Monday, August 15, 2022
video

Przy­po­mi­na­my: Dla­cze­go maso­ni w Kana­dzie zbie­ra­ją DNA naszych dzieci?

Amy MacPherson, zastanawia się na łamach Huffington Post dlaczego loże masońskie zbierają dane DNA naszych dzieci w ramach programu MasoniChip. Wielu rodziców jest przekonanych,...
video

Zmarł Ennio Morricone

Gabriel Oboe, Ennio Morricone, Marek Swatowski - Oboe solo Philharmonic Orchestra Bydgoszcz, Andrzej Rozbicki, Conductor, Concert May 22, 2015. Bydgoszcz Poland   Ennio Morricone zmarł w...

Anty­po­lo­nizm aktu­ali­zo­wa­ny na bie­żą­co: Pola­cy jak poli­cjan­ci patrzą­cy na mor­do­wa­nie Geo­r­ge­’a Floyda…

Ostatnie wypadki w Stanach Zjednoczonych wpisywane są przez niektórych żydowskich publicystów w antypolską narrację historyczną, a policjanci, którzy byli świadkami brutalnego potraktowania aresztowanego Murzyna...

Dr. Malo­ne: Wzmoc­nie­nie wiru­sa wśród zaszczepionych?

Wynalazca szczepionki mRNA: szczepionki przeciwko COVID-19 mogą uczynić wirus bardziej niebezpiecznym Dr Robert Malone ostrzega, że ​​rozwój zależnego od przeciwciał wzmocnienia wirusa wśród osób zaszczepionych...

Trze­ci Świat sku­tecz­nie leczy Covid-19 iwermektyną

Indie leczą COVID-19 zestawem leków, który kosztuje tylko 2,65 $ na osobę i pomógł w „gwałtownym spadku” liczby przypadków i śmiertelności z powodu koronawirusa...

Dr Leszek Sykul­ski o kry­zy­sie wokół Ukra­iny: Dali­śmy sobie wmó­wić, że Pol­ska jest stre­fą...

Stenogram rozmowy przeprowadzonej w poniedziałek 14 lutego na kanale Media Narodowe Kacper Kita, Media Narodowe: Panie doktorze, w tej chwili mamy już za sobą kolejne...

JULKA

Napisane w 2009 roku Dawno temu po różnych kopnięciach losu i z wielkim trudem dotarła mi do głowy oczywista prawda, że wyroki Opatrzności są nieznane...

25 domi­ni­ka­nów odpo­wie­dzia­ło na hanieb­ny list moder­ni­stycz­nych księ­ży popie­ra­ją­cych Strajk Kobiet

Na stronie Teologii Politycznej ukazała się „Odpowiedź 25 polskich dominikanów na''Apel zwykłych księży''”, którzy w opublikowanym na łamach modernistycznego portalu „Więź” wyrazili swoje poparcie...

Czy przy­mu­so­wa szcze­pion­ka na Covid ma na celu glo­bal­ną sterylizację?

Od wielu lat media szerzą propagandę o rzekomej katastrofie klimatycznej, wbrew faktom twierdząc, że za zmiany klimatu odpowiadają ludzie (podczas gdy zmiany klimatu wynikają...

Nie kijem go to pał­ką, czy­li o znie­sie­niu wiz do USA

Perspektywa zniesienia wiz do USA dla obywateli polskich posługujących się w podróży polskim paszportem jest coraz bardziej realna, niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę...