Saturday, November 27, 2021
video

Epi­de­mia “porząd­ku­je” nam społeczeństwo

Czy tzw. Zachód będzie się czymś różnił od Chin, pod względem stopnia inwigilacji? Czy swobody obywatelskie to już dzisiaj puste pojęcia? Czy zmierzamy w...
video

Bia­ło­ruś — zaprze­pasz­czo­na szan­sa Polski

Nasza redakcyjna rozmowa na temat zmian na Białorusi. Polska dysponując na Białorusi sporą i przyjazną diasporą miała wielką szansę przyciągnięcia tego państwa do siebie pozwalając...
video

Prze­stęp­czość w służ­bie Nowe­go Porządku

Andrzej Kumor opowiada o próbie carjackingu jego samochodu i konkluduje, że przestępczość atomizuje społeczeństwo podważając zaufanie do obcych, co ostatecznie jest na rękę inżynierom...
video

Scien­ce fic­tion na naszych oczach

Na naszych oczach dokonują się postępy w inżynierii genetycznej pozwalające na całkowite rozdzielenie prokreacji od seksu i rodziny. Jak zawsze, rewolucyjne zmiany początkowo są...
video

Wyjazd do Pol­ski. Pożegnanie

Andrzej Kumor, tym razem z Krakowa - opowiada o swoim ojcu
video

Roz­po­czy­na­my z popio­łem na głowach

Mimo ograniczeń covidowych w Środę Popielcową tradycyjnie gromadzili się przy polskich parafiach ludzie, aby rozpocząć Wielki Post od posypania głowy popiołem. W Toronto i...
video

Tym­cza­so­we patia na Roncesvalles

Tymczasowe patia w Toronto z jednej strony zwiększają powierzchnię restauracji z drugiej zabierają miejsce na ulicach i chodnikach utrudniając parkowanie. Rozmawiamy na ten temat...
video

Kil­ka porad na stan wyjątkowy

Nocny felieton na temat nowej sytuacji w Ontario
video

Wróć­my do zdro­we­go rozsądku!

W minivideofelietonie Andrzej Kumor zastanawia się dlaczego rządowe wydatki zazwyczaj mają postać okrągłych liczb i czy pieniędzmi da się wszystko załatwić
video

Ame­ry­ka wra­ca na kurs

Ku globalliberalizmowi zapowiada się zaostrzeżenie "walki o demokrację"