Goniec

Register Login

47. uroczystość rozdania stypendiów przez Fundację im. Władysława Reymonta

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

        Jak co roku jesienią, a dokładnie 19 listopada 2017 roku, odbyła się 47. uroczystość rozdania stypendiów polonijnym studentom. Tym najlepszym z najlepszych, tym którzy mimo wielu obowiązków i nauki znajdują czas na pracę społeczną w środowisku Polonii kanadyjskiej.

        Uroczystość  rozpoczął prezes Fundacji, pan Kazimierz Chrapka. Podkreślił udział Fundacji w tym roku w promowaniu 150-lecia powstania Dominium Kanady, łącząc je z obchodami 150. rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta – polskiego noblisty i patrona naszej kanadyjskiej Fundacji. Zachęcił zebranych do obejrzenia wystawy o Reymoncie znajdującej się w sali. Prezes poinformował, że Fundacja obecnie finalizuje prace nad wydaniem książki, która zawiera dotąd nigdy i nigdzie nieopublikowane listy i kartki Reymonta, które dla Fundacji w Kanadzie przekazał siostrzeniec poety, pan Jan Załęski.

        Prezes Fundacji przywitał licznie przybyłych gości, polonijnych stypendystów oraz fundatorów i darczyńców, bez których nie byłoby w Polonii takiej uroczystości. Następnie zaprosił panią profesor Barbarę Sharratt do wygłoszenia okolicznościowego przemówienia, którego temat brzmiał:  „Zauroczenie poezją: Jak mały Staś Rejment został wielkim Władysławem Reymontem”. Pani profesor Sharratt w doskonały sposób, z wielkim pietyzmem, wspaniałym literackim i zrozumiałym językiem przedstawiła mało znane i publikowane fakty z życia i twórczości poetyckiej Stanisława Rejmenta, a później, po zmianie nazwiska, Władysława Stanisława Reymonta. Dla wszystkich zebranych była to bardzo ciekawa lekcja języka polskiego, którą z wielkim zainteresowaniem wszyscy wysłuchali.

        Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Nagrody śp. Tadeusza Glisty przez Marinę Glistę i jej syna Grega Glistę. W tym roku została ona przyznana pani Krystynie Dembowskiej z Edmonton, bardzo zasłużonej polonijnej działaczce. Greg Glista poinformował zebranych, że od następnego roku nastąpi zmiana w regulaminie przyznawania tej nagrody. Będzie ona przyznawana młodym działaczom polonijnym.

        W części artystycznej wystąpił Oscar Ossowski, recytując fragment „Chłopów”. Oscar w 2017 roku został zwycięzcą Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez naszą Fundację i w nagrodę uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem” w Polsce.

        Kulminacyjnym punktem uroczystości było oczywiście rozdanie stypendiów, któremu przewodniczył pan Witold Jaroszewski, przewodniczący Komitetu Stypendialnego Fundacji. Podziękował on obecnym na sali darczyńcom i wszystkim fundatorom stypendiów, za to że mieli dalekowzroczną wizję pomocy dla polonijnych studentów poprzez tworzenie funduszy stypendialnych. Powiedział, że Fundacja jest tylko wykonawcą życzenia każdego fundatora zawartego w kontrakcie z Fundacją. 

        Poinformował, że w tym roku wpłynęły 63 podania o stypendium. Komitet Stypendialny po wnikliwym rozpatrzeniu podań przyznał 16 stypendiów i 2 zapomogi. Zostały one wręczone stypendystom przez fundatorów, kuratorów i gości honorowych. W imieniu stypendystów podziękowanie dla Fundacji złożyła Jaclyn Skrzypek z Brantford.

        Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez prezesa Fundacji Medalu 150-lecia Kanady panu Witoldowi Jaroszewskiemu w uznaniu za jego długoletnią pracę społeczną w Polonii i pełnienie funkcji wiceprezesa w Fundacji.

        Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla stypendystów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania pamięci o kraju pochodzenia rodziców, nauki języka polskiego, kontynuowania tradycji i kultury polskiej na co dzień, przekazał prezes ZG KPK, pan Władysław Lizoń.

        Kazimierz Chrapka, kończąc 47. uroczystość rozdania stypendiów, oznajmił, że Rok Reymontowski dobiega końca, ale za trzy lata Fundacja im. W. Reymonta w Kanadzie będzie obchodziła 50-lecie swojej działalności. Jubileusz ten będzie w szczególny sposób zaznaczony w życiu Polonii i prosił o włączenie się chętnych do przygotowania tej uroczystości. Poinformował również obecnych, że doktorantka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, Agnieszka Jurczak została wybrana przez władze uczelni do przeprowadzenia badań naukowych i napisania pracy doktorskiej na temat działalności Fundacji i jej wpływu na wzbogacenie dóbr kulturowych wśród Polonii kanadyjskiej, w wielokulturowej mozaice kanadyjskiej i w Polsce.

        Prezes podziękował polonijnym mediom za udział w uroczystości: redaktorowi „Gońca” za obszerne relacje z wszystkich imprez organizowanych przez Fundację oraz Polskiej Credit Union za transmitowanie uroczystości w Polish Studio. Następnie zaprosił stypendystów, kuratorów Fundacji i gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a potem na poczęstunek.

Rzecznik Prasowy Fundacji

Aleksandra Florek 

Zaloguj się by skomentować