Saturday, May 28, 2022
video

Roz­po­czę­cie obcho­dów 100 uro­dzin Jana Paw­ła II w koście­le pol­skim w Mississaudze

W kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze od uroczystej Mszy św. rozpoczęto w minioną niedzielę obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, które zakończą...
video

Awans ofi­cer­ski dla Ste­fa­na Pod­sia­dło — boha­te­ra spod Mon­te Cassino

Bardzo zasłużony członek naszej torontońskiej Polonii prawie stuletni Pan Stefan Podsiadło, więzień NKWD, Sybirak, żołnierz armii gen. Andersa, weteran bitwy o Monte Cassino, wieloletni...
video

Kumor: Żal mi policji

Policja w Kanadzie coraz częściej zmuszona jest egzekwować represyjne przepisy państwowe, czy to wynikające z politycznej poprawności czy z różnych, często nielogicznych, obostrzeń antypandemicznych...
video

Dla­cze­go w Toron­to mamy tyle strzelanin?

Nielegalna imigracja powoduje niekontrolowany napływ gangsterów

Życze­nia Świą­tecz­ne od orga­ni­za­cji polo­nij­nych, władz RP, parafii…

  Osoby zainteresowane nagraniem życzeń prosimy o kontakt z redakcją https://youtu.be/FUSYIrFhkEM   https://www.youtube.com/watch?v=WLTyDT7HxEg   https://www.youtube.com/playlist?list=PLnvILlLH29r_Tb4fWDADFem5QmwjHwUi_ https://www.youtube.com/watch?v=jgIWDcioBIY https://www.youtube.com/watch?v=fRCQScxMy0I https://www.youtube.com/watch?v=zQVGLms6x_k https://www.youtube.com/watch?v=Yex28nnVVnk https://www.youtube.com/watch?v=q3LUZ4iFax8                  
video

Spo­sób na lock­down — ryba spod lodu

Prezentujemy łowienie spod lodu; rekonesans na jez. Couchiching nieopodal Orillia w Ontario ze znanym polonijnym wędkarzem Krzyśkiem Jaśkielewiczem (końcówka filmu to łowienie szczupaków na...
video

Mia­mi — hur­to­we ceny i Eden Gar­den — zdro­we jarzy­ny i owo­ce: pod jed­nym...

Zdrowe jarzyny i owoce z Eden Garden oraz hurtowe ceny w Miami - świetna kombinacja! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
video

Mam pyta­nia — komen­tu­je Andrzej Kumor

Andrzej Kumor komentuje własne wątpliwości
video

Jacek Suli­mier­ski — Co nowe­go w podatkach

Z Jackiem Sulimierskim właścicielem firmy doradztwa podatkowego Taxtronix rozmawiamy o nowej sytuacji fiskalnej w kontekście zmian gospodarczych i politycznych. Jacek Sulimierski ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie...
video

Film jako narzę­dzie pro­pa­gan­dy glo­ba­li­stycz­nej i neomarksistowskiej

Wywiad rzeka ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych, i fabularyzowanych serialach dokumentalnych (docu-dramas)...