Obyś cudze dzieci uczył – szkoły dojrzały do reformy – strajki to pokazują…

Wszyscy nauczyciele publicznych szkół podstawowych w Ontario strajkowali w czwartek, ponieważ ich związek postanowił zaostrzyć akcję protestacyjną w powodu impasu w rozmowach kontraktowych z rządem. Federacja Nauczycieli Szkół Podstawowych Ontario prowadzi kampanię od listopada ub roku, a od kilku tygodni organizuje rotacyjne strajki. W czwartek 6 lutego odbył się pierwszy ogólnoprowincyjny strajk, drugi zaplanowany jest … Continue reading Obyś cudze dzieci uczył – szkoły dojrzały do reformy – strajki to pokazują…