Tuesday, November 30, 2021
video

Co sądzi­my o zaka­zie podró­żo­wa­nia dla niezaszczepionych

Nasza sonda na Plazie "Wisła" w Mississaudze. Od listopada osoby niezaszczepione są poddane w Kanadzie drakońskim restrykcjom - pozbawione możliwości podróżowania - w naszym...
video

Adam Kar­czew­ski jak dbać o drzewa

Leśnik i znawca drzew Adam Karczewski opowiada o swojej pasji
video

Prze­pra­szam, któ­rę­dy na Gdynię?

Andrzej Kumor komentuje najnowsze rozporządzenie kanadyjskich władz federalnych zakazujące podróżowania osobom niezaszczepionym. Między innymi dotyczy to również osób wylatujących z kanadyjskich lotnisk zagranicę. Niezaszczepieni...
video

Wczo­raj boha­te­ro­wie, dzi­siaj bezrobotni…

Protest pracowników Copernicus Lodge https://www.goniec.net/2021/10/05/36-pracownikow-copernicus-lodge-zwolnionych-sytuacja-jest-trudna/
video

Łań­cuch życia — jak przekonać?

Tradycyjnie w pobliżu kościoła Maksymiliana Kolbego w Mississaudze, jak w pobliżu wielu innych kościołów w mieście w niedzielę 3 października 2021 roku przez godzinę...
video

Woj­ciech Sum­liń­ski: Jeste­śmy na począt­ku cze­goś bar­dzo ważnego

Wojciech Sumliński, autor bijącego rekordy popularności filmu "Powrót do Jedwabnego" w rozmowie z "Gońcem" dziękuje kanadyjskim widzom, prosi o wsparcie w walce z kłamstwem,...
video

Poże­gnal­ny wywiad z Kon­su­lem Krzysz­to­fem Grzelczykiem

Krzysztof Grzelczyk były imigrant "solidarnościowy" w  Kanadzie, kończy swą służbę, jako Konsul Generalny w Toronto. Konsul Grzelczyk dał się poznać jako niestrudzony promotor polskiej sprawy,...
video

Goniec roz­ma­wia ze Sta­ni­sła­wem Michalkiewiczem

O kondycji polskiego narodu oraz możliwościach poprawy położenia Polski ze Stanisławem Michalkiewiczem rozmawia Andrzej Kumor
video

30 lat Biblio­te­ki Pol­skiej w Mississaudze

W związku z rocznicą
video

Men­tal­nie ucie­kam na Marsa

Kolejny felieton z pobytu na kwarantannie, tym razem Andrzej Kumor konstatuje, że tego rodzaju automatycznie kontrolowany areszt domowy z pewnością ma przyszłość w systemie...