Tuesday, November 30, 2021
video

Atmos­fe­ra wokół Pol­ski zagęsz­cza się

Z ust prominentnych przedstawicieli Izraela oraz społeczności żydowskiej, również tutaj w kanadzie padają oskarżenia Polaków o sprawstwo pomocnicze w zagładzie europejskich Żydów. Brońmy prawdy...
video

Polak, któ­ry nie lubił wina, a dzi­siaj pro­du­ku­je najlepsze

Obszerna rozmowa z Andrzejem Lipińskim, Polakiem z Zielonej Góry, mechanikiem samochodowym z wykształcenia, który dzisiaj jest najbardziej uznawanym mistrzem winiarstwa w ontaryjskim regionie Niagara,...
video

Roz­po­czę­cie obcho­dów 100 uro­dzin Jana Paw­ła II w koście­le pol­skim w Mississaudze

W kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze od uroczystej Mszy św. rozpoczęto w minioną niedzielę obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, które zakończą...
video

Paster­ka u Góra­li w Bramp­ton, Kanada

Migawki z tradycyjnej pasterki w polonijnym kościele Eugeniusza de Mazenod w Bramptom, Ontario, Kanada
video

Sąsiedz­kie roz­mo­wy w Mis­sis­sau­dze w Dzień Polonii

Rozmawiamy po sąsiedzku na jednym z osiedli w sercu Mississaugi - Ontario, Kanada - Dzień Flagi, patriotyzm, traktowanie Polonii, koronawirus, z cyklu: "Dzień dobry panie...
video

Kome­dia zamiast spraw­ne­go rządzenia

Nowy rząd w Polsce, nowy rząd w Kanadzie - te same tendencje rozbudowy państwa, zwiększania obciążeń podatkowych, pompowania instytucji... Komentuje Andrzej Kumor
video

Pro­pa­gan­da PiSu się­gnę­ła bruku

Karkołomnie montowane oskarżenia działaczy Konfederacji o "bycie ruską agenturą" to obraza inteligencji Polaków i żenujący pokaz propagandowej indolencji PiS-u
video

Obcho­dy 3‑Majowe w Para­fii Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze, Kanada

Po uroczystej Mszy św. celebrowanej w kościele Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, księża wyszli przed zamknięty dla wiernych kościół i wspólnie z grupą wiernych zebranych...
video

20 lat szko­ły mode­lar­skiej w Cen­trum Kul­tu­ry w Mississaudze

Polska szkółka modelarska założona przez nieżyjącego już Tadeusza Śmietanę obchodzi 20-lecie istnienia. Działalność ojca kontynuuje córka Barbara Styczeń, w niedzielę w kawiarence w Centrum Jana...
video

Wyróż­nie­nie Fun­da­cji PAFERE dla książ­ki Krzysz­to­fa Karonia

W niedzielę 10 listopada przy okazji przyznawania nagrody im.Józefa Mackiewicza odbyło się przyznanie nagrody specjalłnej Fundacji PAFERE znanemu niezależnemu publicyście i historykowi kultury Krzysztofowi...