Goniec

Register Login

niedziela, 11 marzec 2018 22:48

Nasza Polonia jest silna….


Nasza Polonia jest silna- powiedziała we wstępnym przemówieniu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Oddział Hamilton pani Monika Karpiński.


(zdjęcie#1 Tomek Kromka i prezes ZNPwK Oddział Hamilton - Monika Karpińska)


Tak, to jest prawda, czwartego marca 2018 ZNPwK, Oddział Hamilton świętował swoje 25-lecie istnienia.
25 lat to nie tak długo w historii ludzkości, ale w historii Oddziału to niekończące się godziny pracy społecznej, zaangażowania w życie Polonii kanadyjskiej i polskich szkół. Aby przetrwać te 25 lat i móc świętować jubileusz, trzeba mieć nie lada osiągnięcia. Największym jednak i niezaprzeczalnym osiągnięciem jest kultywowanie i dbanie o język, tradycje i zwyczaje kolejnych pokoleń Polaków.
Uroczystość okazała się nadzwyczaj udana. Zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gosci: Proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Hamilton- Ks.Michal Kruszewski, przedstawiciele organizacji polonijnych oraz nauczciele szkół podlegajacych pod Oddział Hamilton.


(zdjęcie#2 Od lewej Ks. Michal Kruszewski, Prezes KPK ok. Hamilton - Helen Głogowski, Kierownik Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton - Marzanna Biernat) zdjęcia robiła Ala Rzeczkowska


Całą uroczystość w profesjonalny sposób poprowadził uczeń Szkoły Średniej przy Katolickim Wydziale Oświaty Tomek Kromka. Bogaty program artystyczny został przygotowany i wykonany przez uczniów: Szkoły Polonii im. Jana Pawła II, Polskiej Szkoły St. Mark oraz Polskiej Szkoły ZPwK Gr. 2 z Hamilton, Szkoły Polskiej im. M Kopernika z Brantford i Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej z St. Catharines, który bardzo uświetnił całą uroczystość. Mali artyści włożyli w występy całe swoje małe serduszka. Dziecięce przedstawienia wzbudziły wiele radości u nauczycieli. Dały poczucie dumy oraz zadowolenia.


(zdjęcie #3 Szkoła Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton, zdjęcie #4 Antoni Sękowski -Polska Szkoła St. Mark w Hamilton, zdjęcie #5 Polska Szkoła ZPwK Gr. 2 z Hamilton, zdjęcie #6 Polska Szkoła im. M. Konopnickiej z St. Catharines, zdjęcie #7 Emilia Punturiero - Szkoła Polska im. M Kopernika z Brantford )


Wspaniałe efekty w większości społecznej pracy nauczycielskiej podkreślali kolejni przedstawiciele władz związkowych i samorządowych : Prezes ZNPwK - Iwona Malinowska, prezes KPK okręg Hamilton H. Głogowski, kuratorzy Fundacji Wł.Reymonta pani Krystyna Boruch i Lidia Buźny oraz prezes Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo 18 pani Katarzyna Grandwilewska.


(zdjęcie #8 Prezes ZNPwK - Iwona Malinowska, prezes ZNPwK Oddział Hamilton Monika Karpińska, Kierownik Polskiej Szkoły w Oakville Krystyna Haduk zdjęcie #9 Kuratorzy Fundacji Wł. Reymonta Od lewej Krystyna Boruch, Lidja Buźny i prezes ZNPwK od. Hamilton Monika Karpińska)


25 lat pracy nad utrzymaniem i kultywowaniem polskości na ziemi kanadyjskiej z całą pewnością zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. O minionych 25 latach pracy, corocznych szkoleniach, konferencjach, aby jak najlepiej ksztalcic mlode pokolenia Polakow urodzonych poza granicami Polski, mówiły vice-prezes Urszula Trzpil, Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska.


(zdjęcie #10 od lewej vice-prezes Urszula Trzpil, sekretarz finansowy Alina Danelski i sekretarz Oddziału Hamilton Ala Rzeczkowska)


Tej pracy nie da się ocenić, ani całkowicie docenić. Jest to nie tylko praca ile posłannictwo w krzewieniu języka, tradycji, zwyczajów , ale przede wszystkim przekazywaniu tego co najważniejsze: ducha polskiego, wrażliwego, szczerego, gotowego do poświeceń, ale nade wszystko kochającego Polskę i wszystko co ją tworzy.


(zdjęcie #11 Urszula Trzpil, Marta Wlaz, Danuta Marynowicz, Krystyna Sowińska, Iwona Malinowska, Monika Karpińska, Grażyna Książek, Marzanna Biernat, zdjęcie #12 Lucyna Sycz, Ewa Pawłowska, Lucyna Mazur, Iwona Punturiero, Marta Pona)


Oddział Hamilton z okazji Jubileuszu dyplomami uhonorował nauczycieli z najdłuższym stażem pracy oraz wręczył plakietki kierownikom szkół, którzy szczególnie angażują się w życiu Polonii.
Wspaniale przystrojony Jubileuszowy tort, specjanie udekorowany przez Karlik Pastry był słodkim akcentem tej uroczystości.


Zdjęcie #13 M. Biernat, K. Sowińska, I. Malinowska, U. Trzpil, D. Marynowicz, I. Punturiero, J. Sobczuk, A. Danelski)


Pełnym wzruszenia momentem tego dnia była piosenka p.t. "Milion Białych Róż" w wykonaniu uczennicy Szkoły Polonii im. Jana Pawła II w Hamilton- Jessicy Malek, która specjanie ją z okazji Jubileuszu przygotowała. Podczas śpiewania uczniowie polskich szkół wszystkim nauczycielom obecnym na sali wręczyli białe róże, w symboliczny sposób dziekując za lata ciężkiej pracy, pełnej poświęcenia i niejednokrotnie wielu wyrzeczeń.
Miłą niespodzianką był występ znanego polonijnego Kabaretu "O co chodzi", który zakończył uroczystość w wesołej atmosferze.


Zdjęcie #14 Występ Kabaretu "O co chodzi"


Na koniec należy wspomnieć jeszcze o ludziach, którzy mentalnie i finansowo wspierają związek, doceniając jego znaczenie dla miejscowej Polonii, tymi sponsorami są :
Fundację Wł. Reymonta, Kongres Poloni Kanadyjskiej Okręg Hamilton, ZPwK Gr.2, Koło Polek przy ZPwK Gr. 2, ZNPwK, Karlik PASTRY, Polimex Travel, Credit Union, Staropolskie Delikatesy, Super Sausage, Kabaret "O co chodzi", Rodzina Państwa Malek i pani M. Walicka.
Należy życzyć Oddziałowi w Hamilton aby kolejne 25 lat równie starannie dbali o to, co nam w duszy gra i za czym zawsze nasze polskie serce tęskni.

Antonina Węglarz i MonikaKarpińska

Opublikowano w Życie polonijne

W sobotnie popołudnie 3 marca, 2018 roku finaliści Konkursu Rysunkowego wraz z zaproszonymi gośćmi, rodzicami, bliskimi, nauczycielami i dyrektorami szkół zebrali się w pięknie udekorowanej hasłem przewodnim i rysunkami uczniów, Sali Parafialnej Kościola M.Kolbe w Mississauga, aby poznać laureatów wyróżnionych prac konkursowych ze szkół w Mississauga, Toronto, Milton, Maple, Scarborough i Vaughan, oraz oglądnąć te najciekawsze, których łącznie było 39.
Uroczystość rozpoczęto od krótkiej projekcji tytułów kultowych dobranocek z czasów PRL-u. Pozwoliło to zebranym i młodszym i starszym na chwilę przenieść się w magiczny świat bajek, których bohaterowie: Miś Uszatek, Koziołek Matołek, Reksio, Jacek i Agatka, Miś Colargol, Bolek i Lolek, Piotruś z zaczarowanym ołówkiem, czy Profesor Baltazar Gąbka opowiadając o swoich przygodach uczyli dzieci właściwej postawy jak być dobrym, uczciwym, wrażliwym na krzywdę i odpowiedzialnym za siebie i innych.Wszystkie te wartości pomimo upływu czasu są bardzo aktualne i dzisiaj. 
Po projekcji głos zabrała Prezes ZNP Oddz. Mississauga Teresa Bielecka, która w kilku słowach przedstawiła cele konkursu i zapoznała zebranych z regulaminem. W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież szkół polonijnych, począwszy od klasy przedszkolnej poprzez klasy I – VIII, aż do klas gimnazjalnych i licealnych. Prace oceniane pod kątem twórczej pomysłowości, wyobraźni, techniki i sposobu wykonania, ogólnej estetyki i samodzielności można było nadsyłać do 31 stycznia, 2018 roku. Celem było zapoznanie dzieci z dobrymi dobranockami, z morałem, które kochali ich rodzice i dziadkowie, inspirowanie do pracy twórczej, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie i doskonalenie technik malarskich i rysunkowych, oraz popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży animacji jako sztuki.
Następnie Prezes T. Bielecka powitała wszystkich zebranych, w tym laureatów konkursu i zaproszonych gości: panią Jolantę Grzelczyk-żonę Konsula Generlnego RP, ojca Pawła Pilarczyka z Kościoła M. Kolbe, panią Iwonę Malinowską- Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, oraz panią Teresę Szramek- vice prezes ZG ZNP.
Pozostając jeszcze chwilę przy głosie Prezes T. Bielecka serdecznie podziękowała tym wszystkim, którzy swoją pomocą i życzliwością przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia. A więc Konsulatowi RP w Toronto za sponsorowanie konkursu i ufundowane nagrody, Proboszczowi Parafii M. Kolbe- Ojcu Januszowi Błażejakowi za wspieranie inicjatyw ZNP i bezpłatne udostępnianie sal, kiedy są potrzebne, siostrze Karolinie za techniczną oprawę i pomoc od strony organizacyjnej, pani Małgorzacie Pachol za ufundowanie dla finalistów CD z bajkami, naszej Credit Union-Polish Studio z panem Tadeuszem Lisem, panu Andrzejowi Kumorowi- redaktorowi naczelnemu gazety GONIEC za wspieranie nas i zamieszczanie informacji o wydarzeniach mających miejsce w polonijnym, szkolnym środowisku. Serdeczne podziękowania skierowała też pani Prezes do właścicieli i pracowników piekarnii SWEET TEMPTATION za ufundowane, pyszne pączki, będące podstawą poczęstunku po uroczystości.
Podziękowania otrzymała również KOMISJA KONKURSU z przewodniczącą M. Śpiewak- Kabzą, A. Kacicką, A. Czarnomską, A. Romanowską, E. Jacuk, M. Pachol, A. Jurzystą i kolegą Ryszardem Sopalą za poświęcony czas na wybór i ocenę prac, których nadeszło 215. Podziękowała związkowym koleżankom i kolegom za pomoc w przygotowaniu i zainstalowaniu dekoracji, za zakup i przygotowanie poczęstunku, członkom zespołu RADOŚĆ- JOY, oraz uczniom, którzy swoim talentem wokalno- recytatorskim zachwycili zebranych i umilili czas swoim występem.
Na zakończenie pani Prezes zaprosiła wszystkich na finał Konkursu Geograficznego, który odbędzie się na początku kwietnia, a który to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, oraz na uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów klas ósmych dnia 26 maja.
Następnie głos zabrała Prezes ZG ZNP w Kanadzie- pani Iwona Malinowska. Podziękowała serdecznie za zaproszenie. Powiedziała, że nauka języka polskiego nie zaczyna i nie kończy się tylko w klasie z książką i zeszytem. Nauka ma bowiem różne formy, między innymi konkursy, poprzez które dzieci mogą i rozwijają swoje różnorodne talenty i zainteresowania, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę o języku i Polsce. Powiedziała też, że temat konkursu ULUBIONE DOBRANOCKI NASZYCH RODZICÓW początkowo ją zaskoczył, że była zdumiona i nie mogła zrozumieć jak bajki z czasów PRL-u, z epoki, z którą dzieci dzisiaj niewiele mają wspólnego mogą przemówić do ich wyobraźni. Tematy konkursów dotyczą zazwyczaj wydarzeń historycznych.
Wspomniała, że pamięta czasy, kiedy sama była małą dziewczynką i to, jak o godzinie 19:00 milkły dziecięce hałasy na ulicach i podwórkach, na których kwitło życie towarzyskie, bo dzieci biegły do domów i zasiadały przed telewizorem aby oglądnąć dobranockę i poznać kolejne przygody ich bohaterów.
Dzisiaj mając możność zobaczenia tylu ciekawych i pięknych prac widzi, że temat był trafiony, ciekawy i inspirujący, zbliżający pokolenia dzieci, rodziców i dziadków. Pomysłodawcom i zwycięzcom konkursu gorąco pogratulowała. 
Po pani Prezes głos zabrał ojciec Paweł, który powiedział, że jego pokoleniu bliżej jest do bajek o Gumisiach czy Smerfach jak do Bolka i Lolka czy Jacka i Agatki. Jednak widok tylu pięknych prac rodzi sentyment i łezka się w oku kręci, bo bajki choć odległe w czasie to w swym przekazie z dobrym, pozytywnym morałem są wciąż aktualne. Ojciec Paweł również podziękował za zaproszenie na uroczystość rozdania nagród i pogratulował zwycięzcom. 
Po części oficjalnej na pianinie Olivier Radoń zagrał utwór „Positively Swinging”.
Następnie przewodnicząca Komisji, pani M. Śpiewak- Kabza razem z panią Jolantą Grzelczyk zaczęły wręczać nagrody laureatom z poszczególnych grup wiekowych, zaczynając od klas przedszkolnych.


I miejsce –Stefanie Petrisor- Polska Szkoła im. M. Kopernika- Mississauga
II miejsce – Jacob Jasinski- Polska Szkoła im. M. Kopernika-Mississauga
II miejsce – Julia Gockiewicz-Polska Szkoła im. M. Kopernika-Mississauga
III miejsce –Dalia Maria Miranda- Rucinska- Polska Szkoła Św. Stanislawa -Toronto

Po rozdaniu nagród naszym najmłodszym swój recytatorski talent zaprezentowała Sonia Królicki, mówiąc wiersz J.K. Siwka „Księźniczka i grochu ziarenko”.
Potem wręczono nagrody w Grupie II z klas 1 i 2
I miejsce – Philip Swietoniowski-Polska Szkoła im. J. Brzechwy- Milton
I miejsce – Ola Zapert - SPK -Toronto
II miejsce -Aleksandra Derylo-Polska Szkoła im.St. Staszica-Scarborough
II miejsce- Natalia Kloc – Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga
II miejsce- Bianka Grudzinski - SPK -Toronto
III miejsce – Kacper Swietoniowski - Polska Szkoła im. J. Brzechwy- Milton
III miejsce –Magdalena Nycz– Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga
III miejsce - Filip Balas - Polska Szkoła im. M. Kopernika-Mississauga
Wyróżnienie - Nicole Kaluzny- Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga

Gdy uczniowie odebrali nagrody Milena Boryczko zaprezentowała wzruszającą, patriotyczną piosenkę o Polsce J.Pietrzaka – „Jest takie miejsce, jest taki kraj”
Tuż po jej występie zwycięzcy Grupy III, z klas 3 i 4 otrzymali swoje wyróżnienia i dyplomy.
I miejsce - Mika Balawender -Polska Szkoła przy Mary Fix School-Mississauga
II miejsce – Klaudia Wojtanowski – Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga
II miejsce – Maya Maslowski - SPK Toronto
III miejsce –Jessica Rozenek –Polska Szkoła przySt.Teresa of Calcutta-Mississauga
III miejsce –Oliver Radon -SPK -Toronto
III miejsce –Damian Chramega Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga 
Gdy ostatni nagrodzony z Gr.III student usiadł, Kaya Stasiewicz pieknie wyrecytowala inny wiersz J.K. Siwka – „Brzydkie kaczątko”.

Dalej rozdano nagrody laureatom Grupy IV z klas 5 i 6
I miejsce – Adam Kuklinski - Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga
I miejsce - Veronica Tchorowski – Polska Szkoła przy Divine Mercy School-Mississauga
II miejsce – Karolina Rozenek- Polska Szkoła przy St.Teresa of Calcutta School -Mississauga
II miejsce – Danelea Justyna Miranda Rucinska –Polska Szkoła Św. Stanislawa -Toronto.
II miejsce – Oliwia Kmiec - Polska Szkoła przy St.Teresa of Calcutta School- Mississauga 
III miejsce -Nel Grudzinski - SPK - Toronto
III miejsce –Olivia Kalbarczyk –Polska Szkoła przy Divine Mercy School-Mississauga

Potem Agata Pankowska zachwyciła wszystkich wykonaniem piosenek „Śpiewam i tańczę”, oraz „Piosenka drewnianych lalek”.
Zgodnie z planem uroczystości po występie Agaty rozdano nagrody finalistom Grupy V z klas 7 i 8
I miejsce - Gabriela Cieply – Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga
II miejsce - Marek Widelka –SPK -Toronto
II miejsce - Olivia Ostrowski – Polska Szkoła im. M. Kopernika -Mississauga
III miejsce – Victoria Glen - Polska Szkoła przy Divine Mercy School-Mississauga
Wyróżnienie - Damian Piotrowski –Polska Szkoła im. J. Brzechwy- Milton

W dalszej części z układem tanecznym do piosenki” Hop, Hop” zespołu Ich Troje wystąpiła pełna energii i uśmiechu grupa taneczna RADOŚĆ – JOY.
Po rozdaniu nagród najstarszym uczestnikom konkursu, gimnazjalistom i licealistom z Grupy VI 
I miejsce - Jakub Leonczuk - SPK –Toronto
I miejsce - Natalie Trzaskoma –Polska Szkoła przy John Cabot SS -Mississauga
II miejsce – Joanna Smolec – Polska Szkoła Sw. Anny – Maple
II miejsce – Emilia Panus - SPK -Toronto
II miejsce – Julianka Lalik -Polska Szkoła przy St. David’s – Vaughan
III miejsce – Brian Pecuch - Polska Szkoła przy John Cabot SS -Mississauga
III miejsce – Krystian Kmiec -Polska Szkoła przy John Cabot SS -Mississauga
Wszyscy laureaci, organizatorzy i goście zrobili wspólne , pamiątkowe zdjęcie. 
Następnie każdy udał się do sali obok na poczęstunek - pyszne pączki z piekarnii SWEET TEMPTATION i inne łakocie, oraz kawę. Potem wszyscy w dobrych nastrojach i humorach rozeszli się do domów.
I ja tam byłam, wspomnieniami z czasów dzieciństwa się wzruszyłam, a co widziałam to najlepiej jak umiałam wam, szanowni czytelnicy opisałam.
Beata Błaziak

Opublikowano w Życie polonijne

        W Szkole Polskiej przy Konsulacie, która działa przy szkole katolickiej Bishop Allen w Etobicoke, odbyło się w sobotę rozpoczęcie akcji rozdawania czytelniczych wyprawek dla uczniów klas pierwszych. W szkole tej uczą się nie tylko dzieci pracowników torontońskiego konsulatu, ale też dzieci polonijne, które chcą mieć polskie świadectwo.

        Pomysłodawca projektu, żona konsula generalnego RP w Toronto Jolanta Grzelczyk (z zawodu bibliotekarka), powiedziała nam m.in.:  

        Pomysł pochodzi z Polski; osobiście w jednej z bibliotek publicznych we Wrocławiu realizowałam projekt na dobry początek – wręczania wyprawek czytelniczych nowo narodzonym dzieciom, najpierw w szpitalach, a później w bibliotekach – tak żeby rozpoczynać przygodę życiową z książką. 

        Tutaj, ze względu na to, że nam bardzo zależy na tym, żeby dzieci urodzone w Kanadzie mówiły również po polsku, który jest językiem ojczystym, postanowiliśmy ten projekt trochę zmienić i zaprosić rodziców z małymi dziećmi do czytania po polsku. W związku z tym projekt nosi nazwę „Czytam po polsku”. 

Opublikowano w Życie polonijne

        Dzień Rodzinny w lutym na stałe już wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Mississaudze. W tym roku impreza cieszyła się olbrzymim powodzeniem, dmuchane zamki i malowanie twarzy, rysowanie, wspólne zabawy dla dzieci organizowane w języku polskim – biblioteka z książkami i czytaniem na głos po polsku, a także rekonstruktor w postaci starego polskiego Woja, to tylko niektóre z atrakcji. Dzieci mogły również bawić się w kuchni.

        Ochotnik George Presz tłumaczy, że w tym roku znalazło się kilku sponsorów, w tym konsulat RP i Nasza Credit Union. Les Błaszczak z Centrum apeluje  tymczasem o wsparcie, bo tylko dzięki temu można urządzać takie właśnie darmowe imprezy integrujące najmłodszych Polaków w Mississaudze. Chętnych powinno być więc bardzo dużo, bo przecież ta młodzież i te dzieci to są w przyszłości klienci firm polonijnych. Do wczesnych godzin popołudniowych z różnych form zabawy skorzystało kilkaset polskich dzieci.  (ak)

Opublikowano w Życie polonijne
piątek, 23 luty 2018 08:07

Wyśniona miłość…

        Już po raz trzynasty w przeciągu ostatnich czterech lat, Formacja Biesiadna Art Bis  zaprezentowała się w niedzielę, 11 lutego, torontońskiej Polonii w musicalu “Wyśniona Miłość”. Tytuł nieprzypadkowy, jako że wiązał się z przypadającym świętem zakochanych – Walentynkami. I ten motyw głównie dominował w programie pełnym śpiewu, tańca, skeczy i dobrego humoru.

Obok stałych już wykonawców jak Janina Pilarska, Beata Fedorcio, Ryszard i Regina Światowiec, można było podziwiać nowych. Wielką klasą był występ Bogdana Magonia, który nie tylko pięknie zaśpiewał piosenkę “Siedem czerwonych róż”, ale zrobił to przy własnym akompaniamencie, grając na trąbce. Również  podobał się występ młodziutkiej Karoliny Fedorcio, która brawurowo wykonała piosenkę Piotra Rubika “Niech mówią, że to nie jest miłość”. W skeczach pełnych humoru, jak i w piosenkach biesiadnych prym tradycyjnie  wiedli Barbara Smagała, Danuta Żywułko, Krystyna Moroz, Krystyna Gomółka, Elżbieta Madej, Zofia Wiącek, Eugeniusz Ziółkowski i Waldemar Milewski. W programie wystąpił także dziecięcy zespół Bravo. Całość przygotował i opracował muzycznie Włodzimierz Kochanowski.

Przedstawienie, które odbyło się w Centrum JPII w Mississauga, zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, a rozbawiona widownia nie ustawała w swych śpiewach nawet podczas przerwy.

Na kolejny swój koncert “Oj, jak to zdrowo – na ludowo” Art Bis zaprasza ponownie 3 czerwca.  

Ryszard Światowiec

Opublikowano w Życie polonijne

        Zbliża się kolejna rocznica Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej i z tej racji Doroczna Pielgrzymka do Grobów Żołnierzy Generała Józefa Hallera w Niagara-on-the-Lake w Ontario. Tradycyjnie uroczystość odbywa się w drugą niedzielę czerwca i znana jest jako „Polska Niedziela w Niagara-on-the-Lake”; w tym roku będzie obchodzona 10 czerwca pod hasłem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

        Na uroczystości najliczniej przybywają Amerykanie i Kanadyjczycy o polskich korzeniach, by oddać hołd i zamanifestować żywą pamięć o ponad 22 tysiącach polskich ochotników, którzy ruszyli na pomoc Ojczyźnie, w czasie gdy Polska stanęła przed szansą odzyskania niepodległości po ponad wiekowej niewoli. Tu, w NOTL, w latach 1917–1919 znajdował się Polski Wojskowy Obóz Szkoleniowy („Obóz Kościuszki”), gdzie młodzi ochotnicy z USA i Kanady odbywali szkolenie wojskowe, by móc dołączyć do Błękitnej Armii Hallera we Francji, a następnie walczyć w obronie Polskiej Ziemi oraz kształtu jej granic. Nie wszystkim jednak dane było zrealizować swoje marzenia o walce za Ojczyznę i spełnić sen o Wolnej i Niepodległej Polsce. Wielu z nich nie przetrwało trudów obozowych; 40 rekrutów zmarło na panującą w okolicach Niagary grypę hiszpankę, w tym 25 z Nich zostało pochowanych na cmentarzu w NOTL, dokąd co roku pielgrzymujemy.

Opublikowano w Życie polonijne

Wielki Post rozpoczęty! Polacy zamieszkali na terenie GTA tłumnie uczestniczyli we Mszach św. w Środę Popielcową, rozpoczynając obchody Wielkiego Postu. W kościele św Maksymiliana Kolbego w Mississaudze proboszcz o. Janusz Błażejak napominał, by się nawracać i nie czynić pobożnych rzeczy na pokaz, by przeżyć czas Wielkiego Postu w radości prawdziwego otwierania się na zbawienie. (ak)

Opublikowano w Życie polonijne

Z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych, harcerstwa, zespołu pieśni i tańca Radość Joy, w niedzielę 11 lutego 2018 roku od uroczystej Mszy św. w kościele Maksymiliana Kolbego rozpoczynającej nowennę nabożeństw za Ojczyznę rozpoczęły się w Mississaudze obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości wzięli udział m.in.  burmistrz Mississaugi Bonnie Crombie oraz Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk a także przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska.

Homilię wygłosił kaznodzieja z Polski ks. Tomasz Ewertowski, przypomniał postaci wielkich Polaków m.in. "Inki" Danuty  Sendzikówny, w której pogrzebie uczestniczył, zbudowany postawą 20-tysięcznego tłumu młodych w większości ludzi, polskich patriotów, błogosławionego Jerzego Popiełuszki oraz św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, który nakłonił Króla Jana Kazimierza do ślubów lwowskich, a którego relikwię zaprezentowano w kościele. Będzie ona na ołtarzu w okresie Wielkiego Postu, a następnie dołączy do stałego relikwiarza.

Opublikowano w Życie polonijne
piątek, 09 luty 2018 07:41

"Wygnańcy" Stanisław i Aniela Lasek

        10 lutego mija kolejna rocznica wywózek ludności polskiej na Syberię jaką rozpoczął okupant sowiecki w 1940 r.  Wśród nas tutaj, na emigracji, żyło bardzo wiele ludzi, którzy przeszli drogę z Syberii,   świadkowie tamtych strasznych czasów; czasów, o których pamięć nie powinna zgasnąć w żadnym pokoleniu Polaków. Prawda o tamtych czasach musi być cały czas opowiadana między innymi po to aby inni nie narzucali nam swoich kłamstw.

        - Przedstawiamy poniżej fragment wspomnień znanych w naszym polonijnym środowisku państwa Stanisława i Anieli Lasek. Wspomnienia te zostały pięknie wydane przez Fundację imienia Władysława Reymonta. Jest to wstrząsający opis tułaczki przez Syberię, Kazachstan, Uzbekistan i Afrykę zatytułowany „Wygnańcy”, 

        - Harmonia życia wsi Dmytrów i naszych kolonii nigdy nie była zakłócana. Razem chodziliśmy do jednej szkoły, religii uczyli katoliccy księża i prawosławni popi, a jeśli któryś nie mógł być na lekcji, to dzieci z połączonych klas uczyły się religii pod opieką księdza albo popa. Zdawało się że wszyscy dbają o to, aby dobrze gospodarować i zbierać plony pracy rąk. Pomagano sobie wzajemnie przy pracach w polu, w czasie żniw, sianokosów czy wykopkach ziemniaków. 

        Ten spokojny tryb życia został zakłócony wybuchem II wojny światowej. Najazd Niemców na Polskę – 1 września 1939 r., a następnie Rosji sowieckiej i ich okupacja była początkiem tragedii kolonistów, osadników, nauczycieli, leśniczych, żandarmerii oraz inteligencji polskiej zamieszkującej Wschodnią Małopolskę, okupowaną przez bolszewików. 

Opublikowano w Życie polonijne
Strona 1 z 78