Goniec

Register Login

57 Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

        2 lutego 2019 odbył się zjazd sprawozdawczo wyborczy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK). W tym roku zjazd był organizowany przez oddział Mississauga w siedzibie oddział – w gościnnej sali konferencyjno treningowej firmy Cyclone MFG.

        W tym miejscu składam gorące podziękowania dla Andrzeja Sochaja właściciela firmy Cyclone za olbrzymią pomoc dla Stowarzyszenia – udostępnia miejsce dla siedziby Oddziału Mississauga, za cyfryzację archiwalnych numerów The New Link ilustrujących bogatą historię SIPwK i wkład polskich inżynierów w życie gospodarcze Kanady, za cyfryzację archiwum członkowskiego.

        Firma Cyclone była sponsorem wielu kursów samokształceniowych, w których członkowie SIPwK podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe. Andrzej Sochaj jest sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych w życiu Polonii w Kanadzie takich jak Dzień Polski Mississauga, występu artystów z Polski np. gwiazdy polskiej estrady Andrzeja Rosiewicza. Nade wszystko jednak stwarza miejsca pracy dla Polaków w Kanadzie – ok. 50% pracowników Cyclone.

        Wielkie podziękowanie dla dr inż. Juliusza Kirejczyka za bardzo dobre prowadzenie Zjazdu. Juliusz Kirejczyk jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia, był prezesem Oddziału Toronto SIPwK. Obecnie swoją długoletnią działalność społeczną na rzecz Polonii w Kanadzie spełnia, jako wice prezes Zarządu Głównego Kongres Polonii Kanadyjskiej. Innym znanym działaczem polonijnym obecnym na sali był kol. Jan Cytowski

        Wielkie podziękowania dla ustępującego prezesa ZG Stowarzyszenia Hieronima Teresińskiego za jego zaangażowanie, inicjatywy, długoletni wkład i umiejętność koleżeńskiej współpracy z kolejnymi Zarządami. Za zorganizowanie wielu wartościowych konferencji naukowo technicznych służących rozwojowi multi dyscyplinarnej wiedzy i ruchliwości intelektualnej polskiego inżyniera,- na temat energetyki atomowej, energii odnawialnych, budownictwa, materiałów kompozytowych w przemyśle lotniczym, zorganizowanie Zjazdu Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej.

        Wyrazy podziękowania dla całego zarządu za pracę na rzecz Stowarzyszenia wszystkim, a szczególnie kol. Zbyszkowi Pieciulowi za obsługę informacyjną, prowadzenie Strony internetowej i telekonferencji.

        Podziękowania dla wszystkich uczestników Zjazdu za przybycie mimo złych warunków pogodowych.

        W tym roku wybory do władz Stowarzyszenia były zaskakujące i dziwne.

        Wygrał nieobecny na sali prezes przez nieobecnych na sali. Prezesem Zarządu Głównego SIPwK został kol. Kazimierz Babiarz.

        Tym niemniej

        Składam gratulacje dla nowo wybranego prezesa i jego zarządu.

        Życzę nowemu prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich owocnej pracy i sukcesów na rzecz Stowarzyszenia, reaktywowania oddziału Oshawa, którego był kiedyś prezesem, owocnej pracy w Radzie Parafialnej, w Parafii Matki Bożej Królowej Polski, na Scarborough, wzrostu Naszej Credit Union o 200%

        Wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i społecznej. Łask bożych, inspiracji, natchnienia dla nowego prezesa i jego Zarządu w pracy na rzecz Stowarzyszenia i Polonii w Kanadzie.

        Sławomir Basiukiewicz

        Przewodniczący Oddziału Mississauga

        Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Ze Statutu Stowarzyszenia By-Law 32, Cele Stowarzyszenia.

1.  Stworzenie platformy do współpracy, wymiany wiadomości i poglądów w dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych uwzględniając współpracę z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami.

2. Udzielanie pomocy członkom w adaptacji do kanadyjskiego technicznego rynku pracy, w poszukiwaniu pracy i włączeniu się do kanadyjskiego środowiska.

3. Rozwój świadomości inżynieryjnej i kulturalnej.

4. Utrzymanie i rozwój tradycji polsko-kanadyjskich inżynierów.

5. Popieranie działalności zmierzającej do technicznego postępu.

6. Zachęcanie i popieranie udziału członków w działalności ekonomicznej, socjalnej i inżynieryjnej.

By-Law 33, W dążeniu do powyższych celów SIP powinno:

1. Planować i realizować spotkania, kursy, konferencje, odczyty itd.

2.  Utrzymywać kontakt i współpracę z pokrewnymi organizacjami w Kanadzie i za granicą.

3. Wydawać czasopismo lub biuletyn służący potrzebom całego Stowarzyszenia.

Zaloguj się by skomentować