Saturday, November 27, 2021
video

Otwórz­cie nasze kościo­ły — pol­ski pro­test modli­tew­ny w Toronto

Około 100 osób uczestniczyło w niedzielę w modlitewnym proteście przed katedrą archidiecezjalną św. Michała w Toronto, by domagać się otwarcia polskich kościołów - zamkniętych...
video

Incy­dent w pol­skim koście­le w Toronto

Po raz kolejny doszło do nieprzyjemnego incydentu w polskim kościele św. Stanisława Kostki w Toronto. Po Mszy św. o godz. 9.30 w niedzielę 19.07...
video

Toczy się wal­ka o prawdę

Przyprawianie Polakom "gęby" antysemitów i morderców nabiera tempa. W powielanej kliszy twierdzi się, że 3 miliony Polskich Żydów zginęło, ale tylko część w "nazistowskich"...
video

Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku!

Radości życia każdego dnia, bez względu na to co nam życie przynosi, życzymy Państwu na ten Nowy Rok. Szczęśliwego Nowego Roku!
video

W Dzień Polo­nii odwie­dza­my pol­ską szko­łę sobot­nią w Mil­ton, Ontario

Szkoła polska w Milton, jest drugą pod względem liczby uczniów w Ontario, działa przy szkole katolickiej Queen of Heaven Elementary School w nowej dzielnicy...
video

Wczo­raj boha­te­ro­wie, dzi­siaj bezrobotni…

Protest pracowników Copernicus Lodge https://www.goniec.net/2021/10/05/36-pracownikow-copernicus-lodge-zwolnionych-sytuacja-jest-trudna/
video

Wol­ny rynek? Tak, jeśli to my usta­la­my jego reguły.

Wolny rynek? Piękna idea! Niestety odległa od tego jak działają realne prawa wymiany gospodarczej handlu, wolny rynek jako ideologia często służy uzasadnieniu eksploatacji słabszych...
video

War­szaw­ski dzień…

Konferencja Prawicy Wolnościowej w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie - migawki
video

Chwi­la do namy­słu — migaw­ki z Mississaugi

Trwa "dogęszczanie" Mississaugi w myśl urbanistycznej ideologii zakładającej, że usługi miejskie i komunikacja publiczna stają się opłacalne jedynie przy przekroczeniu pewnej gęstości zamieszkania. We...