Thursday, January 27, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 34/2021

KOLEJNA NIENAWIŚĆ WYMIERZONA PRZECIW: WIERZE I SPOŁECZNOŚCI KATOLICKIEJ PARAFII ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W TORONTO!!!         Niżej kopiuję dowód na kolejny „hate crime” zasygnalizowany w komunikacie z dzisiejszego...

Listy z nume­ru 33/2021

Witam po raz pierwszy do Was!         Dużo czytam wszędzie online, ale nie wszystko na  Goniec czytam. Zastanawiam się czy Pan, panie Kumor pisał kiedyś o...

Listy z nume­ru 32/2021

Re: A post of interest: “Chrześcijanie zagrożeni w Kanadzie” Szanowny Panie Andrzeju,         Dziękuję za informacje z “kraju pachnącego żywicą”. Choć są to informacje przygnębiające, to...

Listy z nume­ru 30/2021

Obym nie była złowieszczą Kasandrą, stąd NIE MOGĘ MILCZEĆ W CZASIE,  KIEDY SZCZEPY w Kanadzie DZIAŁAJĄ JAKBY MIAŁY CARTE-BLANCHE NA PALENIE KOŚCIOŁÓW.         Jestem zaniepokojona beztroską...

Kolej­ny incy­dent w koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toronto

Obym nie była złowieszczą Kasandrą , stąd NIE MOGĘ MILCZEĆ W CZASIE, KIEDY SZCZEPY w Kanadzie DZIAŁAJĄ JAKBY MIAŁY CARTE-BLANCHE NA PALENIE KOŚCIOŁÓW. Jestem zaniepokojona...

Listy z nume­ru 27/2021

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU KTÓREGO NIE WIDAĆ: INFORMACJA SKRYTA TO TAKA, KTÓREJ WIELU NIE WIDZI I STĄD NIE CZYTA.         Szanowna Redakcjo, chyba większości zależy, aby w Domu...

Listy z nume­ru 26/2021

       Dla tych co szczuli na PIS ustawą 447         W czasie kiedy Konfederacja niesamowicie straszyła Polaków i siała fałsze że to PIS “będzie” lub “zamierza wypłacać...

Listy z nume­ru 25/2021

       Zrodziła się piękna i mądra myśl w głowie dyrektora Teatru Nie Teraz, Tomasza Żaka  z Tarnowa. Z okazji 78. rocznicy czczenia pamięci ofiar ukraińskiego...

Apel w rocz­ni­cę pierw­sze­go trans­por­tu do Auschwitz

Tarnów - Oświęcim czerwiec 2021 r. Za kilka dni przypada 81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz. Na wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich datę 14 czerwca, rocznicę...

List od Mariu­sza Rokic­kie­go: Pierw­szy spa­cer po roku

        Od dziecka jestem zakochany w przyrodzie jest piękna i urzekająca, zwłaszcza wiosną, kiedy budzi się, z zimowego snu.  Niby zawsze jest tak samo, a...