SZANOWNI PAŃSTWO,

Pani Ewa Kurek, jest doktorem historii, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od przeszło 30 lat bada temat stosunków polsko żydowskich.  Wydała wiele opracowań, między innymi “Gdy klasztor znaczył życie”, “Dzieci żydowskie w klasztorach”, “Żydzi Polacy czy po prostu ludzie”, “Polacy i Żydzi: problemy z historią”, i dziesiątki podobnych opracowań. Dr. Ewa Kurek była pierwsza która zajęła się tematem Żołnierzy Wyklętych i opisała relacje żołnierzy majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, pt.”Zaporczycy 1943 – 1949”, Zaporczycy w fotografii 1944- 1963”, i inne opracowania o Zaporze.

Od trzech lat zajęła się sprawą wznowienia ekshumacji w Jedwabnem. W wydaniu publikacji pt.” JEDWABNE ANATOMIA KŁAMSTWA” dr. Ewa Kurek otrzymała wsparcie od Polonii Amerykańskiej i Polonii Kanadyjskiej. Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki” w Kanadzie ponownie występuje z inicjatywą wsparcie dr. Ewe Kurek w projekcie albumu pt.” NARODY EUROPY 1939 – 1945: KTO Z NIEMCAMI, A KTO PRZECIW NIM?”.

Opracowanie to przedstawi kraje, które kolaborowały z Niemcami w czasie wojny, a które do końca zachowały swój honor i ciągłość walki z Niemcami.

Album będzie w języku polskim i angielskim, a jeśli fundusze pozwolą to i w języku francuskim i holenderskim. Album będzie ważnym atutem w sprawie ustawy 447, o kolaboracji samych Żydów a ich zagładzie.

Wysyłam format, który proszę użyć do zbiórki finansów.

Darczyńcy w Polsce, USA, czy innych krajach, proszę się kontaktować z dr. Ewą Kurek bezpośrednio.

Darczyńcy w Kanadzie proszę się kontaktować z Grzegorzem Waśniewskim przez email  gregs221@hotmail.com lub tel: 519 827 5396

Pozdrawiam.

Szczęść Boże

Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego “Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

Komendant Grzegorz Waśniewski

 APEL DO POLAKÓW W KRAJU I NA OBCZYŹNIE

Pomoc dla Dr. Ewy Kurek, na publikację opracowania historycznego pt.”. NARODY EUROPY 1939-1945:

KTO Z NIEMCAMI, A KTO PRZECIWKO NIM?

        Fałszowanie historii II wojny światowej powoduje, że Polska coraz częściej jest wymieniana w grupie narodów odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskich Niemiec i Austrii.

        Książka – album w twardej okładce, ok. 120 stron grubego albumowego papieru, będzie zawierała fakty, które uświadomią światu, kto w czasie II wojny światowej był katem, a kto ofiarą.

        Każdemu narodowi poświęcone zostaną 2-3 strony opatrzone mapą, zdjęciami, krótkim opisem postawy wobec zbrodni hitlerowski Niemiec i Austrii w latach II wojny  światowej oraz liczbą żołnierzy danego narodu walczących w szeregach armii Niemiec hitlerowskich.

        Album także uzmysłowi światu, że w szeregach armii Hitlera walczyło około 150 tysięcy Żydów; w stopniach od szeregowców po generałów włącznie.

         Wśród sojuszników Hitlera nie  było jedynie Polaków, Serbów i Anglików.

        Ostatni rozdział książki będzie przedstawiał tabelę zbiorczą, na której postawa Polaków z zerowym stanem polskich żołnierzy Hitlera będzie bardzo jasnym przedstawieniem problemu.

        Książka będzie dwujęzyczna, czyli polsko-angielska, a jeśli pozwolą fundusze, zostanie także przetłumaczona na języki francuski i holenderski.

        Polonia i Polacy w kraju bardzo doceniają Pani determinację i poświęcenie w badaniu prawdy historycznej II wojny światowej. Wiemy, że władze w Warszawie, nie wspierają finansowo Pani badań historycznych.

Niech nasza pamięć i pomoc finansowa, utwierdzą Panią w przekonaniu że doceniamy Pani poświęcenie dla dobra wspólnego. Szczęść Boże.

NAZWISKO                   TELEFON                 SUMA            PODPIS