Thursday, December 2, 2021

Wszyst­ko przez nie­wy­ży­cie sek­su­al­ne i cho­ro­bę psychiczną…

Torontońska policja poinformowała w piątek, że zamachowiec, który 22 lipca 2018 r. strzelał do ludzi na ulicy Dunfort w Toronto 29-letni Faisal Hussain, którego...

Kore­spon­den­cja od Dzi­kie­go Miet­ka z Amazonii

Ludzie się pytają, dlaczego nie chcę przyjmować chorych z nowotworami. Powodów jest sporo. Pierwszy jest taki, że nie jestem lekarzem-onkologiem; jestem tylko zielarzem, naturopatą. Pomagam...

Kana­dyj­ski plan B do wal­ki z koronawirusem

Chociaż rząd federalny pracuje nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, przygotowuje również   plan reagowania na wypadek, gdyby powstrzymanie nie powiodło się. Odpowiadając na pytania posłów w...

Czy szkla­ne mikro­ku­lecz­ki ura­tu­ją ark­tycz­ny lód?

Już niedługo latem w Arktyce może nie być lodu. Do niedawna wielkość pokrywy lodowej latem była mniej więcej taka jak powierzchnia wszystkich dziesięciu prowincji....

Sekre­tarz obro­ny wypo­wia­da posłu­szeń­stwo pre­zy­den­to­wi USA?

W środę sekretarz obrony Mark Esper ogłosił swój sprzeciw wobec rozmieszczania czynnego personelu wojskowego w trwających ogólnokrajowych protestach, po tym, jak prezydent Donald Trump...

Chcesz jechać, nie pij! Szko­da alkoholu

Szanowni Państwo w okresie noworocznym namawiamy wszystkich, aby upijali się przyjemnie, radośnie i bez wiszącej nad głową konieczności szybkiego "otrzeźwiania się" w celu prowadzenia...

Zamknię­te sta­cje metra i czte­ry oso­by dźgnię­te nożem

Z powodu tłoku na ulicach podczas finału z udziałem Toronto Raptors około 12:30 po południu TTC zamknęło trzy stacje metra: Queen, Osgoode i Dundas....

Alber­ta i Saskat­che­wan tra­cą mieszkańców

W Albercie i Saskatchewan zaobserwowano odpływ mieszkańców do innych prowincji w związku z pandemią i zamknięciem gospodarki. Ostatnie dane statystyczne dotyczące migracji między prowincjami pokazują,...

„Ukra­iń­com – ofia­rom AK i NKWD” — pro­wo­ka­cja na miej­scu Huty Pieniackiej

Jak podaje portal kresy.pl na terenie miejsca polskiej kaźni w Hucie Pieniackiej Ukraińcy planują kolejną prowokację: odsłonięcie tablicy poświęconej „Ukraińcom – ofiarom AK i...

Zaczę­ła się sesja legi­sla­tu­ry Ontario

We wtorek pierwsza sesja legislatury po przerwie zimowej została zdominowana   pytaniami na temat rozmów rządu z nauczycielami i pomocy dla rodziców dzieci autystycznych. Wszystkie cztery...