Szczęśliwego Nowego Roku!

Radości życia każdego dnia, bez względu na to co nam życie przynosi, życzymy Państwu na ten Nowy Rok. Szczęśliwego Nowego Roku!

Obchody 3-Majowe w Parafii Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, Kanada

Po uroczystej Mszy św. celebrowanej w kościele Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, księża wyszli przed zamknięty dla wiernych kościół i wspólnie z grupą wiernych zebranych...

Otwórzcie nasze kościoły – polski protest modlitewny w Toronto

Około 100 osób uczestniczyło w niedzielę w modlitewnym proteście przed katedrą archidiecezjalną św. Michała w Toronto, by domagać się otwarcia polskich kościołów - zamkniętych...

Chwila do namysłu – migawki z Mississaugi

Trwa "dogęszczanie" Mississaugi w myśl urbanistycznej ideologii zakładającej, że usługi miejskie i komunikacja publiczna stają się opłacalne jedynie przy przekroczeniu pewnej gęstości zamieszkania. We...

Wolny rynek? Tak, jeśli to my ustalamy jego reguły.

Wolny rynek? Piękna idea! Niestety odległa od tego jak działają realne prawa wymiany gospodarczej handlu, wolny rynek jako ideologia często służy uzasadnieniu eksploatacji słabszych...

Warszawski dzień…

Konferencja Prawicy Wolnościowej w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie - migawki

W Dzień Polonii odwiedzamy polską szkołę sobotnią w Milton, Ontario

Szkoła polska w Milton, jest drugą pod względem liczby uczniów w Ontario, działa przy szkole katolickiej Queen of Heaven Elementary School w nowej dzielnicy...

Nasza rozmowa z Wojciechem Sumlińskim

O stosunkach polsko-żydowskich na kanwie książki "Powrót do Jedwabnego" rozmawiamy z Wojciechem Sumlińskim

Spotkanie opłatkowe w Związku Narodowym Polskim, gmina 1

Rozmawiamy z prezesem Bartem Habrowskim