Thursday, January 27, 2022

Kato­lic­ki ksiądz z Mis­sis­sau­gi kry­ty­ko­wa­ny za kaza­nie na temat LGBTQ i szkół rezydenckich

Jak podaje w czwartek  24 czerwca CBC Owen Keenan, rzymskokatolicki ksiądz w Mississauga z  parafii Merciful Redeemer jest krytykowany po niedzielnym kazaniu w którym wskazał...

W Monc­ton zosta­je tra­dy­cyj­na zebra

Mieszkańcy Moncton nie będą mogli sprawdzić, przynajmniej do końca tego roku, co znajduje się na drugim końcu tęczy. Pomysł malowania przejść dla pieszych nie...
video

Armia pro­wa­dzi docho­dze­nie po tym, jak żoł­nierz Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych wypo­wie­dział się prze­ciw­ko dys­try­bu­cji...

Trwa dochodzenie po tym, jak żołnierz Kanadyjskich Sił Zbrojnych uczestniczył w proteście w centrum Toronto i wypowiedział się przeciwko dystrybucji przez wojsko szczepionek COVID-19. Mężczyzna ...

Po co nisz­czyć nagro­bek Mac­ken­zie Kinga?

Nieznani sprawcy zniszczyli nagrobek premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga na cmentarzu Mount Pleasant w Toronto. Akt wandalizmu odkryto 3 stycznia. litery na granitowym nagrobku...

Zmar­ła dru­ga oso­ba z COVID-19 zatrud­nio­na w domu opie­ki długoterminowej

Ottawa Public Health podało, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarła druga osoba zatrudniona w rejonie Ottawy w charakterze opiekuna osobistego. Zmarła osoba pracowała w...

Uni­ver­si­ty of Cal­ga­ry zawie­sza pro­gram inży­nie­rii ropy i gazu

Universtity of Calgary wstrzymuje program studiów pierwszego stopnia (bachelor) na kierunku inżynierii ropy i gazu. Przez ponad dwadzieścia lat był to popularny program wśród...

Uwa­żaj na e‑transfer — możesz stra­cić pieniądze

Banki nie wstydzą się mówić oszukanym klientom, których pieniądze przepadły po wykonaniu e-transferu, że sami są sobie winni. Dokładnie coś takiego usłyszał Rene Trudeau...

Onta­rio prze­dłu­ża zamknię­cie szkół publicz­nych do koń­ca maja

Minister edukacji Stephen Lecce poinformował, że decyzja o wydłużeniu okresu zamknięcia została oparta na specjalistycznych poradach urzędników ds. zdrowia w prowincj. „Robimy wszystko, aby zapewnić...

​​Ojciec musi odno­sić się do nasto­let­niej cór­ki, jak do chłopca

Sąd apelacyjny Kolumbii Brytyjskiej orzekł  w piątek, że 13-letnia córka jest na tyle dorosła, aby móc wyrazić zgodę na „terapię” testosteronem, pomimo sprzeciwu ojca,...

Toron­to otwie­ra cen­tra rekre­acyj­ne dla niepełnosprawnych

Toronto zamierza otworzyć centra rekreacyjne, by umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo wykonywanie ćwiczeń fizycznych i korzystanie z terapii. W czasie lockdownu siłownie i community centres...