Goniec

Register Login

Sukcesy uczniów szkoły przy konsulacie

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

       Uczniowie SPK Toronto osiągają sukcesy i rozsławiają dobre imię szkoły: Marek Widełka laureatem konkursu „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, w obronie granic i niepodległości”

        Dobiegł końca III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w obronie granic i niepodległości”  organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Edycja konkursu poprzedziła obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkursy uczniowskie organizowane przez Komitet Pamięci Rotmistrza Pileckiego podejmują rokrocznie kluczowe zagadnienia dziejów Polski – odzyskiwanie niepodległości oraz budowanie niepodległego państwa. W tym roku po raz pierwszy współorganizatorem konkursu był Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Mając na względzie dotychczasowe zaangażowanie nauczycieli  i uczniów SPK Toronto, przewodniczący Komitetu Pamięci  rotm. Pileckiego, pan Bogdan Grzenkowicz zaproponował kierownikowi  szkoły, pani Sylwii Krupie, współorganizację bieżącej edycji konkursu. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

        27.12.2017 roku Komisja Konkursowa oceniła prace nadesłane z różnych zakątków Polski, a także te od polskich uczniów pogłębiających wiedzę poza granicami kraju; w tym z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Grecji, Egiptu, Austrii, Francji, Anglii, Szkocji, Irlandii, USA, Kanady. Wśród nagrodzonych znalazł się między innymi  uczeń Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, Marek Widełka z klasy II gimnazjum. Praca Marka to komiks pod tytułem: „Czy tak byś potrafił?- walka o niepodległość”. Marek jest laureatem wielu konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych. Jest bardzo utalentowany artystycznie; szczególnie interesuje się historią oraz naukami ścisłymi.

        Nagrody zostały wręczone laureatom podczas Uroczystej Gali, 12 stycznia 2018 roku w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Serdecznie gratulujemy Markowi i życzymy dalszych sukcesów.

        O szkole...

        Szkolny Punkt Konsultacyjny w Toronto jest jednostką podlegającą polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej. Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły w Toronto sprawuje Konsulat Generalny RP w Toronto. Szkoła mieści się w Bishop Allen Academy, 721 Royal York Road w Toronto. SPK Toronto to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym. Szkoła została założona w 1993 roku. Jest miejscem, gdzie nowe pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie zbliżonym do szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym. Uczniowie uczęszczający do  szkoły mają takie same przywileje jak uczniowie uczęszczający do szkół w Polsce. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto prowadzi zajęcia na poziomie  szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum. Szkoła nie prowadzi oddziałów przedszkolnych ani klas „zerowych”. Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty w godzinach od 9:00 rano do 14:25. Nauczanie obejmuje przedmioty ojczyste, w tym: język polski oraz wiedzę o Polsce (historia i geografia Polski).

toronto.orpeg.pl

Zaloguj się by skomentować