Goniec

Register Login

Kazimierz Chrapka - organista jakich dzisiaj mało

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

        W maju 2017 roku zakończył pracę organisty w parafii Świętego Stanisława Kostki pan Kazimierz Chrapka. Razem z jego odejściem skończyła się pewna epoka w historii kościoła Świętego Stanisława ściśle związana z emigracją lat 80. 

        Przybył  do Hamilton w tym czasie i dla emigrantów z tego okresu – kościół świętego Stanisława związany był zawsze z nim. Przez 35 lat  jego piękny głos i muzyczny talent dodawał zawsze oprawę naszym kościelnym uroczystościom. I przynajmniej nam, czyli pokoleniu tamtych lat, wydawało się, że zawsze tak będzie. 

        Poniższe opracowanie niech będzie szczególną formą podziękowania Panu Kazimierzowi  za jego pracę dla nas. Przypomni ono nam także ludzi i wydarzenia, z którymi związane było nasze polonijne życie, a którego tak ważną częścią był pan Kazimierz.

        Kazimierz Chrapka rozpoczął pracę organisty w kościele św. Stanisława Kostki w Hamilton 22 lipca 1982 roku, a od 1984 roku objął również funkcję dyrygenta Chóru Parafialnego. Przyjechał do Kanady z żoną Wiesławą, będąc sponsorowany przez śp. księdza Ryszarda Kosiana OMI, ówczesnego proboszcza w parafii św. Kazimierza w Toronto.

        Na lotnisku w Toronto okazało się, że czekał na niego ks. proboszcz Franciszek Trzupek C.R. z parafii św. Stanisława Kostki z Hamilton, który w porozumieniu z ks. Kosianem postanowił zatrudnić Kazimierza Chrapkę na pełny etat w polonijnej parafii księży zmartwychwstańców w Hamilton.

        Kazimierz Chrapka urodził się w Polsce w 1956 roku w rodzinie rolnika i wiejskiego organisty. Ojciec Stanisław po kilku zaledwie miesiącach nauki gry na organach objął pozycję organisty w kościele parafialnym w Ujeznej k. Przeworska. Pełnił ją od 1944 roku aż do połowy lat sześćdziesiątych, kiedy to zmiany w liturgii posoborowej były zbyt dużym wyzwaniem dla organisty samouka, a 6-hektarowe gospodarstwo wymagało dużo pracy i nie było możliwości na muzyczne i liturgiczne dokształcanie się.

        Kazimierz Chrapka wychował się w atmosferze muzyki kościelnej, która towarzyszyła mu podczas lat szkolnych, studenckich i potem w pracy zawodowej. Od najmłodszych lat, naśladując ojca, dużo śpiewał. Obdarzony ładnym i mocnym głosem, już jako dziecko śpiewał na pamięć wszystkie psalmy podczas niedzielnych nieszporów. Uczony przez ojca, śpiewał piosenki ludowe i patriotyczne podczas uroczystości rodzinnych i przyjęć weselnych. Bardzo wcześnie zaczął grać ze słuchu na akordeonie, a od klasy czwartej ojciec zaczął posyłać go na lekcje prywatne do wiejskiego organisty i multiinstrumentalisty, Józefa Rydzika. Następnie Kazimierz kontynuował naukę gry na akordeonie w Państwowym Ognisku Muzycznym w Jarosławiu, a potem w Państwowej Szkole Muzycznej  I stopnia (PSM), którą ukończył z dwoma dyplomami w klasie akordeonu i fortepianu. Wówczas to zaczął również udzielać pierwszych korepetycji z gry na akordeonie. Liceum ogólnokształcące ukończył w Warszawie, tam też uczęszczał do Średniej Szkoły Muzycznej w klasie akordeonu, fortepianu i organów.  Swoje umiejętności śpiewacze doskonalił w Chórze Międzyuczelnianym przy kościele akademickim św. Anny, z którym odbył swoje pierwsze tournée koncertowe po krajach Europy Zachodniej. PSM II stopnia ukończył w Rzeszowie, będąc równocześnie nauczycielem akordeonu w PSM I i II stopnia. Jeden z jego uczniów był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego oraz zdobył III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal w Niemczech. Pedagogikę instrumentalną studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie.  W 1988 ukończył z wyróżnieniem Wydział Instrumentalny w Mohawk College (organy), a w 1989 roku otrzymał, również z wyróżnieniem, tytuł Bachelor of Music na Uniwersytecie McMaster w Hamilton w Kanadzie.

        Od wczesnych lat dziecięcych Kazimierz Chrapka był związany z kościołem. Przez długie lata był ministrantem, potem ks. proboszcz Stanisław Kuryło wprowadził go do nowo rozwijającego się ruchu religijnego w Polsce, „Światło Życie”, popularnie zwanego Oazami, gdzie przeszedł wszystkie stopnie inicjacji religijnej. To właśnie podczas turnusów oazowych zdobywał wiedzę liturgiczną, poznawał muzykę kościelną, uczył się nowych pieśni i piosenek religijnych i ćwiczył się w sztuce organistowskiej. W kościele parafialnym w Ujeznej pełnił funkcję komentatora, lektora i pod okiem organisty, Stanisława Szramka, szlifował umiejętności gry na organach.

        To bogate doświadczenie i studia muzyczne ukształtowały wrażliwego na piękno muzyki kościelnej muzyka i pedagoga. Po raz pierwszy Kazimierz wykorzystał swoje umiejętności artystyczne w okresie emigracyjnym, oczekując na wizę do Kanady. W 1981 roku w Rzymie dla Instytutu „Corda Cordi” nagrał kasetę ze współczesnymi piosenkami religijnymi „W Oczekiwaniu Jutrzenki“, która w krótkim czasie osiągnęła nakład kilkuset tysięcy. Następnie otrzymał pozycję etatowego chórzysty w Chórze Katedralnym Obrządku Wschodniego w Wiedniu i wraz z żoną byli jednymi z pierwszych członków nowo powstałego chóru przy polskim kościele Księży Zmartwychwstańców na Renwegu w Wiedniu. Tam też pomagał jako organista księżom  podczas objazdowych mszy odprawianych dla polskich emigrantów rozsianych w obozach uchodźców i pensjonatach po całej Austrii.

        Latem 1984 roku Kazimierz Chrapka wziął udział w letnim Uniwersytecie Kultury Polskiej w Rzymie. Wówczas to po raz pierwszy dostąpił zaszczytu udziału w prywatnej audiencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i miał przywilej grać i śpiewać psalm podczas Mszy Świętej odprawianej przez Papieża w Castel Gandolfo. Kolejny raz uczestniczył w prywatnej audiencji z Chórem Dziecięcym „Stokrotki” w 1988 roku, a wraz z żoną  Wiesławą i  dziećmi: Filipem, Karoliną, Julią i Piotrem, mógł ucałować rękę schorowanego już bardzo Namiestnika Chrystusa w 2002 roku. Kazimierz brał również udział w pogrzebie Jana Pawła II.  W 1984 z połączonymi chórami z Hamilton (120 chórzystów) przygotował koncert wykonany na estradzie Exhibition Place z okazji spotkania  Papieża z Polonią w Toronto. W dwa lata później przygotował uroczystą Mszę Świętą odprawianą w naszym kościele przez prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. 

        Został wybrany do Komitetu Obchodów 75-lecia parafii i był odpowiedzialny za przygotowanie oprawy muzycznej wszystkich uroczystości jubileuszowych. Na prośbę ks. proboszcza Franciszka Trzupka brał aktywny udział w opracowaniu projektu nowych organów zainstalowanych przez firmę Casavant Fréres w naszym kościele w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej.                                                                             

         W 2007 roku Kazimierz Chrapka z okazji 25-lecia swojej pracy organistowskiej otrzymał specjalne błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI i Medal Diecezji Hamilton od ordynariusza diecezji, Jego Ekscelencji biskupa Antoniego Tonosa, który zamieścił taką dedykację: ... It is my prayer and hope that your Medal of Honour will be for you a continuing sign of the appreciation the Diocese has for your efforts and years of service.                                          

        W 2012 roku przygotował wraz z Chórem Parafialnym uroczystą Mszę Jubileuszową z okazji obchodów 100-lecia naszej parafii  w Hamilton.

        Na przestrzeni 35 lat pracy w parafii św. Stanisława Kostki, Kazimierz Chrapka współpracował z wieloma księżmi i sześcioma proboszczami. Byli to: Franciszek Trzupek, Czesław Chmurzyński, Jerzy Nowak, Eugeniusz Pietrasik, Florian Stasiński i Michał Kruszewski. Zorganizował z Chórem Parafialnym i brał udział w wielu koncertach. Stało się już tradycją, że wszyscy parafianie co roku oczekiwali koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego przed pasterką. Nasz organista i dyrygent zawsze bardzo uroczyście przygotowywał pasterkę, rezurekcję, mszę odpustową i inne uroczystości parafialne. Przewodniczył śpiewom podczas procesji rezurekcyjnej i Bożego Ciała. Często uczył nas nowych pieśni religijnych i śpiewów liturgicznych.

        W swojej karierze organistowskiej w naszej parafii, Kazimierz Chrapka był jednym z niewielu organistów w Kanadzie, który grał i śpiewał codziennie rano Mszę Świętą a w ciągu tygodnia średnio obsługiwał 14 mszy, co na kanadyjskie warunki też jest swego rodzaju rekordem. Ogółem, jak sam mówi, w ciągu 35 lat swojej posługi organistowskiej w naszym kościele, grał ponad 20 tysięcy Mszy Świętych, ponad 1000 pogrzebów i prawie 800 ślubów, zawsze godząc te obowiązki ze swoją pracą zawodową i dydaktyczną oraz bardzo intensywną pracą społeczną dla dobra Polonii i Kanady.

        Zbliżając się do końca roku 2017, roku, w którym pan Kazimierz Chrapka zakończył pracę organisty w naszym kościele w Hamilton, dziękujemy mu za wszystkie te lata gdy czynił naszą wspólną modlitwę piękniejszą i muzyką zbliżał nas do Boga. Przepiękna muzyka organowa z wolna opuszcza kanadyjskie kościoły, szkoda więc, że odszedł organista jakich teraz mało. 

Marta Juza-Jakubowska

Zaloguj się by skomentować