Thursday, January 27, 2022

Sytu­acje kie­dy ali­men­ty pła­ci kobie­ta męż­czyź­nie są coraz częst­sze. Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co...

Alimentacja współmałżonka to jedno ze znaczniejszych zobowiązań towarzyszących rozpadowi związku, zarówno małżeńskiego jak i nieformalnego.  Towarzyszy mu wiele niejasności, nieporozumień a nawet mitów. Na początku...

6 naj­waż­niej­szych błę­dów jakie czy­ni­my decy­du­jąc się repre­zen­to­wać sami sie­bie w...

Reprezentując się samemu w sądach ds. drobnych roszczeń Small Claims Court powinniśmy starać się uniknąć najbardziej powszechnych błędów, jak: 1. Nierozważenie rozwiązań alternatywnych Przed rozprawą będziemy...

Curyk: O nie­zbęd­no­ści umów separacyjnych

„Czy ja naprawdę muszę mieć umowę separacyjną” - to jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, zarówno w sytuacjach służbowych jak i prywatnych.  Krótka odpowiedź...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka: Jak obli­czyć wyso­kość docho­du jako...

W poprzednich artykułach pisałam obszerniej o kwestii alimentacji dzieci i współmałżonka.  Mimo że sposoby ustalania wysokości zobowiązań alimentacyjnych różnią się znacznie od siebie w...

Curyk: Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka. ALIMENTACJA DZIECI

Wprowadzenie w życie federalnych i ontaryjskich Child Support Guidelines znacznie uprościło większość kwestii związanych z alimentacją dzieci w Kanadzie. Zgodnie z Guidelines alimenty na...

Podat­ki biz­ne­so­we a covid

Kontynuujemy naszą rozmowę o podatkach i programach pomocowych w erze lockdownów i pandemii. Jacek Sulimierski z firmy Taxtronix tłumaczy tym razem na co zwrócić...

Nowe zasa­dy admi­ni­stro­wa­nia mały­mi spadkami

Tłumaczenie przybliżone, wersja oryginalna poniżej Od 1 kwietnia 2021 r. administrowanie niewielkimi spadkami będzie łatwiejsze i tańsze. Każdy majątek o wartości 150 000 dol. lub mniej...

Pra­wo: Spo­rządź testament

Sama długo zwlekałam z napisaniem testamentu, więc wiem, jak to jest.  Mało kto lubi myśleć o własnej śmierci.   Tym niemniej czasem jest to...

Jak wybrać praw­ni­ka i jak obni­żyć kosz­ty usług prawnych ?

Koszty prawne, to jedno z większych zmartwień ludzi, którzy zdecydowali się na rozwód lub separację i dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie prawnika odpowiedniego dla...

W NAJLEPSZYM INTERESIE DZIECKA

Jak decyduje się o tym, kto będzie miał prawa rodzicielskie, z kim dzieci będą mieszkać albo kto będzie miał prawo do widywania się z...