Goniec

Register Login

Zachęcamy do podpisywania tego listu!

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

miszalList otwarty do JE Georgette Mosbacher, nowo mianowanej ambasador USA w Polsce

Czcigodna Pani Ambasador,

        Obejmuje Pani placówkę dyplomatyczną w Polsce, będącej pod obecnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości sojusznikiem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Sojusznikiem politycznym USA jest również Izrael, będący od 2011 roku (utworzenie izraelskiej agencji rządowej HEART) wrogiem Polski. Wrogość ta wyraża się w tym, że wspomniana agencja rządowa Izraela ma za wyznaczony oficjalnie cel pomoc w planowanej grabieży Polski przez kilka amerykańskich organizacji żydowskich zwanych w politologii „przedsiębiorstwem holokaust”. Ta planowana grabież miałaby się dokonać w oparciu o  z a s a d ę  d z i e d z i c z e n i a  r a s o w e g o, obcą zarówno prawu polskiemu, jak amerykańskiemu, i obejmować majątek szacowany na 65 miliardów dolarów.

        Projekt ustawy, złożony 12 grudnia 2017 roku w amerykańskim Senacie jako Act 447(JUST) i procedowany obecnie w Izbie Reprezentantów jako projekt nr 1226, zmierza do  z a a n g a ż o w a n i a  władz amerykańskich  nie tylko  w  o b r o n ę  tej rasistowskiej zasady, zdecydowane odrzuconej  przez prawo amerykańskie i polskie, ale w jej  f o r s o w a n i e  na gruncie międzynarodowym.

 Jest sprawą amerykańskiego ustawodawcy, czy pod wpływem żydowskiego lobby politycznego w Ameryce wprowadzi do amerykańskiego obiegu prawnego tę  czysto  r a s i s t o w s k ą  zasadę poprzez uchwalenie ustawy JUST. Jest jednak sprawą polską ostrzec  wszystkich Amerykanów, że będzie to przyjęte w Polsce jako akt wrogi wobec Polski.

        Rzecz jasna, jako ambasador USA w Polsce, nie ma Pani wpływu na decyzje ustawodawcze Kongresu. Ma Pani jednak możliwość informowania władz amerykańskich o tym, jak postrzegany jest projekt ustawy JUST przez polską opinię publiczną i jakie konsekwencje w stosunku polskiej opinii publicznej do Ameryki przyniesie uchwalenie tej ustawy.

        Mamy tu, w Polsce i w Europie, nadzieję, że nie tylko przejawy a n t y s e m i t y z mu, ale  także przejawy  ż y d o w s k i e g o   r a s i z m u   budzą wśród Amerykanów i amerykańskich elit politycznych równie zrozumiały odruch niechęci  i odrazy. 

Marian Miszalski – dziennikarz, pisarz, tłumacz


Dalsza część artykułu dostępna po wykupieniu subskrypcji. Kup tutaj!

Zaloguj się by skomentować