresie trwania Roku Jubileuszu 100-lecia Polskiej Parafii ma szczególny wymiar, jako że przypominamy tym samym nie tylko to, co się wydarzyło w Polsce dokładnie 35 lat temu, ale też przypominamy, co się w tym czasie wydarzyło tutaj, w naszej windsorskiej społeczności w odpowiedzi na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Pragniemy więc dodać do tych dokumentów faktograficznych przedstawionych przez twórców tej wystawy również i naszą skromną cząstkę.

        W odpowiedzi na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, powstał 22 grudnia 1981 roku w Windsor, z inicjatywy proboszcza parafii św. Trójcy, ks. Infułata Wawrzyńca Wnuka, Komitet Pomocy Polsce („Polish Relief Fund”). Do pracy w Komitecie włączyła się spora grupa Polaków, m.in. M. Puklicz, dr S. Sadowski, sędzia P. Staniszewski, G. Morga, A. Flis, E. Lewczuk, V. Polewski, V. Bas, P. Blak, T. Górski, J. Dubas, F. Sloon, T. Gajewski, Z. Kalinowski, M. Chodorowicz, S. Nieć, L. Obirek, F. Sala.

        Znaczącego wsparcia organizacyjnego i finansowego udzieliły lokalne organizacje związków zawodowych GM, Ford i Chrysler a także lokalni prawnicy, lekarze, nauczyciele, właściciele sklepów i restauracji, a także Windsor Italian Business Club i związek biznesów żydowskich.

        W ciągu bez mała sześciu miesięcy działalności, Komitet zebrał dwieście trzynaście tysięcy dolarów na zakup lekarstw, odżywek dla dzieci oraz narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego. Dodatkowo, kardynał Emmett Carter przekazał osobiście papieżowi Janowi Pawłowi II kwotę stu tysięcy dolarów na pomoc Polsce.

        Został też utworzony „Fundusz Charytatywny dla Polski”, który przez wiele lat zaopatrywał polskie szpitale  w nowoczesne wyposażenie.....

        O tym i o innych wydarzeniach przed 35 laty – rozmawiano we wtorek, 13 grudnia, a więc w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. O godz. 19.00 odbyła się w naszym kościele Msza św., w trakcie której modliliśmy się w intencji ofiar stanu wojennego, a następnie w sali parafialnej kościoła św. Trójcy zorganizowano Wieczór Pamięci.

Ryszard Kuśmierczyk
– Przewodniczący
Komitetu Obchodów 100-lecia Polskiej Parafii św. Trójcy
w Windsor

Zaloguj się by skomentować