Monday, August 15, 2022

Euro­pej­ski Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka odrzu­cił w śro­dę wnio­sek rodzi­ny o zaję­cie się spra­wą Pola­ka...

Sędzia, który już raz – z przyczyn proceduralnych – odrzucił prośbę bliskich zabiegających o uratowanie życia mężczyzny skazanego przez brytyjski sąd na śmierć głodową,...

Polak podał Żydom wodę i zgi­nął. Jego upa­mięt­nie­nie to “rewi­zjo­nizm” Holo­cau­stu uwa­ża Grabowski

W czwartek, w święto pracowników kolei, Instytut Pileckiego (IP) upamiętnił Jana Maletkę, pracownika kolei zamordowanego przez Niemców 20 sierpnia 1942 roku za podanie wody...

Deut­sche Wel­le: Dziś NATO nie było­by w sta­nie szyb­ko ode­przeć zma­so­wa­ne­go ata­ku Rosji

Pomoc, jaką NATO zaoferuje Ukrainie jest ograniczona. Jaki będzie wynik tej wojny w Europie? Sojusz wojskowy musi myśleć o przyszłości i wzmocnić swoją obronę,...

YouTu­be usu­nie wszel­kie tre­ści pod­wa­ża­ją­ce zasad­ność szczepień

YouTube zamierza blokować i usuwać wszelkie treści rozpowszechniające nieprawdziwe informacje o szczepionkach przeciwko COVID-19 i innym chorobom, takim jak odra, żółtaczka czy ospa wietrzna. Należąca...

Kon­fe­de­ra­cja: Pyta­nia do rzą­du RP w spra­wie pandemii

Wziąłem dziś udział w kolejnym zdalnym, bardzo twórczym i ożywczym spotkaniu konsultacyjnym z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. By zobrazować państwu jak efektywnie można...

Nowy prze­wod­nik do zwal­cza­nia nie­na­wi­ści w klasie

Rząd federalny nie powinien nakazywać nauczycielom szkół podstawowych i średnich monitorować i dyscyplinować uczniów za wyznawanie  poglądów politycznych. Ale jest to część projektu, kanadyjskiego...

Ks. prof. Oko ska­za­ny w Niem­czech za “pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści”. Napi­sał arty­kuł nauko­wy o...

Wydanym w trybie nakazowym (bez udziału oskarżonego) wyrokiem sądu w Kolonii ks. prof. Dariusz Oko został skazany na karę grzywny w wysokości 4800 euro...

Eks­per­ci: Koniecz­ne jest cen­zu­ro­wa­nie Facebooka

Rząd w Ottawie obiecuje, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji wprowadzi przepisy mające na celu zwalczanie tzw. mowy nienawiści w Internecie Facebook i...

Trza­skow­ski sta­wiał beto­no­we blo­ka­dy, anty­fa­szy­ści blo­ko­wa­li prze­marsz i pobi­li nacjo­na­li­stę, by pol­scy patrio­ci nie...

Jan Bodakowski W 101 rocznice zwycięstwa nad sowietami w Bitwie Warszawskiej środowiska wrogie polskiemu patriotyzmowi próbowały zablokować warszawski Marsz Zwycięstwa Rzeczypospolitej, którego celem było oddanie...

Ofia­ra nagon­ki skar­ży o znie­sła­wie­nie kura­to­rium szkol­ne w Waterloo

Emerytowana nauczycielka złożyła pozew o zniesławienie przeciwko Okręgowej Radzie Szkolnej Regionu Waterloo (WRDSB) i jej prezesowi za nazwanie jej „transfobką” i nakazanie, by nie...