Goniec

Register Login

Nasza Polonia jest silna….

Oceń ten artykuł
(1 Głos)


Nasza Polonia jest silna- powiedziała we wstępnym przemówieniu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Oddział Hamilton pani Monika Karpiński.


(zdjęcie#1 Tomek Kromka i prezes ZNPwK Oddział Hamilton - Monika Karpińska)


Tak, to jest prawda, czwartego marca 2018 ZNPwK, Oddział Hamilton świętował swoje 25-lecie istnienia.
25 lat to nie tak długo w historii ludzkości, ale w historii Oddziału to niekończące się godziny pracy społecznej, zaangażowania w życie Polonii kanadyjskiej i polskich szkół. Aby przetrwać te 25 lat i móc świętować jubileusz, trzeba mieć nie lada osiągnięcia. Największym jednak i niezaprzeczalnym osiągnięciem jest kultywowanie i dbanie o język, tradycje i zwyczaje kolejnych pokoleń Polaków.
Uroczystość okazała się nadzwyczaj udana. Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gosci: Proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Hamilton- Ks.Michal Kruszewski, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz nauczciele szkół podlegajacych pod Oddział Hamilton.


(zdjęcie#2 Od lewej Ks. Michal Kruszewski, Prezes KPK ok. Hamilton - Helen Głogowski, Kierownik Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton - Marzanna Biernat) zdjęcia robiła Ala Rzeczkowska


Całą uroczystość w profesjonalny sposób poprowadził uczeń Szkoły Średniej przy Katolickim Wydziale Oświaty Tomek Kromka. Bogaty program artystyczny został przygotowany i wykonany przez uczniów: Szkoły Polonii im. Jana Pawła II, Polskiej Szkoły St. Mark oraz Polskiej Szkoły ZPwK Gr. 2 z Hamilton, Szkoły Polskiej im. M Kopernika z Brantford i Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej z St. Catharines, który bardzo uświetnił całą uroczystość. Mali artyści włożyli w występy całe swoje małe serduszka. Dziecięce przedstawienia wzbudziły wiele radości u nauczycieli. Dały poczucie dumy oraz zadowolenia.


(zdjęcie #3 Szkoła Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton, zdjęcie #4 Antoni Sękowski -Polska Szkoła St. Mark w Hamilton, zdjęcie #5 Polska Szkoła ZPwK Gr. 2 z Hamilton, zdjęcie #6 Polska Szkoła im. M. Konopnickiej z St. Catharines, zdjęcie #7 Emilia Punturiero - Szkoła Polska im. M Kopernika z Brantford )


Wspaniałe efekty w większości społecznej pracy nauczycielskiej podkreślali kolejni przedstawiciele władz związkowych i samorządowych : Prezes ZNPwK - Iwona Malinowska, prezes KPK okręg Hamilton H. Głogowski, kuratorzy Fundacji Wł.Reymonta pani Krystyna Boruch i Lidia Buźny oraz prezes Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo 18 pani Katarzyna Grandwilewska.


(zdjęcie #8 Prezes ZNPwK - Iwona Malinowska, prezes ZNPwK Oddział Hamilton Monika Karpińska, Kierownik Polskiej Szkoły w Oakville Krystyna Haduk zdjęcie #9 Kuratorzy Fundacji Wł. Reymonta Od lewej Krystyna Boruch, Lidja Buźny i prezes ZNPwK od. Hamilton Monika Karpińska)


25 lat pracy nad utrzymaniem i kultywowaniem polskości na ziemi kanadyjskiej z całą pewnością zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. O minionych 25 latach pracy, corocznych szkoleniach, konferencjach, aby jak najlepiej ksztalcic mlode pokolenia Polakow urodzonych poza granicami Polski, mówiły vice-prezes Urszula Trzpil, Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska.


(zdjęcie #10 od lewej vice-prezes Urszula Trzpil, sekretarz finansowy Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska)


Tej pracy nie da się ocenić, ani całkowicie docenić. Jest to nie tylko praca ile posłannictwo w krzewieniu języka, tradycji, zwyczajów , ale przede wszystkim przekazywaniu tego co najważniejsze: ducha polskiego, wrażliwego, szczerego, gotowego do poświeceń, ale nade wszystko kochającego Polskę i wszystko co ją tworzy.


(zdjęcie #11 Urszula Trzpil, Marta Wlaz, Danuta Marynowicz, Krystyna Sowińska, Iwona Malinowska, Monika Karpińska, Grażyna Książek, Marzanna Biernat, zdjęcie #12 Lucyna Sycz, Ewa Pawłowska, Lucyna Mazur, Iwona Punturiero, Marta Pona)


Oddział Hamilton z okazji Jubileuszu dyplomami uhonorował nauczycieli z najdłuższym stażem pracy oraz wręczył plakietki kierownikom szkół, którzy szczególnie angażują się w życiu Polonii.
Wspaniale przystrojony Jubileuszowy tort, specjanie udekorowany przez Karlik Pastry był słodkim akcentem tej uroczystości.


Zdjęcie #13 M. Biernat, K. Sowińska, I. Malinowska, U. Trzpil, D. Marynowicz, I. Punturiero, J. Sobczuk, A. Danelski)


Pełnym wzruszenia momentem tego dnia była piosenka p.t. "Milion Białych Róż" w wykonaniu uczennicy Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton- Jessicy Malek, która specjanie ją z okazji Jubileuszu przygotowała. Podczas śpiewania uczniowie polskich szkół wszystkim nauczycielom obecnym na sali wręczyli białe róże, w symboliczny sposób dziekując za lata ciężkiej pracy, pełnej poświęcenia i niejednokrotnie wielu wyrzeczeń.
Miłą niespodzianką był występ znanego polonijnego Kabaretu "O co chodzi", który zakończył uroczystość w wesołej atmosferze.


Zdjęcie #14 Występ Kabaretu "O co chodzi"


Na koniec należy wspomnieć jeszcze o ludziach, którzy mentalnie i finansowo wspierają związek, doceniając jego znaczenie dla miejscowej Polonii, tymi sponsorami są :
Fundację Wł. Reymonta, Kongres Poloni Kanadyjskiej Okręg Hamilton, ZPwK Gr.2, Koło Polek przy ZPwK Gr. 2, ZNPwK, Karlik PASTRY, Polimex Travel, Credit Union, Staropolskie Delikatesy, Super Sausage, Kabaret "O co chodzi", Rodzina Państwa Malek i pani M. Walicka.
Należy życzyć Oddziałowi w Hamilton aby kolejne 25 lat równie starannie dbali o to, co nam w duszy gra i za czym zawsze nasze polskie serce tęskni.

Antonina Węglarz i MonikaKarpińska

Zaloguj się by skomentować