Sunday, October 17, 2021

Trze­ci Świat sku­tecz­nie leczy Covid-19 iwermektyną

Indie leczą COVID-19 zestawem leków, który kosztuje tylko 2,65 $ na osobę i pomógł w „gwałtownym spadku” liczby przypadków i śmiertelności z powodu koronawirusa...

Czy przy­mu­so­wa szcze­pion­ka na Covid ma na celu glo­bal­ną sterylizację?

Od wielu lat media szerzą propagandę o rzekomej katastrofie klimatycznej, wbrew faktom twierdząc, że za zmiany klimatu odpowiadają ludzie (podczas gdy zmiany klimatu wynikają...

Dr. Malo­ne: Wzmoc­nie­nie wiru­sa wśród zaszczepionych?

Wynalazca szczepionki mRNA: szczepionki przeciwko COVID-19 mogą uczynić wirus bardziej niebezpiecznym Dr Robert Malone ostrzega, że ​​rozwój zależnego od przeciwciał wzmocnienia wirusa wśród osób zaszczepionych...

Nie kijem go to pał­ką, czy­li o znie­sie­niu wiz do USA

Perspektywa zniesienia wiz do USA dla obywateli polskich posługujących się w podróży polskim paszportem jest coraz bardziej realna, niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę...

25 domi­ni­ka­nów odpo­wie­dzia­ło na hanieb­ny list moder­ni­stycz­nych księ­ży popie­ra­ją­cych Strajk Kobiet

Na stronie Teologii Politycznej ukazała się „Odpowiedź 25 polskich dominikanów na''Apel zwykłych księży''”, którzy w opublikowanym na łamach modernistycznego portalu „Więź” wyrazili swoje poparcie...

Apel do Kościo­ła i świata

Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, w...

88 sena­to­rów USA żąda wymu­sze­nia na Pol­sce “zwro­tu mie­nia żydowskiego”

Senat USA naciska na Departament Stanu, by ten ponaglił Polską do "restytucji" łub odszkodowań za mienie polskich Żydów "i innych".

BREXIT, POLEXIT i SAMOBÓJSTWO EUROPY — kore­spon­den­cja z Londynu

Dziś Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Od słynnego referendum 23 czerwca 2016 minęło ponad 3 lata zamętu politycznego, rokowań i intryg. Dlaczego Anglicy zagłosowali...

Poja­wia­ją się pierw­sze pomy­sły na wypła­ce­nie Żydom “odszko­do­wań”

Michał Szułdrzyński pisze w Rzeczpospolitej: Weźmiemy od Niemców, to i oddajmy Żydom i przytacza głosy sugerujące oddanie Żydom połowy uzyskanych odszkodowań...  Czy polskie "elity"...

Koro­na­wi­rus — powtór­ka z 1918 roku? Zrób zapa­sy, bądź goto­wy, zacho­waj spokój!

Dzisiaj nie jesteśmy lepiej przygotowani niż wtedy  na wielką pandemię grypy w 1918 r. pisze Jane Orient prezes Doctors for Disaster Preparedness Skoncentrowane przypadki kilkunastu...