Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Poznam sympatycznego Pana do lat 65

Poznam sym­pa­tycz­ne­go Pana do lat 65

Poznam sym­pa­tycz­ne­go Pana do lat 65, któ­ry lubi od cza­su do cza­sy wybrać się w podróż 365–880-7904.
09/13/2019
Pan Pozna Pania...

Pan Pozna Pania…

Pan pozna Pania w doj­rza­lym wie­ku mila czu­la deli­kat­na SAMOTNA zamiesz­ka­la w Kana­dzie kto­ra mysli powa­znie o wspol­nej przy­szlo­sci i…
09/01/2019
Samotny pan z Bolton

Samot­ny pan z Bolton

Samot­ny Pan na eme­ry­tu­rze miesz­ka w Bol­ton poszu­ku­je samot­nej Pani — za dar­mo miesz­ka­nie w zamian za małą pomoc w…
08/27/2019
Poznam mężczyznę

Poznam męż­czy­znę

Szu­kam kogoś któ­ry wie cze­go chce, inteligentnego,mądrego, kogoś na stałe,który nie chce zmie­nić mnie w kogoś kim nie jestem, bo…
08/26/2019
Pan na wspólną jesień życia

Pan na wspól­ną jesień życia

Swój anons kie­ru­ję do Pana (60+), aby­śmy naszą jesień życia spę­dzi­li w szczę­ściu i wier­no­ści do koń­ca naszych dni. Proszę…
08/23/2019