Goniec

Register Login

piątek, 02 marzec 2018 07:19

Na manowcach „dialogu”

Napisane przez

michalkiewicz        Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą – powiada przysłowie, więc nic dziwnego, że dzisiaj na Polskę, która  z łaski swoich żydowskich „przyjaciół” niemalże została „państwem zbójeckim”, a Polacy przedstawiani są światu jako naród zbrodniarzy – skacze, kto tylko chce. Tak się akurat zdarzyło, że ten wybuch wojny żydowskiej przypadł w okolicach 28. rocznicy wznowienia polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych. Można by powiedzieć słowami słynnej piosenki Joanny Rawik: „po co nam to było”, ale mówi się – trudno. 

        Co się stało, to się nie odstanie, ale „stąd dla żuka jest nauka”, żeby na przyszłość przyjaciół dobierać sobie trochę staranniej. Skoro bowiem doznajemy takich przyjemności od przyjaciół, to cóż innego mógłby uczynić nam wróg?

 Skoro jednak padł taki rozkaz, że mamy przyjaźnić się z Izraelem, żeby tam nie wiem co, to nic dziwnego, że właśnie pojechała tam rządowa delegacja, to znaczy – specjalny zespół do spraw dialogu z Izraelem. W ogóle rząd potworzył ostatnio wiele takich zespołów; niezależnie od wspomnianego zespołu do spraw dialogu z Izraelem, powstał też zespół do walki z faszyzmem. Co tu dużo gadać; małą mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj, bo chyba ślepy by nie zauważył ścisłego związku między obydwoma zespołami. Tworząc rządowy zespół do walki z faszyzmem, Umiłowani Przywódcy potwierdzają przed całym światem, że Polska ma takie poważne problemy z faszyzmem, że rząd musi aż powoływać specjalny zespół do jego zwalczania.  Taki przekaz wychodzi naprzeciw żydowskim oskarżeniom, że właśnie w Polsce swoją pepinierę znalazły hordy „nazistów”, których jakiś matematyk naliczył aż „60 tysięcy”. Mamy zatem dwie możliwości; albo nasi Umiłowani Przywódcy to banda idiotów – i to by było tłumaczenie uprzejme – albo to nie żadni idioci, tylko łajdacy, wykonujący zadanie w ramach realizowania żydowskiej polityki historycznej. Wyjazd do Tel Awiwu zespołu do spraw dialogu z Izraelem wskazywałby na tę drugą ewentualność. Nietrudno się bowiem domyślić, że odbierze on tam zredagowaną przez izraelskich mełamedów od polityki historycznej ostateczną i prawidłową wersję nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, którą następnie rządowa większość w Sejmie i Senacie w podskokach uchwali, a pan prezydent Duda „w try miga” podpisze. Czyż nie po to właśnie, nie na tę właśnie okoliczność, uchwalona niedawno nowelizacja została „zamrożona”, dopóki niezawisły Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, czy jest zgodna z konstytucją, czy nie? Kiedy zespół przywiezie do Warszawy zatwierdzony w Izraelu tekst, to i Trybunał będzie wiedział, z jakiego klucza ma ćwierkać, i w ten oto sposób żydowska polityka historyczna zostanie dodatkowo udrapowana w nieubłagany kostium praworządności. Wtedy i ukraińskie rezuny nie będą już mogły trzaskać dziobem, bo na razie tamtejszy prezydent Poroszenko właśnie pouczył warszawskich statystów, że nie będą Ukrainie dyktowali, jakich „herojów” wolno im czcić, a jakich nie. Kiedy jednak Hierosolyma locuta, to causa finita – a ta żelazna zasada chyba obowiązuje również Żydów, nawet jeśli dla niepoznaki przybrali banderowskie barwy. Skoro w ramach minimum konspiracyjnego  można zmieniać sobie nazwiska, to dlaczego miałby być zakazany kamuflaż ideologiczny? Nie tak dawno szalenie pryncypialna w sprawach polskich żona Księcia Małżonka, czyli nasza Jabłoneczka, udzieliła przecież Ukraińcom dyspensy na wyznawanie banderyzmu, bo to jest nieodzowny składnik ichniej narodowej tożsamości. Toteż wiele ciepłych słów dla Stefana Bandery znaleźli również niektórzy nasi Umiłowani Przywódcy. Najwyraźniej musiały paść jakieś rozkazy w tej sprawie, bo nie przypuszczam, żeby to była jakaś samowolka, podyktowana pragnieniem dokuczenia zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi. Nawiasem mówiąc, trzeba by zbadać, czy przypadkiem Stefan Bandera nie był aby wynalazkiem Putina, bo przecież wiadomo, że wszystko zło świata pochodzi przecież od niego. Kto wie, czy „maleńcy uczeni” z „Gazety Wyborczej”, teraz zajęci demaskowaniem „nazistów” i „hitlerowskich kolaborantów” w Polsce, nie dostaną wkrótce takiego obstalunku, no a wtedy nie tylko mikrocefale, ale i moralne autorytety będą wiedziały, co i jak.

        Wydaje się to konieczne również ze względu na projekty, jakie wobec naszego nieszczęśliwego kraju snuje Nasz Najnowszy Przyjaciel, czyli pan Jonny Daniels – znakomita ilustracja kariery Nikodema Dyzmy. Chciałby mianowicie, żeby teren obozu w Oświęcimiu-Brzezince został obszarem eksterytorialnym pod żydowskim zarządem. To nie jest pomysł oryginalny; w roku 1920 żydowscy parlamentarzyści wysunęli pomysł, by zwarte skupiska ludności żydowskiej w polskich miastach i miasteczkach miały status eksterytorialny. Konstytucja marcowa z 1921 roku stanęła jednak na stanowisku unitarności państwa i dopiero Niemcy w Generalnej Guberni spełnili ten postulat – ale oczywiście po swojemu – tworząc getta. Być może to wspomnienie, podobnie jak reakcja przedstawicieli wyznań chrześcijańskich w Jerozolimie, którzy na wieść, że izraelski  parlament zamierza opodatkować chrześcijańskie kościoły w tym mieście zaporowym podatkiem od nieruchomości i w razie zaległości – bez ceregieli je konfiskować – zamknęli aż do odwołania bazylikę Grobu Pańskiego. Ten gest najwyraźniej musiał otrzeźwić izraelskie władze, bo oświadczyły, że się jeszcze namyślą, a niezależnie od tego, Światowy Kongres Żydów wystąpił z listem otwartym do Polski, utrzymanym niby w tonie pojednawczym, ale skrywającym „lisie zamiary”. List wyraża gotowość poprawy stosunków, ale pod warunkiem, że Polska się przyzna. Krótko mówiąc, „dialog” musi odbywać się na płaszczyźnie uznania „żydowskiej wrażliwości”, to znaczy – uznania żydowskiego monopolu na preparowanie historycznych prawd w zależności od tego, czy na danym etapie przynoszą materialne korzyści, czy nie.

        Nie tylko zresztą historycznych. Niedawno w łódzkim Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyła się dysputa z udziałem rabina Abrahama Skórki z Buenos Aires i JE Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolity łódzkiego. Z relacji z wydarzenia wynika, że „obydwaj duchowni” zgodnie oświadczyli, iż „żadna religia nie ma monopolu na prawdę”. Jak dotąd, ten rewolucyjny bądź co bądź pogląd nie został zatwierdzony przed Stolicę Apostolską, ale przecież w sławnym „dialogu z judaizmem” nie zostało jeszcze powiedziane ostatnie słowo, więc wszystko jeszcze przed nami. Warto zwrócić uwagę, że podczas wspomnianej dysputy nie padło pytanie, czego w takim razie „obydwaj duchowni” nauczają, względnie – cóż takiego „przepowiadają”, skoro „żadna religia” nie ma „monopolu na prawdę”? Ale bo też „dialog” ma swoje wymagania; zamiast zadawać kłopotliwe pytania, trzeba pić sobie nawzajem z dzióbków, bo „nic tak nie gorszy, jak prawda”.

Stanisław Michalkiewicz

sobota, 24 luty 2018 23:52

Na szybko: Przebierańcy

Napisał

Co to jest dojrzałość? Przede wszystkim odpowiedzialność - dobrowolne ponoszenie konsekwencji za podejmowane decyzje. To nieodłączna część wolności; wolni mogą być tylko ludzie dojrzali, czyli tacy, którzy znają cenę swoich wyborów.

Patrząc na dzisiejszą kanadyjską politykę trudno nie odnieść wrażenia, że rządzą nami dorastający chłopcy i egzaltowane panienki.
Do zrozumienia zachowania premiera federalnego wystarczy powiedzieć jest to człowiek, który nie czuje ulicy ponieważ nigdy nie musiał borykać się z realnymi problemami normalnego życia; jest po prostu niedokształconych dzieckiem milionerów, dzieckiem po dziś dzień. Dlaczego ktoś taki rządzi tym krajem? Dobre pytanie, bo zdaje się, że problemem nie jest Justin Trudeau lecz właśnie jego elektorat coraz bardziej niedojrzały, ogłupiony, niedokształcony; bez ogólnego pojęcia o świecie

W samym Ontario nie jest i pewnie nie będzie lepiej. Były lider opozycji Patrick Brown, zamienił proces polityczny własnej partii w telenowelę. Być może padł ofiarą chamskiej wewnątrzpartyjnej intrygi ale jeśli lider rezygnuje, to rezygnuje - nie po to żeby później z płaczem biegać, po gazetach i mówić, że go wystawili do wiatru. Przecież to niepoważne. Tak zachowuje się człowiek mały i nieodpowiedzialny.

Niestety to nie są wyjątki. To jest efekt nowego podejścia do wychowania, to są ludzie, którzy nie do końca są przekonani, że w życiu można mieć tylko jedną szansę. No jak to?


Dostęp tylko dla użytkowników z subskrypcją. Kup teraz!

biniecki-w        Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy apelu marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego do Polonii w sprawie podjęcia działań na rzecz dobrego imienia Polski.

        Panie Marszałku: Polonia była, jest i będzie ważną częścią narodu polskiego. Reprezentuje ogromny potencjał intelektualny, ekonomiczny i polityczny. Od ponad 100 lat polska emigracja zawsze włącza się w odzyskiwanie, umacnianie i rozwój polskiej niepodległości i suwerenności. Należy tutaj wspomnieć o naszej roli, jaką odegraliśmy w walce o utworzenie państwa polskiego. Polonii marzyłaby się historyczna narracja o tym: „że z Oleandrów wyruszały Legiony, a z Niagara-on-the-Lake wyruszała Błękitna Armia, by bić się o wolną Polskę”. II Rzeczpospolitą budowała również Polonia, przekazując setki milionów dolarów na odbudowę kraju. Spektakularne działania polskich patriotów w USA na czele z Ignacym Janem Paderewskim, doprowadziły do powstania Herbert Hoover and the Organization of the American Relief Effort in Poland (1919–1923). Ta amerykańska rządowa organizacja wraz z innymi organizacjami przekazała do Polski 250 milionów ówczesnych dolarów. 

 Po drugiej wojnie światowej Polonia amerykańska przejęła na siebie ważny obowiązek reprezentowania prawdy historycznej oraz przechowania polskiej tożsamości narodowej. Celnie wyraził to Kazimierz Łukomski – wiceprezes KPA w słowach: „Naszym wspólnym obowiązkiem jest: reprezentować wobec świata rzeczywiste interesy i aspiracje narodu polskiego oraz informować o rozwoju sytuacji w Polsce i jej dążeniach, potrzebach i prawach”. Za to byliśmy inwigilowani i rozbijani przez wrogów Polski, a proces ten nie zatrzymał się w 1989 roku. Dzięki staraniom polskich organizacji w USA już z chwilą częściowego oswobodzenia kraju rozpoczęła w Polsce swoją działalność UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation). Potem były kolejne akcje pomocowe: praca nad stworzeniem programu emigracyjnego dla obywateli, którzy nie mogli wrócić na tereny okupowane przez Sowietów po II wojnie światowej (Displaced Persons Program), aby zapewnić im bezpieczną emigrację do USA. W ramach tego programu do USA przyjechało 150 tys. polskich obywateli. Zapewnienie udziału Stanów Zjednoczonych w uznaniu polskich granic na Odrze i Nysie przez państwo niemieckie. Doprowadzenie do przeprowadzenia śledztwa w Kongresie USA w sprawie zbrodni w Katyniu i uznanie Sowietów za winnych tej zbrodni. Zaangażowanie rządu Stanów Zjednoczonych do udziału w National Endowment for Democracy (NED) – pomocy dla podziemnej Solidarności podczas stanu wojennego. Ustanowienie Polish American Enterprise Fund (PAEF) – programu pomocowego dla Polski. Pomoc w ustanowieniu prawa dla uciekinierów politycznych z Polski z czasów stanu wojennego. Poparcie amnestii imigracyjnej dla osób, które przybyły nielegalnie do USA przed 1979 rokiem. Akcja lobbingowa w celu poparcia starań ws. wstąpienia Polski do NATO. Zebrano wtedy 9 milionów podpisów. Udział w negocjacjach w celu przyznania obywatelom polskim rekompensaty za pracę przymusową w nazistowskich Niemczech. Pomoc materialna w wysokości 200 milionów dolarów na sprzęt medyczny i pomoc dla ofiar powodzi w latach 1997 i 2001 i wiele innych. Według danych Banku Światowego z 2015 roku, Polonia amerykańska co roku wysyła do Polski przeszło 900 milionów dolarów. 

        Panie Marszałku, od początku stycznia 2018 Polonia amerykańska z wolontariuszami z innych krajów, w tym również z Polski, odważnie prowadzi akcję Stop ACT HR 1226. Dlaczego tej akcji nikt w Polsce jeszcze nie poparł?

        Sami z pomocą młodego pokolenia polskich dziennikarzy i red. Stanisława Michalkiewicza przebiliśmy się do polskich mediów, aby poinformować Polaków o naszej kampanii, którą prowadzimy pod nazwą Stop ACT HR 1226. Celem kampanii jest zablokowanie amerykańskich ustaw S.447 i HR 1226, poprzez akcję pisania listów od obywateli amerykańskich do kongresmanów Stanów Zjednoczonych. Akcja nasza ma charakter ponadpartyjny i jest popierana przez osoby o poglądach liberalnych i konserwatywnych. Wierzących i niewierzących. Budujemy struktury lokalne. Mamy już regionalnych koordynatorów w stanach: Illinois, Nowy Jork, Wisconsin, Michigan, Connecticut, Floryda, Kalifornia, Pensylwania, Massachusetts, Waszyngton i to nie koniec. Powołaliśmy stałego koordynatora w Kanadzie. Nasi wolontariusze rekrutują się także z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii i z Polski. Wszystkie istotne informacje na temat tej akcji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://stopacthr1226.org/. Mamy także poważne informacje z amerykańskiego Kongresu, że listy od Amerykanów polskiego pochodzenia zapełniają skrzynki pocztowe kongresmanów. Naszą akcję popiera wiele polonijnych organizacji oraz rzesze Polaków na świecie. Otrzymujemy także codziennie wiele emali od Polaków z całego świata. Najczęstszym jednak pytaniem jest: Dlaczego tej akcji nikt w Polsce jeszcze nie poparł? 

        Ustawa S. 447 przegłosowana już przez amerykański Senat oraz bliźniacza HR 1226, która znajduje się obecnie w komisji zagranicznej Izby Reprezentantów, w swojej wymowie popierają, pomimo szeregu faktów prawnych, międzynarodowe organizacje żydowskie wspierane przez państwo Izrael i wzywają Polskę i inne kraje okupowane przez III Rzeszę do wypłaty odszkodowań za mienie bezspadkowe. Chodzi już w tej chwili o sumę większą niż 65 miliardów dolarów amerykańskich. Na naszej stronie internetowej mówimy w szczegółach o nieuprawnieniu tych żądań. Apelujemy do wszystkich Polaków, aby poparli naszą akcję. Apelujemy do prawników o niezależne ekspertyzy: dokumentów niemieckich odnośnie do wypłat odszkodowań dla Żydów oraz polskiej legislacji w tym aspekcie. Apelujemy do dyplomatów o pomoc w opublikowaniu podstawowych dokumentów o wypłatach odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przed II wojna światową, a w szczególności traktatu: „UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ I RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DOTYCZĄCY ROSZCZEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH” z dnia 16 lipca 1960 roku. Apelujemy do polskich polityków o zaangażowanie się w tę akcję. Chodzi przecież o przyszłe pokolenia Polaków i ich możliwości rozwojowe, o konieczność odbudowy polskich elit.

        Polska od 1989 nie stworzyła żadnych narzędzi do realizacji propolskiej polityki historycznej na świecie. Nie posiada systemu strategicznej komunikacji, to znaczy, że jakikolwiek polski przekaz ma charakter lokalny – nie globalny. Nie posiadamy mediów anglojęzycznych, anglojęzycznej bazy eksperckiej ani propolskiego lobbingu w strategicznych dla Polski krajach. W każdym z tych aspektów Polonia mogłaby i chce odegrać poważną rolę.

        Panie Marszałku, prosimy o stworzenie realnej i proaktywnej polityki wobec Polonii. Odnosimy wrażenie, że od 1989 trwa wobec Polonii polityka tworzenia pozorów, nic nieznaczących uśmiechów i klepania po ramieniu. Polonia zagłosowała na obóz dobrej zmiany. Miała decydujący wpływ na wybór prezydenta USA, co przyznał sam prezydent Trump w Warszawie. Przełamała mit wmawiany nam przez lata, że nie głosujemy i nie reprezentujemy żadnego potencjału politycznego. Po dwóch latach władzy obozu dobrej zmiany jest ciągle czas na efektywne działanie. Potrzeba jednak konkretnego programu i, co za tym idzie, konkretnych narzędzi do jego realizacji. W chwili obecnej zarówno Pan Marszałek, jak i Polonia nie mamy takich narzędzi, a szereg organizacji i fundacji do tego stworzonych wypełnia misje, które są dalekie od realizacji potrzeb Polonii, a nawet polskiej racji stanu. Polonia to potężna siła polityczna, intelektualna i ekonomiczna, mająca ogromne wpływy w różnych dziedzinach życia społecznego na całym świecie. Zbudujmy razem taki program i propolskie, proaktywne, profesjonalne narzędzia do jego realizacji. Polonia chętnie się zaangażuje w tworzenie takiego programu.

Katarzyna Murawska, Wisconsin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Waldemar Biniecki, Kansas, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 23 luty 2018 08:07

Starsza pani niemiecka ma dzień i noc dostarczany tlen

Napisane przez

Ratajewska        Są to kilkumetrowe cienkie rureczki, które ona za sobą ciągnie.

        Wczoraj jechałam cały dzień. Dzień był piękny, w Polsce trochę biało było na poboczu, w Niemczech już wyszło słońce. Mały busik, trzy razy po trzy osoby, w pierwszej trójce pan kierowca. 

        Najpierw zbieraliśmy ludzi w Polsce, potem tych ludzi pan kierowca rozwoził po ich domach w Niemczech. Ja byłam jako trzecia zabrana w Polsce, a ostatnia w Niemczech. 

        Przed chwilą moja pani niemiecka się tak rozkaszlała, że aż strach. Ona ma non stop doprowadzany do nosa tlen, do tego różne do inhalacji środki. Mimo to jest źle i może dlatego mam tę pracę, że Lucyna, która tu była dwa lata i zmieniała się co dwa miesiące ze swoją siostrą, może stąd uciekła, jak szczur z tonącego statku. Może tylko wymyśliła pogrzeb w rodzinie. Stan zdrowia tej pani starszej jest ciężki... a poza tym ona chce, abym wciąż przy niej była. Może tak ta Lucyna przy niej siedziała i oglądała z nią telewizję. Mnie szkoda czasu na telewizję, więc siedzę w tej chwili przy niej i piszę. Z jej nosa idą dwa przewody, suną po podłodze, aż do wytwarzacza tlenu, który stoi w przedpokoju. Śpi także z tym tlenem, ale nastawia się na mniejszy numer, czyli mniej tlenu w danym czasie do niej dochodzi. Jak taka osoba miałaby w Polsce? Tutaj jest zadbana. Tlen chyba pozyskuje się z wody, ale co z wodorem? Tlen z rozkładu wody. 

piątek, 23 luty 2018 07:51

Zachęcamy do podpisywania tego listu!

Napisane przez

miszalList otwarty do JE Georgette Mosbacher, nowo mianowanej ambasador USA w Polsce

Czcigodna Pani Ambasador,

        Obejmuje Pani placówkę dyplomatyczną w Polsce, będącej pod obecnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości sojusznikiem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Sojusznikiem politycznym USA jest również Izrael, będący od 2011 roku (utworzenie izraelskiej agencji rządowej HEART) wrogiem Polski. Wrogość ta wyraża się w tym, że wspomniana agencja rządowa Izraela ma za wyznaczony oficjalnie cel pomoc w planowanej grabieży Polski przez kilka amerykańskich organizacji żydowskich zwanych w politologii „przedsiębiorstwem holokaust”. Ta planowana grabież miałaby się dokonać w oparciu o  z a s a d ę  d z i e d z i c z e n i a  r a s o w e g o, obcą zarówno prawu polskiemu, jak amerykańskiemu, i obejmować majątek szacowany na 65 miliardów dolarów.

        Projekt ustawy, złożony 12 grudnia 2017 roku w amerykańskim Senacie jako Act 447(JUST) i procedowany obecnie w Izbie Reprezentantów jako projekt nr 1226, zmierza do  z a a n g a ż o w a n i a  władz amerykańskich  nie tylko  w  o b r o n ę  tej rasistowskiej zasady, zdecydowane odrzuconej  przez prawo amerykańskie i polskie, ale w jej  f o r s o w a n i e  na gruncie międzynarodowym.

 Jest sprawą amerykańskiego ustawodawcy, czy pod wpływem żydowskiego lobby politycznego w Ameryce wprowadzi do amerykańskiego obiegu prawnego tę  czysto  r a s i s t o w s k ą  zasadę poprzez uchwalenie ustawy JUST. Jest jednak sprawą polską ostrzec  wszystkich Amerykanów, że będzie to przyjęte w Polsce jako akt wrogi wobec Polski.

        Rzecz jasna, jako ambasador USA w Polsce, nie ma Pani wpływu na decyzje ustawodawcze Kongresu. Ma Pani jednak możliwość informowania władz amerykańskich o tym, jak postrzegany jest projekt ustawy JUST przez polską opinię publiczną i jakie konsekwencje w stosunku polskiej opinii publicznej do Ameryki przyniesie uchwalenie tej ustawy.

        Mamy tu, w Polsce i w Europie, nadzieję, że nie tylko przejawy a n t y s e m i t y z mu, ale  także przejawy  ż y d o w s k i e g o   r a s i z m u   budzą wśród Amerykanów i amerykańskich elit politycznych równie zrozumiały odruch niechęci  i odrazy. 

Marian Miszalski – dziennikarz, pisarz, tłumacz

piątek, 23 luty 2018 07:52

Radosne stosunki

Napisane przez

szkopowski        Po przegłosowaniu ustawy o IPN w polskim Sejmie, nasi „najwięksi przyjaciele” podnieśli rwetes na skalę światową (adekwatnie do kłamliwie głoszonego stopnia przyjaźni, jaką nas darzą). Protest ogłoszono Polakom ustami pani ambasador A. Azari, i nie tylko, bo zagrzmiało w żydowskich mediach na różnych kontynentach. Izrael walnął pięścią w stół, by pokazać, kto na świecie jest panem, właścicielem holokaustu i jedynej wiedzy o nim. Oczywiście ukazało się przy tej okazji, i nie po raz pierwszy, prawdziwe oblicze syjonizmu. 

        Polemika z panią Azari  byłaby działaniem bezsensownym, jednak zamęt wywołany odezwą Izraela stał się  znakomitą okazją, by w tle „wojenki” o ustawę IPN poruszyć tematy uzupełniające dotyczące naszych spraw wewnętrznych.

piątek, 23 luty 2018 07:49

Roztargnięcia

Napisane przez

ligeza        Antysemityzm nie tylko występuje w Polsce incydentalnie, tak samo jak pożary. Mało tego, boć faktem jest, iż ogień antysemityzmu nad Wisłą rozprzestrzenia się, statystycznie rzecz ujmując, rzadziej niż gdziekolwiek indziej w Europie. 

        Oto jeden z powodów, dla którego prasa izraelska, a za nią światowe media filosemickie, czy tam judeofilne, zmuszone są już „na rympał” fałszować fotografie i manipulować podpisami, przedstawiając, na przykład, funkcjonariuszy policji żydowskiej w gettach jako przedstawicieli podległej okupantowi, przedwojennej polskiej policji „granatowej”, której funkcjonariuszy Niemcy rzecz oczywista, nie dopuszczali do gett. 

piątek, 23 luty 2018 07:47

Wybory na Białorusi (8/2018)

Napisane przez

pruszynskiWybory na Białorusi

        Od 13 do 18 lutego w najlepszym razie 20 proc. obywateli poszło do wyborów terenowych, bo wiemy, że Jaśnie Oświecony Aleksander Mniejszy już za nas zdecydował, kto obsadzi stołki radnych.

        W sumie na 18 000 stołków stanęło coś 24 000 kandydatów, a w okręgu, gdzie poprzednio startowałem, stanęło nie siedmiu, a tylko czterech kandydatów.

        Jedyną różnicą było, że tym razem komisje wyborcze wydrukowała plakaty z wszystkimi kandydatami startującymi w danym okręgu, a niektórzy kandydaci mieli duże kolorowe plakaty, czego nie było poprzednio.

        Szczęściem naszego wodza jest to, że w wyborach terenowych nie ma warunku ważności wyborów od tego, by do urn poszło 50 procent obywateli, jak jest w wyborach prezydenckich.

piątek, 23 luty 2018 07:46

Naczelnik Państwa przygotowuje grunt

Napisane przez

michalkiewicz        Zagadkowe, uporczywe milczenie nie tylko pana prezydenta Dudy, nie tylko pana premiera Morawieckiego, ale i Naczelnika Państwa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie amerykańskiej ustawy nr 1226, a jednocześnie wszczynanie przez pana premiera Morawieckiego kolejnej odsłony wojny polsko-żydowskiej, nasuwa podejrzenia, że jesteśmy świadkami przerażającej i wstrętnej intrygi, której celem jest oddanie Polski pod żydowską okupację przy jednoczesnym wywołaniu wrażenia, że nasi Umiłowani Przywódcy nie tylko starali się, jak mogli, by Polskę przed tym paroksyzmem uchronić, ba – walczyli jak lwy – ale w końcu ulegli przemocy. Rzecz w tym, że pan premier Morawiecki podczas swego pobytu w Niemczech wcale nie musiał wdawać się w głupią i upokarzającą licytację z Żydami i Niemcami, kto był większą ofiarą i większym zbrodniarzem. 

        Na pytanie „ocalałego” filuta, co to powoływał się na matkę, też zresztą „ocalałą”, pan premier mógł odpowiedzieć wymijająco, że w tej sprawie wszystko już zostało z polskiej strony powiedziane i on nie ma już nic do dodania i w ten sposób zamknąć dyskusję – a jeśli filut byłby zbyt natarczywy, mógł go zapewnić, że strona polska spróbuje wyjaśnić tę sprawę, zaczynając od sprawdzenia, czy w ogóle miał matkę, a potem – krok po kroku coraz dalej – pan premier dostarczył Żydom pretekstu do wznowienia klangoru. Oczywiście to tylko preludium, bo w marcu chluśnie na Polskę cały kubeł oszczerstw, wylewanych przez środowiska przemysłu holokaustu. Tworzą je ludzie o mentalności hien, w związku z czym podejrzewam, że ich trzonem mogą być żydowscy emigranci z Polski w drugim już pokoleniu. Rzecz w tym, że po wojnie sześciodniowej w 1967 roku, podczas której ZSRR, za pośrednictwem Izraela, dostał od Amerykanów lanie w swoje arabskie dupsko, komuchy w rodzaju Mieczysława Moczara, który tak naprawdę nazywał się Mikołaj Diomko, na czele PZPR-owskiej frakcji „partyzantów”, będącej kolejną edycją „Chamów”, postanowiły rozprawić się z „Żydami”, z którymi miały na pieńku od roku 1955, kiedy to Chruszczow odkrył, że Stalin nie zamordował wszystkich swoich ofiar własnymi rękami i trzeba było odpowiedzieć na kłopotliwe pytanie, kto mu w tym pomagał.

W Polsce to pytanie też padło i wtedy obdarzeni szybszym refleksem towarzysze pochodzenia żydowskiego, jednym susem przeszli do obozu liberałów („zgoda, ja mogę być leberał, tylko wy o tem mnie powiedzcie”) i nieubłaganym palcem wskazali na tubylczych gojów – że to oni. Goje – jak to goje – nawet nie zaprzeczali, tylko z oburzeniem przypomnieli, że jeśli mordowali i łamali kości, to przecież na rozkaz swoich ukorzenionych przełożonych!  Wtedy tamci oskarżyli ich o „antysemityzm” i tak pojawiły się w PZPR dwie frakcje” „Żydów” i „Chamów”. Korzystając tedy ze sprzyjającej koniunktury, w roku 1968 „partyzanci”, będący kontynuacją „Chamów”, przystąpili do rozprawy z „Żydami”, to znaczy – z „syjonistami”, wypychając ich „do Syjamu”. Wielu „syjonistów” skwapliwie skorzystało z okazji do wyrwania się z cudnego raju, zwłaszcza że można było wywieźć wszystko, co wcześniej zostało wyrwane „reakcyjnej hydrze” bardzo często razem z paznokciami. Bo wśród „marcowych” emigrantów bardzo wielu miało ręce unurzane do łokci we krwi polskich patriotów. Oczywiście na Zachodzie nie wypadało przechwalać się udziałem w komunistycznym aparacie terroru, więc im bardziej taki jeden z drugim emigrant był ubabrany w niewinnej polskiej krwi, tym gorliwiej prezentował się jako ofiara „polskiego antysemityzmu” i tym głośniejszy podnosił klangor. I tak zostało aż do dnia dzisiejszego, bo potomstwo ubeckich zbrodniarzy też się zorientowało, z której strony chleb jest posmarowany. W tej sytuacji wdawanie się w dyskusje z Żydami mija się z celem, bo – po pierwsze – nie chodzi o żadną „historyczną prawdę”, tylko o interes, który ma tę specyfikę, że wymaga przyprawienia narodowi polskiemu odrażającego wizerunku narodu morderców, a po drugie – że Żydzi w dziedzinie ustalania prawdy uważają się za monopolistów i zazdrośnie tego monopolu strzegą, więc z zasady nie dopuszczają  do żadnej dyskusji – a doskonałą ilustracją metody zastosowanej już przy ukamienowaniu św. Szczepana, jest penalizacja tzw. kłamstwa oświęcimskiego, a więc – wersji historii zatwierdzonej do wierzenia przez organizacje przemysłu holokaustu. W tej sytuacji jedyną rozsądną reakcją na żydowski klangor jest puszczanie go mimo uszu, a gdyby oskarżenia Polski i Polaków o spowodowanie holokaustu przekraczały granice tupetu i bezczelności, to najwyżej można by go skwitować stwierdzeniem, że może szkoda, że to nieprawda. Tymczasem pan premier Morawiecki postąpił odwrotnie, co wzbudza podejrzenia, że zależało mu na eskalacji klangoru. Ale pan premier Morawiecki świeci światłem odbitym od Naczelnika Państwa, a to by znaczyło, że na eskalacji klangoru zależy też i jemu. A dlaczego? Ano dlatego, że sprawa oddania Polski pod żydowską okupację mogła zostać postanowiona jeszcze w roku 2015, kiedy to za sprawą Naszego Najważniejszego Sojusznika, PiS objął zewnętrzne znamiona władzy w naszym bantustanie – ale fakt ten do ostatniej chwili powinien pozostać tajemnicą dla polskiej opinii publicznej. To podejrzenie jest dodatkowo wzmocnione przez deklaracje pana ministra Joachima Brudzińskiego, który po opublikowaniu przez stację TVN nagranej prawie rok wcześniej „relacji”, a prawdopodobnie inscenizacji obchodów urodzin Hitlera w jakichś krzakach pod Wodzisławem Śląskim, zapowiedział delegalizację ugrupowań narodowych. Teraz zaś, z jego inicjatywy, utworzony został zespół do zwalczania „faszyzmu” pod egidą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co do której nie mam żadnych złudzeń, że jest zdolna do wszystkiego, a do zwalczania wszelkiej politycznej konkurencji w szczególności. Ale polityczna konkurencja to tylko pretekst – bo pod takim właśnie pretekstem rząd PiS będzie oczyszczał przedpole dla żydowskiej okupacji Polski. I jeśli nawet doszłoby do zmiany na stanowisku premiera, w ramach której pana Mateusza Morawieckiego zastąpiłby na tym stanowisku nasz najnowszy przyjaciel, pan Jonny Daniels, to nie musiałby już niczego dodawać, ani niczego nowego powoływać. Naczelnik Państwa zaś wytłumaczyłby swoim wyznawcom, że – po pierwsze – został ofiarą przemocy, a po drugie – że lepiej, żeby to on instalował tu żydowską okupację, niż mieliby to robić przedstawiciele obozu zdrady i zaprzaństwa. Tak właśnie z powodzeniem została podana do wierzenia ratyfikacja traktatu lizbońskiego, więc  dlaczego nie powtórzyć jeszcze raz tego samego? Nie bez kozery powiadają, że głupotę ludzką można porównać tylko do cierpliwości Boskiej.

Stanisław Michalkiewicz

piątek, 23 luty 2018 07:42

Spotkanie z konsulem konsulatu USA w Toronto

Napisane przez

        W ramach comiesięcznych spotkań w Radzie Mediów Etnicznych (National Ethnic Press and Media Council of Canada), 12 lutego miały odbyć się dwa ważne spotkania z zaproszonymi gośćmi. Pierwsze to spotkanie z przedstawicielem Konsulatu Generalnego USA w Toronto. Drugie spotkanie miało być z ministrem finansów prowincji Ontario, Charlesem Souzą.

        Jako przedstawiciel konsulatu USA w Toronto przyszła konsul do spraw kontaktów publicznych (public affairs), pani Anne Lee Seshadri. Pani Seshadri została mianowana na to stanowisko kilka miesięcy temu. Wcześniej pracowała w konsulacie USA w Tajlandii. Tu, w konsulacie w Toronto, będzie pełniła obowiązki przez trzy lata. Celem spotkania jest „off the record briefing” na temat tego, czym konsulat USA w Toronto się zajmuje. Pani konsul powiedziała, że niedawno został mianowany nowy konsul generalny i jest nim pan Juan Alsace. USA również niedawno, bo w październiku 2017 roku, zmieniły ambasadora swego kraju w Kanadzie. Nowym ambasadorem USA w Kanadzie jest pani Kelly Knight Kraft. Nowa pani ambasador pochodzi z Kentucky. Nie jest również dyplomatą zawodowym. Jest spoza tego kręgu, pochodzi z biznesu.

 Pani konsul powiedziała, że wcześniej, w czasie jej pracy tam, w Tajlandii, w ramach obowiązków konsularnych opieki nad obywatelami USA spotkała się z innym typem problemów, bowiem w Tajlandii konsulat otrzymywał wiele telefonów z różnego rodzaju prośbami o pomoc. Tutaj, w Kanadzie, tego typu telefonów konsulat otrzymuje bardzo mało. Na samym początku spotkania pani konsul przedstawiła zadania Konsulatu Generalnego USA w Toronto. Pierwszym i oczywistym jest opieka konsularna nad obywatelami USA przebywającymi w Kanadzie. Drugim jest wydawanie wiz do USA. Przy czym nie są to tylko wizy dla obywateli Kanady. O wizy wjazdowe do USA starać się mogą z terenu Kanady obywatele innych krajów. Chodzi tutaj także o osoby, które mają w Kanadzie status landed immigrant, i po to, żeby wjechać do USA, muszą wykazać się ważną wizą na granicy. Pani konsul ponadto powiedziała, że częścią przedstawicielstw USA na terenie Kanady i Toronto są pracownicy graniczni na terenie Międzynarodowego Lotniska Pearsona w Toronto. Lotnisko Pearsona jest jednym z największych w Ameryce Północnej przejść granicznych z USA. Pani Anne Lee Seshadri oceniła, że poprawiła się praca urzędników granicznych na lotnisku Pearsona i obsługiwanie osób na lotnisku odbywa się znacznie lepiej, niż to było w przeszłości. W każdym razie Konsulat Generalny USA w Toronto wydaje około 90.000 wiz wjazdowych do USA w roku. Pani konsul powiedziała również, że w ubiegłym roku granicę USA z Kanadą przekroczyło 23.000.000 osób. Nikt jednak z obecnych na sali, a było nas prawie 60 osób, nie zapytał o to, ile w tej kwocie jest osób przybywających z Kanady do USA, a ile z terenu USA do Kanady, i ile w ramach tych 23.000.000 przekroczeń to były osoby przekraczające granicę wielokrotnie, jak na przykład te pracujące w regionach przygranicznych. Gdyby wykluczyć te osoby pracujące oraz osoby, które mieszkają zaraz przy granicy, to ilu byłoby tych prawdziwych turystów? To byłoby ciekawe pytanie, ale jakoś ono w czasie spotkania nie padło, a szkoda. Bo być może tutaj znaleźlibyśmy odpowiedź na zahamowania w obsłudze osób na lotnisku Pearsona w Toronto, bo dotyczyło głównie tych właśnie turystów, którzy przyjeżdżali do USA po raz pierwszy, jednorazowo, itd. Innym pytaniem, które nie padło, było to, jak w perspektywie upływu lat przebiega przekraczanie granicy z USA? Ta liczba rośnie, maleje może? Biorąc pod uwagę to, że liczba ludności w Kanadzie rośnie, to proporcjonalnie liczba przekroczeń granicznych również powinna rosnąć. Pytanie o wyjaśnienie tej sprawy również nie padło. I też szkoda. Odpowiedź na to pytanie pokazywałaby w jakimś stopniu ewentualny wzrost lub spadek wymiany handlowej między obu krajami. A więc spada ona, czy rośnie?

View the embedded image gallery online at:
http://www.goniec.net/teksty/Page-3.html#sigProId851970a19c

        Jeśli chodzi o inne sprawy, to pani konsul powiedziała również, że konsulat udziela wielu grantów, które mają popierać poznanie kultury i gospodarki USA. Te informacje są na stronie internetowej konsulatu USA w Toronto. Pani konsul podkreśliła, że wiele z tych grantów przeznaczonych jest dla osób młodych, do 40. roku życia. Z takimi osobami rząd USA chciałby nawiązać współpracę i te osoby popierać.

        Po zakończeniu prezentacji pani konsul Anne Seshadri nastąpiły pytania. Przedstawiciel społeczności kurdyjskiej powiedział, że jego żona, która ma w Kanadzie status landed immigrant, wystąpiła do konsulatu USA w Toronto na początku 2016 roku o wizę wjazdową do USA. Odpowiedź na jej podanie przyszło w styczniu 2017 roku. Dlaczego tak długo trzeba czekać na odpowiedź na prośbę o wizę? Pani Anne Lee Seshadri odpowiedziała, że to zapewne jest jakaś pomyłka biurokratyczna.

        Następnie pytanie zadał przedstawiciel społeczności kurdyjskiej. Mówił o bieżącej inwazji Turcji na Syrię i o zabijaniu Kurdów. Na koniec jego wypowiedzi zapytał się o stosunek USA do ataku Turcji na Kurdów w Syrii. Pani konsul odpowiedziała, że nie ma odpowiedzi na to pytanie.

        Następnie piszący te słowa zadał następujące pytanie: Nazywam się Janusz Niemczyk, jestem dziennikarzem i piszę dla polsko-kanadyjskiego pisma „Goniec”. Mam pytanie o to, czy dla Stanów Zjednoczonych ważniejsze są stosunki w ramach specjalnych stosunków między USA a Izraelem, czy też stosunki w ramach Paktu Północnoatlantyckiego? Pytam się o to, ponieważ Polska i Kanada są członkami NATO. Jednocześnie Senat USA i Kongres USA ustanowiły prawo mówiące o tym, że USA mają popierać Izrael w sprawach spłaty 65 miliardów dolarów roszczeń Izraela wobec Polski za obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy zostali zabici w Polsce i zmarli bezdziedzicznie.

        Pani konsul powiedziała, że nie przyszła tutaj komentować polityki USA i nie będzie odpowiadała na to pytanie. Ale zapisze sobie je i przekaże dalej.

        Ktoś inny zapytał się o sprawę układów gospodarczych w ramach North American Free Trade Agreement między Kanadą a USA.

        Ostatnim głosem w czasie spotkania z konsul Anne Lee Seshadri była wypowiedź prezydenta Rady Mediów Etnicznych, pana Thomasa Sarasa, który pożalił się o to, jak dziennikarze mediów etnicznych zostali potraktowani na spotkaniu w konsulacie USA w Toronto 3 lata wcześniej. Mianowicie do konsulatu USA została wysłana lista tych dziennikarzy, którzy byli zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu. Lista ta została podana z czasowym wyprzedzeniem. Następnie w dniu, kiedy odbyło się spotkanie, pracownicy konsulatu zażądali pozostawienia przez dziennikarzy swoich dowodów osobistych lub paszportów. Thomas Saras uznał to za nietakt i odmówił pozostawienia dokumentów tożsamości. Po rozmowach z urzędnikami konsulatu w końcu dziennikarze zostali wpuszczeni do środka i do spotkania doszło. No cóż, powiedział Thomas Saras, tak było za prezydenta Obamy, być może teraz będzie lepiej.

        Stałą częścią tego typu spotkań jest sesja fotograficzna uczestników z zaproszonym gościem. I tak też się stało. Kto chciał, ten zrobił sobie zdjęcie z panią konsul Anne Lee Seshadri.

        Po spotkaniu z konsul Anne Lee Seshadri nastąpiła krótka przerwa w oczekiwaniu na przyjazd ministra Charlesa Souzy. To drugie spotkanie nie odbyło się. Minister finansów był na innym spotkaniu poza Toronto i już nie zdążył dojechać na spotkanie z dziennikarzami etnicznymi. Następnie przystąpiono do dyskutowania spraw ogólnych i wolnych wniosków. Jedną z ciekawszych wypowiedzi był wniosek przedstawiciela społeczności kurdyjskiej, który wniósł o głosowanie uchwały potępiającej atak Turcji na społeczność Kurdów w Syrii. Prowadzący zebranie zwrócił się do prawie 60 osób będących na sali o komentarz do prośby kurdyjskiego dziennikarza.

        Zwróciłem się do prowadzącego zebranie o przyznanie mi głosu i następnie powiedziałem, że historia Kurdów przypomina mi historię Polski. Kiedy Polacy byli potrzebni, to zostały podpisane z Polską porozumienia, później te porozumienia nie zostały dotrzymane. Polacy zostali pozostawieni sami sobie i sześć milionów ludzi zginęło. Wobec tego Kurdowie powinni mieć swoje własne niezależne państwo. I tu wraca sprawa zachowania państw NATO. Mieliśmy nieskoordynowany atak państwa NATO, jakim jest atak Francji na Libię, teraz mamy nieskoordynowany z nikim atak Turcji, również państwa NATO, na Syrię. Ale tu jest jeszcze wart przypomnienia inny fakt. Otóż kiedy w latach 90. wynikła sprawa wojny w Jugosławii, bardzo szybko wkroczyły tam państwa NATO i podzieliły Jugosławię na szereg małych państw. A tu mamy podobną sytuację i NATO nie robi nic.

        W tym momencie moje wystąpienie przerywa mi prowadzący spotkanie i pyta się, czy wnioskuję o to, żebyśmy głosowali mój wniosek popierający powstanie państwa Kurdystan? Odpowiedziałem, że tak, że wnioskuję o głosowanie wniosku popierającego powstanie niezależnego państwa Kurdystan.

        W tym momencie prosi o głos kolega dziennikarz Rosjanin. Mówi on, że nasza rada mediów nie jest organizacją polityczną i że nie powinniśmy głosować tego typu wniosków. Zaraz po wystąpieniu kolegi dziennikarza z byłego Związku Sowieckiego głos zabrał Marek Gołdyn i powiedział, że naród kurdyjski liczy 40 milionów ludzi. To jest duża liczba.

        Następnie prowadzący zebranie powiedział, że wobec tego głosujemy wniosek dziennikarza społeczności kurdyjskiej, potępiający atak Turcji na Syrię i na ludność kurdyjską zamieszkującą Syrię. Wniosek został przyjęty większością głosów. Przy czym zwróciłem uwagę, że koledzy dziennikarze z krajów byłego Związku Sowieckiego wstrzymali się od głosu również ws. tego wniosku.

Janusz Niemczyk