Tuesday, November 30, 2021
video

Weso­łe­go Turka

Andrzej Kumor o szaleństwach amerykańskiego "stalinizmu" kultury wykasowania
video

Mama jest dzi­siaj naj­waż­niej­sza komen­tu­je Andrzej Kumor

Wideokomentarz do ostatnich wydarzeń
video

Adam Kar­czew­ski jak dbać o drzewa

Leśnik i znawca drzew Adam Karczewski opowiada o swojej pasji
video

Fetysz nauki

Wszystkie systemy totalitarne powoływały się na naukowe teorie będące podstawą ich ideologii - "naukowy" marksizm i determinizm historyczny, czy teorię ras. Doktrynerzy twierdzili, że...
video

Uro­czy­stość Pod­nie­sie­nia Fla­gi Państwowej…

Reportaż z obchodów Święta Niepodległości w konsulacie RP w Toronto z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych, KPK i innych. *** W miniony weekend odbyły się w Toronto...
video

Nie bój­my się inwe­sto­wać — Kamyc­ki Group

Kanadyjski rynek nieruchomości jest bardzo gorący, o tym jak wykorzystać tę okazję rozmawiamy z brokerem od pożyczek hipotecznych Agnieszką Stachurski i pośrednikiem handlu nieruchomościami...
video

Pro­te­sty mniej i bar­dziej poprawne

Podczas jednych protestów zwraca się uwagę na brak masek, a podczas innych w ogóle nie ma takiego tematu
video

W podzię­ko­wa­niu Polo­nii i Kana­dyj­czy­kom za wspar­cie “Soli­dar­no­ści”

22 września na cokole muru przed konsulatem RP w Toronto zawisła tablica ufundowana w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w podziękowaniu Polonii i Kanadyjczykom...
video

Kon­spi­ra­cyj­ny hokej

W Mississaudze nad rzeką Credit. W życiu trzeba sobie jakoś radzić... Wracamy do podstaw...
video

Scien­ce fic­tion na naszych oczach

Na naszych oczach dokonują się postępy w inżynierii genetycznej pozwalające na całkowite rozdzielenie prokreacji od seksu i rodziny. Jak zawsze, rewolucyjne zmiany początkowo są...