Goniec

Register Login

Finały konkursowych zmagań uczniów polskich szkół w Kanadzie

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Powoli dobiega końca kolejny rok szkolny w polskich szkołach w Kanadzie. Przed uczniami ostatnie starania o lepsze oceny na sprawdzianach, egzaminach i testach, szczególnie ważne dla uczniów szkół średnich, starających się o tzw. kredyt z języka polskiego, który zostanie wpisany na świadectwo, które otrzymają w kanadyjskich szkołach.

Ten rok szkolny był też rokiem pierwszej kadencji Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie pod przewodnictwem prezes Iwony Malinowskiej, kontynuującego inicjatywy i przedsięwzięcia poprzednich władz związkowych. Najważniejsze z nich adresowane były do uczniów i dla uczniów. To konkursy, które wpisały się na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń w polonijnych szkołach i które każdego roku przynoszą wiele satysfakcji nauczycielom i przysparzają wdzięcznej pracy ich pomysłodawcom. Największy Konkurs na Najlepsze Wypracowanie w Języku Polskim przeprowadzony został już po raz pięćdziesiąty piąty. Finansowany w całości od początku przez Fundację im. Adama Mickiewicza w Toronto, obejmuje największą liczbę uczniów szkół polskich rozsianych po całej Kanadzie i niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Teresy Szramek wykonała ogromną pracę, przeczytała i oceniła setki wypracowań nadesłanych przez nauczycieli szkół polskich z wielu kanadyjskich prowincji od Kolumbii Brytyjskiej zaczynając, na Quebecu kończąc. O tym, jak pięknie nasi uczniowie potrafią posługiwać się polskim słowem, świadczy wysoki poziom prac oraz odważne wypowiadanie się na wcale niełatwe tematy. Tegoroczne tematy wypracowań zaproponowali nauczyciele z Montrealu, skupieni w Polskiej Radzie Szkolnej, której przewodniczy Lidia Pacak. Temu konkursowi poświęcimy osobne publikacje, w których nie zabraknie fragmentów najlepszych wypracowań.

VII Konkurs Czytelniczy "Mistrz Pięknego Czytania" przebiegał pod hasłem "Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce" i odbył się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze. Jego koordynatorem była Joanna Danicka-Garbacz. Zgodnie z regulaminem, w tym Konkursie brali udział uczniowie z klas V do VIII. W tym roku organizatorzy zaproponowali do przeczytania powieść Barbary Gawryluk "Moje Bullerbyn", której bohaterka przeżywa rozterki spowodowane trudnymi wyborami rodziców, decydujących się na emigrację do Szwecji. Na finał Konkursu zgłosili się uczniowie z Mississaugi, Oakville, Toronto, Woodstock i Windsor. Wszyscy uczestnicy Konkursu wykazali się świetną znajomością powieści, a pięknym czytaniem wzbudzili zachwyt jurorów.

Jury w składzie: Ewa Guzik (przewodnicząca), Alicja Kacicka, Agnieszka Jurzysta oraz przedstawiciel rodziców, oceniało uczniów z Grupy I (klasy V-VIII).

Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Stadnik z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika (St. Jude) w Mississaudze.
Drugie miejsce – David Makarczyk z Polskiej Szkoły św. Trójcy w Windsor.
Trzecie miejsce – Sonia Królicki z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika (St. Jude) w Mississaudze.

Wyróżnienie otrzymali: Michał Ossowski z Polskiej Szkoły św. Kazimierza w Toronto oraz Kaya Bartlewski z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Guelph.

Drugą Grupę (klasy VII – VIII) oceniało jury w składzie: Dorota Wilk (przewodnicząca), Teresa Bielecka, Romana Gardynik oraz przedstawiciel rodziców, i wytypowało najlepszych, którymi okazali się:

I miejsce: Jakub Bartlewski z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Guelph,
II miejsce: Jakub Przystupa z Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy w Milton,
III miejsce: Jakub Bembenek z Polskiej Szkoły św. Kazimierza w Toronto.

Wyróżnienie otrzymała Emilka Cybulski z Polskiej Szkoły św. Józefa w Woodstock.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne albumy "Sławni Polacy", a laureaci medale i piękne wydanie albumowe "Najpiękniejsze miejsca w Polsce". Nagrody laureatom wręczali sponsorzy, przedstawiciele organizacji polonijnych, dzięki którym zakupione zostały piękne nagrody: Łucja Stec i Stella Szustaczek z Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie.

Konkurs Czytelniczy dla dzieci jest bardzo ważny, zwłaszcza w dobie wszechobecnego Internetu. Celem konkursu jest między innymi wzbudzanie zainteresowania książką jako dobrem kulturowym każdego narodu, zachęcanie do czytania książek, bo rozwijają wyobraźnię oraz wzbogacają zasób słownictwa młodego czytelnika. Nasi mistrzowie pięknego czytania na pewno o tym wiedzą.

ortograficzny

W tym czasie, gdy o miano mistrza pięknego czytania walczyli uczniowie szkół podstawowych, ich starsi koledzy i koleżanki stanęli w szranki do rywalizacji o miano mistrza ortografii. Konkurs Ortograficzny przebiegał pod hasłem "Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii" i zgromadził rekordową liczbę chętnych do zaprezentowania znajomości niełatwej ortografii języka polskiego. O zdobycie tytułu Mistrza Ortografii 2015 ubiegali się uczniowie z polskich szkół średnich (kredytowych) z Mississaugi, Toronto, Oakville i Brampton. Koordynator tego Konkursu, Teresa Szramek, i Zuzanna Stupak, przewodnicząca komisji sędziowskiej, wybrały tekst dyktanda – "Polscy sportowcy górą", nawiązujący do wielkich osiągnięć reprezentantów Polski w wielu dyscyplinach sportowych w roku 2015. I pomimo że dyktando do najłatwiejszych nie należało, uczniowie napisali je dobrze. W tym roku wszystkie miejsca "na podium" zajęli uczniowie jednej z największych szkół polskich w Kanadzie, Polskiej Szkoły im. M. Kopernika w Mississaudze (John Cabot Secondary School). Niemal bezbłędnie napisał dyktando Arthur Faron i otrzymał zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii 2015 Roku. Kolejne miejsca zajęli uczniowie: Sylvia Wróbel – II miejsce, Martha Błaszczyk – III miejsce, Claudia Wójtowicz i Anna Jakubiak – wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a laureaci piękne dyplomy, medale i książki. Nagrody książkowe ufundowała dla laureatów konkursu Teresa Szramek. Dyktando sprawdzała komisja w składzie: Zuzanna Stupak, Irena Basiukiewicz, Teresa Szramek i Ryszard Sopala. O wręczenie nagród poproszeni zostali sponsorzy, Anna Łopińska i Danuta Warszawska ze Stowarzyszenia Marii Skłodowskiej-Curie oraz Henryk Kaliszewski, wiceprezes ZG Związku Polaków w Kanadzie. Ogłoszenie wyników obydwu Konkursów odbyło się na pięknie udekorowanej scenie dużej sali Polskiego Centrum Kultury. Prowadząca tę część uroczystości Teresa Szramek przywitała wszystkich bardzo serdecznie i poprosiła o zabranie głosu prezes ZG ZNPwK Iwonę Malinowską, która podziękowała uczniom za udział w Konkursach, za emocje, które tym Konkursom towarzyszyły, za piękne odpowiedzi i znajomość języka polskiego. Rodzicom za to, że "kibicowali" swoim pociechom, koordynatorom za przygotowanie Konkursów, a jurorom za obiektywne sędziowanie.

organizatorzy

Szczególne słowa podziękowań skierowała Pani Prezes pod adresem sponsorów, bez pomocy których trudno byłoby zorganizować i przeprowadzić oba Konkursy. Przed ogłoszeniem wyników Konkursu Czytelniczego miłą niespodziankę sprawiła autorka powieści Barbara Gawryluk, której głos z serdecznymi życzeniami i gratulacjami nagrany przez Joannę Danicką-Garbacz usłyszeli wszyscy zebrani na podsumowaniu finałowych zmagań. Po ogłoszeniu wyników i nagrodzeniu laureatów obu Konkursów odbyło się losowanie trzech Nagród im. śp. Jolanty Kuśmider. Nagroda ta przeznaczona dla Uczniów Roku została zainicjowana przez ZG ZNPwK, a jej fundusze (zgodnie z wolą rodziny) pochodzą z datków złożonych zamiast kwiatów po śmierci długoletniej prezes ZNPwK. W tym roku Fundatorami Nagrody im. śp. J. Kuśmider byli Danuta i Zygmunt Warszawscy. Jak powiedziała obecna na uroczystości Danuta Warszawska, "ufundowanie nagród było zaszczytem i jednocześnie podziękowaniem za pamięć o byłej prezes ZNPwK". Pani Danuta i Patrycja Stadnik, laureatka Konkursu Czytelniczego, wylosowały spośród 46 uczniów zgłoszonych przez nauczycieli do tytułu Uczeń Roku 2015 nazwiska trzech laureatów, którym nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 30 maja w Konsulacie RP w Toronto. Otrzymają je: Anna Nowakowska z Polskiej Szkoły im. St. Haidasza (Erindale S.S) w Mississaudze, Victoria Musiał z Polskiej Szkoły im. M. Kopernika (St. Jude) w Mississaudze oraz Zuzanna Adamin z Polskiej Szkoły Don Bosco w Toronto. Na zakończenie zdobywcy pierwszych miejsc w obydwu Konkursach otrzymali Grę Edukacyjną "Wrzesień '39", której twórcami są pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN-u. Nagrodę wręczyła Teresa Szramek. Organizatorzy Konkursów, ZG ZNPwK, składają serdeczne podziękowania tegorocznym sponsorom: Konsulatowi Generalnemu RP w Toronto, Związkowi Polaków w Kanadzie, Grupie 2 ZPwKw Hamilton, Stowarzyszeniu Marii Skłodowskiej-Curie, Funduszowi Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Kołu Pań "Nadzieja", Federacji Polek w Kanadzie, Stowarzyszeniu Gdańszczan, mec. Bogdanowi Kamińskiemu, Krzysztofowi Korczyńskiemu z firmy "Acumen", Katarzynie Grandwilewskiej i drukarni "Graphprint". Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa nieoceniony dar serca, gdyż dzięki Wam możliwe stało się organizowanie naszych konkursów, skierowanych do uczniów polskich szkół w Kanadzie, a tym samym promowanie literatury i języka polskiego na kanadyjskiej ziemi.
Teresa Szramek

Zaloguj się by skomentować