Wednesday, December 1, 2021

Woj­na pro­pa­gan­do­wa przy pomo­cy blo­ko­wa­nia “fake newsów”

Rosyjska Federalna Służba Nadzoru w dziedzinie komunikacji, technologii informacyjnych i masowej komunikacji (Roskomnadzor) domaga się od Facebooka odblokowania artykułów prasowych o zatrzymaniu w Woroneżu...

100 lat temu: Ks. Sko­rup­ka — “Panie puł­kow­ni­ku, za mną!”

100 lat temu, 14 sierpnia 1920 r., w walkach pod Ossowem zginął ks. Ignacy Skorupka, kapelan Wojska Polskiego. Jego śmierć stała się symbolem bohaterstwa...

ROZPRAWA ODWOŁANA: GRABOWSKI PRZECIWKO RDI

12 lutego, 2021  miała się odbyć pierwsza rozprawa w bezprecedensowej sprawie, którą Reducie Dobrego Imienia wytoczył przedstawiciel tzw. Nowej Polskiej Szkoły Badania Holokaustu Jan...

Ofia­ry zbrod­ni sowiec­kich wra­ca­ją do naszej zbio­ro­wej pamięci

Nawet 70 lat musiały czekać rodziny ofiar zbrodni nazistowskich, sowieckich i polskich komunistów na odnalezienie i identyfikację ciał swych bliskich. Dziś w Pałacu Prezydenckim...
video

Bre­it­bart News: Pol­ska chce zapew­nić wol­ność wypo­wie­dzi w sieci

Nowa polska ustawa o wolności środków przekazu, przeciwko cenzurze firm wielkich technologii  spowoduje, że obywatele będą automatycznie powiadamiani o algorytmach stosowanych dla ograniczania dystrybucji...

Komi­tet Mini­strów Rady Euro­py wzy­wa Pol­skę do umoż­li­wie­nia zabi­ja­nia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych na żądanie

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał w piątek władze Polski do natychmiastowego zagwarantowania kobietom prawa do legalnej aborcji i badań prenatalnych. W deklaracji Polska została...

Bła­siak: Pań­stwo­wa emi­sja pie­nią­dza. Rzecz o odzy­ska­niu suwe­ren­no­ści walu­to­wej Polski

        Suwerenność państwa w zakresie procesów ekonomicznych posiada dwie kluczowe i powiązane ze sobą funkcje; funkcję fiskalną w postaci nakładanie i pobierania podatków oraz funkcję...
video

Tak było rok temu… Niech żyje Polska!

Nasza relacja z Marszu Niepodległości, rozmowy z uczestnikami, migawki z rozpoczęcia marszu.

Andrzej Duda: Duma Rzeczypospolitej

230. rocznica ustanowienia polskiej konstytucji, pierwszej konstytucji Europy, powinna być inspirującym świętem całej współczesnej Europy         W radosnym wiosennym nastroju obchodzimy w Polsce wielkie święto narodowe,...

Wal­de­mar J. Dabrow­ski: REBELIA W DAS WARSCHAUER GHETTO – KILKA MYŚLI Z LABIRYNTU, KTÓRY KOMPLIKUJE...

Propaganda III RP sprawiła, że Polacy jako jedyni spośród narodów Europy biorą na siebie realną odpowiedzialność za dokonaną przez Niemców zagładę Żydów.         To niesłychane, że...