Thursday, December 2, 2021

Tru­de­au: Nie wyklu­cza­my zaostrze­nia restrykcji

Premier Trudeau przyznał we wtorek, że rząd rozważa wprowadzenie restrykcji sanitarnych, by spowolnić rozprzestrzenianie się wariantu omikron. Omikron może być bardziej zakaźny niż dotychczasowe...

Omi­kro­nów pew­nie będzie więcej

Ontario testuje cztery osoby – dwie z Ottawy i dwie z Hamilton – które mogą być zarażone wariantem omikron, powiedział w poniedziałek przed południem...

Żydzi z P.E.I. świę­tu­ją Hanukę

Społeczność żydowska z P.E.I. po raz pierwszy zapaliła publicznie menorę na trawniku przed budynkiem parlamentu prowincyjnego. W ten sposób Żydzi z Wyspy Księcia Edwarda...

Indiom zale­ży na wol­nym han­dlu z Kanadą

Korzystając z napiętych stosunków między Kanadą a Chinami, Indie starają się wrócić do oficjalnych rozmów na temat umowy o wolnym handlu. Negocjatorzy z Kanady...

Zie­mia po powo­dzi nie nada­je się pod uprawy

Farmerzy z Fraser Valley zastanawiają się, jak długo będą musieli czekać, by ich ziemia znów nadawała się do uprawy. Gdy woda opada po powodzi,...

Dwa przy­pad­ki omi­kro­nu wykry­te w Kana­dzie. “Waż­ne by nie reago­wać przesadnie”

Istnieją dwa potwierdzone przypadki omikronowego wariantu koronawirusa w Ottawie, ogłosił w niedzielę rząd Ontario. „Dzisiaj prowincja Ontario potwierdziła dwa przypadki omikronowego wariantu COVID-19 w Ottawie,...

Cięż­kie cza­sy dla kor­po­ra­cji taksówkowych

Po 52 latach jedna z firm taksówkowych działających w GTA została zamknięta. Scott Wallace mówi, że założone przez jego ojca Burlington Taxi w szczytowym...

Przez omi­kron ropa tanieje

Ceny benzyny, które w ostatnich miesiącach wzrosły do rekordowego poziomu, w niedzielę spadną o 11 centów do 1,349 centów za litr, mówił w sobotę...

Ford zwra­ca się o zaostrze­nie kontroli

Premier Ontario Doug Ford zwrócił się do urzędników zdrowia publicznego o zwiększenie kontroli z powodu nowego wariantu koronawirusa. Ford chce, aby urzędnicy przygotowali się na...
video

Kana­da wpro­wa­dza zakaz podró­żo­wa­nia z RPA i kra­jów sąsiednich

Nowy szczep COVID-19, obecnie znany jako Omikron lub B.1.1.529, budzi alarm na całym świecie ze względu na niezwykle wysoki poziom przenoszenia Kanada zamyka w związku...