Tuesday, June 28, 2022

14-latek aresz­to­wa­ny pod zarzu­tem serii zamachów

14-letni chłopiec został oskarżony Winnipegu. o morderstwo i szereg innych poważnych przestępstw w związku z seri' strzelenin, w których zginęła jedna kobieta, a pięć...

Inte­li­gent­ne oświe­tle­nie miej­skie śle­dzi ludzi

Inteligentne oświetlenie miejskie posłużyło do nadzorowania protestujących w San Diego - informuje serwis Mashable, zwracając uwagę, że tego rodzaju wykorzystanie sprzętu mającego usprawniać zarządzanie...

Tro­je dzie­ci poni­żej 5 roku życia zgi­nę­ło, a 7 innych zosta­ło ran­nych w...

Policja Quebecu poinformowała, że  7 osób zostało rannych a 3 nie żyją w wyniku nieszczęśliwego wypadku w Notre-Dame-de-Stanbridge, około 55 kilometrów na południowy wschód...

Rząd fede­ral­ny budu­je obo­zy izo­la­cyj­ne w całym kraju

Niezależny poseł do legislatury Ontario  alarmuje o planie rządu Trudeaubudowy federalnych "obiektów do izolacji ludzi". Randy Hillier, MPP z okręgu  Lanark, Frontenac i Kingston, wyraził...

5 dużych kana­dyj­skich ban­ków przy­łą­cza się do boj­ko­tu Face­bo­oka doma­ga­jąc się więk­szej cenzury

Scotiabank, RBC, CIBC, BMO i TD zobowiązały się do zaprzestania przez miesiąc zakupu reklam w Facebooku domagając się by ta platforma społecznościowa zaczęła w...

Żoł­nierz Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych został aresz­to­wa­ny po wtar­gnię­ciu na teren Ride­au Hall

  W czwartek wczesnym rankiem Policja aresztowała żołnierza, który, jak twierdzą, był uzbrojony i uzyskał dostęp do terenów w Rideau Hall . Mężczyzna wjechał na 1...

Chi­ny: Dyplo­ma­cji nie pro­wa­dzi się przez megafon

Chiny oskarżają Kanadę o prowadzenie "dyplomacji przez megafon". To odpowiedź na krytykę dotyczącą przetrzymywania dwóch Kanadyjczyków oskarżanych w Chinach o szpiegostwo. Pekin odpowiada, że...

Pierw­sza muzuł­mań­ska guber­na­tor gene­ral­na Kanady

"Obrońca społeczności" i właściciel biznesu będzie pierwszym gubernatorem muzułmańskim w historii Alberty i Kanady. Premier Justin Trudeau mianował we wtorek Salmę Lakhani dziewiętnastym gubernatorem Alberty. Rodzina...

Po doświad­cze­niach Cana­da Day Wasa­ga Beach posta­no­wi­ła zamknąć głów­ną pla­żę i ogra­ni­czyć parkowanie

„Rażące lekceważenie” przez społeczeństwo zasad dystansu społecznego spowodowało, że Wasaga Beach opracowała plan zamknięcia od 9 lipca większości głównych plaż. Jedyny dozwolony dostęp to trzy...

Tru­de­au oskr­ża­ny o kon­flikt interesów

Federalny komisarz ds. etyki i konfliktów interesów Mario Dion rozpoczął dochodzenie w sprawie zlecenia administrowania programem letnich grantów studenckich organizacji WE Charity, powiązanej z...