Tuesday, November 30, 2021
video

Obcho­dy rocz­ni­cy Kon­sty­tu­cji 3 Maja w Toron­to i w Mississaudze

Piękna pogoda, harcerze, politycy szczebla federalnego i prowincyjnego, działacze organizacji polonijnych, przedstawiciele służb konsularnych i trochę osób prywatnych, wzięło udział w obchodach rocznicy konstytucji...
video

Z tego, co wiem, nie wiem; czy­li wybo­ry w Polsce

Głosujemy w polskich wyborach na prezydenta, ale z tego co dzisiaj wiemy warunki tego głosowania są "kaskaderskie", - rozmowa w samochodzie Janusza Niemczyka i...
video

Kon­fe­ren­cja bur­mi­strza Tory

Nasz redakcyjny kolega Janusz Niemczyk  na Międzynarodowym Forym Ekonomicznym Ameryk
video

Kana­dyj­skie Kaszu­by Akcja Let­nia ZHP­pgK 2019 — rela­cja filmowa

Kilka zdjęć z sobotniego ogniska harcerskiego i kominka zuchowego. W tym roku w relacji filmowej harcerze szczepu "Bałtyk".
video

Marsz Nie­pod­le­gło­ści 2019, roz­mo­wy, migaw­ki, relacje

Nasza relacja z Marszu Niepodległości, rozmowy z uczestnikami, migawki z rozpoczęcia marszu.
video

Film, któ­ry odczło­wie­cza — zajaw­ka nasze­go wywia­du ze Sta­ni­sła­wem Baruą

Już wkrótce rozmowa rzeka ze Stanisławem Baruą, uznanym dyrektorem fotografii w wielu filmach fabularnych i dokumentalnych, absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Film jako narzędzie propagandy globalistycznej...
video

Bia­ło­ruś — zaprze­pasz­czo­na szan­sa Polski

Nasza redakcyjna rozmowa na temat zmian na Białorusi. Polska dysponując na Białorusi sporą i przyjazną diasporą miała wielką szansę przyciągnięcia tego państwa do siebie pozwalając...
video

Przy­go­to­wa­nia Kościo­ła Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go do otwarcia

Największa polonijna parafia na świecie przygotowuje się do ponownego otwarcia. Jak będzie wyglądało wnętrze kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, jak będzie zorganizowane przestrzeganie...
video

Roz­mo­wa z nowym pro­bosz­czem para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze o. Jac­kiem Noso­wi­czem OMI

W przededniu Wszystkich Świętych rozmawiamy z nowym proboszczem największej polonijnej parafii o. Jackiem Nosowiczem OMI
video

Finał III Bie­gu Niepodległości

W Konsulacie RP w Toronto tuż przed lockdownem miasta odbył się finał III Biegu Niepodległości zorganizowany przy pomocy Team Canada - reprezentacji Polonii kanadyjskiej...