Goniec

Register Login

Wszystkie imprezy polonijne pod parasolem konsulatu?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

        W minioną środę konsulat generalny w Toronto zorganizował konferencję prasową, aby poinformować o nowej inicjatywie, która wiąże się z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Konsulat w Toronto zaprasza organizacje polonijne, polskie szkoły i parafie działające w okręgu konsularnym placówki - czytamy w komunikacie prasowym - to jest w Ontario, Manitobie, Saskatchewanie, Inuvicie do organizowania wydarzeń w ramach pierwszej edycji Polish Heritage Days. 

        Projekt ten w założeniu ma być realizowany w Kanadzie każdego roku w maju i czerwcu, co związane jest zarówno z obchodami polskich świąt majowych: Dzień Polonii i Polaków za granicą, Dzień Flagi RP, święto Konstytucji 3 Maja, jak i z organizowanymi w czerwcu dotychczasowymi polskimi wydarzeniami.

        W tym roku konsulat RP w Toronto zaprasza polską społeczność do organizowania inicjatyw, których motywem przewodnim będzie stulecie odzyskania przez Polskę nie podległości. 

        Celem projektu jest świętowanie przez zamieszkałych w Kanadzie Polaków dziedzictwa przeszłych pokoleń, wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Kanady, ale także podkreślenie ważnego miejsca i roli jaką Polacy pełnią w Kanadzie jako ponad milionowa społeczność. Konsulat pragnie zmobilizować lokalną społeczność, organizacje polonijne, polską szkołę i parafie do współpracy; zjednoczenia się wspólnego świętowania polskości. 

        Organizacje zainteresowane współpracą mogą przesyłać swoje propozycje do dnia 28 lutego 2018r po zgłoszeniu otrzymają od konsulatu pakiet informacyjno-promocyjny. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie Konsulatu w Toronto www.toronto.msz.gov.pl

        Jaka jest to oferta? Znów w materiałach prasowych czytamy: Konsulat generalny RP w Toronto zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w realizacji projektu, który ma w założeniu koordynować wydarzenia prowadzone przez polskie organizacje, szkoły sobotnie, parafie i różne grupy nieformalne; na początek na terenie to torontońskiego okręgu konsularnego, a docelowo w całej Kanadzie.

        Jeśli więc macie pomysły lub planujecie imprezę o charakterze integracyjnym,  możecie przeprowadzić ją w maju lub w czerwcu by połączyć swoją inicjatywę z innymi na terenie Kanady oraz wspólnie uczcić narodowe święta Polonii i Polaków za granicą, Flagi RP i konstytucji 3 Maja, a także obchody stulecia odzyskanie niepodległości które to święto celebrujemy przez cały rok 2018. 

        Dajcie nam znać! 

        - Czytamy w pakiecie informacyjnym - otrzymacie projekty, logotypy plakatów i inne materiały promocyjne a także wesprzemy was w kontaktach z władzami lokalnymi i mediami oraz będziemy informowali o Waszej inicjatywie. Świętujmy razem, pokażmy, że jesteśmy otwarci pozytywni i zjednoczeni! 

        Co ciekawe, logo Polish Heritage Days to polska szachownica, symbol polskiego lotnictwa - a raczej jest to stary wzór szachownicy, który obowiązywał podczas II wojny światowej. Stało się tak dlatego że pierwsze dni Dziedzictwa Polskiego zorganizowano w Wielkiej Brytanii, a szachownica była czymś co Brytyjczykom należało przypomnieć. 

        - Wygląda więc na to, że polski konsulat zamierza koordynować i sponsorować większość imprez polonijnych na terenie swojej jurysdykcji i zaprasza wszystkich do zgłaszania projektów. 

        Konsul generalny Krzysztof Grzelczyk powiedział m.in. spotykamy się dzisiaj dwa dni po tym, jak mieliśmy szerszą dyskusję z przedstawicielami organizacji polonijnych. Chcieliśmy po prostu przedyskutować nasze pomysły w szerszym gronie. Ta idea wspólnych działań została ciepło przyjęta przez te organizacje polonijne. Polish Heritage Days to jest pomysł wykraczający poza rok 2018. Chcemy pod takim hasłem co roku organizować to co jest już znane w Kanadzie... 

        - Chcemy, aby ten przekaz na zewnątrz do społeczeństwa kanadyjskiego był silniejszy dlatego proponujemy wspólne działanie pod wspólnym znakiem, wspólnym hasłem, wspólnym logo, chcemy reprezentować w jak najszerszym stopniu dokonania Polaków w Kanadzie, ale też wizerunek współczesnej Polski. 

        Koordynować działania będzie żona konsula generalnego Jolanta Grzelczyk, która dodała, że konsulat tegoroczny projekt traktuje jako pilotażowy; - naszym celem jest, aby w kolejnych latach na terenie całej Kanady odbywały się działania pod tym wspólnym hasłem pod wspólnym szyldem. 

        Zasadniczym elementem tego projektu jest zaproszenie wszystkich organizacji i wszystkich osób chętnych mających pomysły do działania, ażeby pod tym wspólnym znakiem, tym wspólnym hasłem prezentowali to, co w kulturze polskiej mamy do zaoferowania najlepszego. Mówimy tutaj o działaniach, które są organizowane zarówno w szkołach, parafiach, jak i na boiskach sportowych czy deskach scen teatralnych. A może pojawią się jeszcze inne pomysły i w związku z tym chcemy wszystkich zaprosić do podzielenia się tymi pomysłami. W najbliższych tygodniach będziemy zbierali pomysły od organizacji, które otrzymały tudzież otrzymają od nas takie zaproszenie. Będziemy starali się następnie wspomóc te działania, przede wszystkim promocyjnie i wydaje nam się że jeśli ten znak biało-czerwony będzie pojawiał się konsekwentnie na wszystkich materiałach na wszystkich imprezach, to w ten sposób wzmocnimy nasz głos i mamy nadzieję że w kolejnych latach zachęcimy kolejne organizacje i kolejne osoby do współpracy. 

        Konsul Andrzej Szydło dodał: mieliśmy tutaj w konsulacie bardzo dobre spotkanie z przestawicielami organizacji polonijnych od organizacji parasolowych, jak Kongres Polonii Kanadyjskiej po działaczy społecznych, którzy nie mają za sobą żadnej organizacji, tylko reprezentują konkretne czasami zupełnie niewielkie środowiska. To co napełniło nas radością to bardzo dobry odzew. (...)

        Chciałbym powiedzieć o tych wydarzeniach, o których już wiemy, że będą stanowić część Polish Heritage Days, a oprócz tego są też przedsięwzięciami, które będą świętować stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

        Rozpoczęcie obchodów Polish Heritage Days planujemy na specjalnie zorganizowanym przyjęciu 3 maja w parlamencie prowincji Ontario. Aby nie świętować tylko w gronie polityków, ale w szerszym gronie przyjaciół współpracowników konsulatu, planujemy w maju większe przyjęcie w naszym ogrodzie. 

        Jeśli chodzi o inne działania to  będą się koncentrować wokół przedsięwzięcia, które już zaczęliśmy w listopadzie zeszłego roku to jest wystawa Camp Kościuszko w muzeum historycznym Niagara on the Lake. Nie muszę Państwu przypominać, że historia Camp Kościuszko to historia, którą pochwalić się może niewiele krajów na świecie - Kanada wspomogła odzyskanie niepodległości przez polskie państwo. 20 000 polskich, polonijnych ochotników zostało przeszkolonych właśnie w obozie Niagara on the Lake. Dlatego też w związku z wystawą planujemy  konferencję popularnonaukową na Canada Military College, gdzie znawcy historii wojskowości będą mogli się zapoznać bliżej z historią tego obozu. Wspólnie z muzeum historycznym miasta Niagara on the Lake planujemy też wmurowanie tablicy pamiątkowej w miejscu, w którym obóz istniał przez te dwa lata, kiedy polscy żołnierze tam się szkolili. Co więcej, chcemy też z kolegami konsulami państw Unii Europejskiej współorganizować specjalny koncert, który się odbędzie 20 kwietnia 2013 r. to będzie koncert Oakham House Choir chóru Ryerson University to będzie koncert poświęcony zakończeniu pierwszej wojny światowej i przy tej okazji chcemy pokazać, że to zakończenie było ważną datą dla Polski.

        Otrzymaliśmy wiele deklaracji współpracy przy bardzo różnorodnych projektach i niektóre z tych projektów to przedsięwzięcia, które bardzo dobrze państwo znają, choćby wielkie masowe jak festiwal na  Roncesvalles czy Dzień Polski w Mississaudze. 

        Organizatorzy tych przedsięwzięć zadeklarowali że chcieliby włączyć się w Polish Heritage Days. Wiemy też o różnego rodzaju inicjatywach kulturalnych, jak na przykład wydarzenia, które będzie organizował Salon Muzyki i Poezji pani Marii Nowotarskiej. Tutaj mamy deklarację co najmniej trzech wydarzeń...

        Korzystając z okazji zadaliśmy pytanie konsulowi generalnemu Krzysztofowi Grzelczykowi:

        - Polska polityka historyczna, czy nie jest czas na to, żeby Polska prowadziła bardziej zdecydowaną działalność, jeśli chodzi o informowanie o własnej historii, zaczynając od polskich szkół, gdzie można by wspomagać programy historii. Dzisiaj każdy nauczyciel ma swoją wizję tego co robi, a przecież chodzi o to, aby polskie dzieci polonijne dzieci bardzo dobrze poinformowane o polskiej historii, zwłaszcza z okresu II wojny światowej. 

        K.G.: Informowanie o historii Polski generalnie, pan użył tego sformułowania, prowadzenie polityki historycznej, dla nas jest jednym z ważniejszych zadań. To jest wprost powiedziane, że tego nam brakowało, mamy tego świadomość i na to kładziemy teraz nacisk. To jest zadanie dla placówek dyplomatycznych. Polskie szkoły sobotnie, które tutaj działają, one właśnie zajmują się nauczaniem języka, historii, geografii polskiej tak że jest to tam ujęte. Szkolny Punkt Konsultacyjny wprost współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej więc tutaj to wsparcie jest stałe i bezpośrednie; jeśli chodzi o pozostałe szkoły oczywiście służymy pomocą. 

        Będziemy też zabiegać - początkiem tego była wizyta pani minister Zalewskiej - o większe możliwości nauczania języka polskiego i historii Polski, co będzie mogło mieć miejsce w szkołach dwujęzycznych. W Edmonton jest taka szkoła - coś takiego jest w Kanadzie możliwe; chcielibyśmy żeby to miało miejsce również w Ontario. Były rozmowy z kuratorium w Mississaudze, mamy zamiar tego typu rozmowy prowadzić również w Toronto, miejscach, gdzie są największe skupiska Polaków w naszym okręgu. Mam nadzieję że uda się do takiego rozwiązania doprowadzić. 

        Podczas konferencji padały pytania o pieniądze od państwa polskiego; jak można je otrzymać? Pytał Stanisław  Stolarczyk z „Faktów”, A. Łabieniec z „Merkuriusza polskiego”.  St. Stolarczyk wskazał na kilka możliwych projektów - konsul zadeklarował że gotów się z nim spotkać później,

 notował Andrzej Kumor 

Zaloguj się by skomentować