Tuesday, November 30, 2021

Mani­to­ba: Paster­ka w samo­cho­dach, sprze­daż menor dozwolona

W tym roku w Manitobie świąteczne spotkania zostaną zakazane, ponieważ szeroko zakrojone ograniczenia dotyczące COVID-19 zostaną przedłużone na nowy rok, chociaż urzędnicy dodali szereg...

Cana­dian Paci­fic doje­dzie do Meksyku

Canadian Pacific kupi amerykańską linię kolejową Kansas City Southern za 25 miliardów dolarów. Dzięki temu powstanie pierwsza sieć połączeń kolejowych o długości 32 000...

Pierw­si wide­ofunk­cjo­na­riu­sze w akcji

Policja miasta Toronto zaczęła wprowadzać kamery osobiste Pierwszych dwóch funkcjonariuszy wyposażonych w kamery wyszło w poniedziałek na ulice w rejonie Rexdale. Oczekuje się, że w przyszłym...

Kana­dyj­czy­cy wspie­ra­ją indyj­skich rolników

W Indiach zaostrza się konflikt między rolnikami z regionu Pendżab a policją, a Kanadyjczycy starają się okazać wsparcie indyjskim farmerom poprzez organizację "pokojowych protestów"....

Szcze­pie­nia w domach opie­ki idą zgod­nie z planem

Ontaryjskie ministerstwo ds. opieki długoterminowej podało, że już ponad 62 000 pensjonariuszy otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Ponad 34 000 osób...

Uber wyma­ga od pasa­że­rów robie­nia sel­fie z maską na twarzy

Osoby chcące skorzystać z podwiezienia będą teraz musiały przedstawić dowód fotograficzny, że mają zakrytą twarz, zanim wejdą do samochodu Ubera. Firma z San Francisco ujawniła...

Uwa­ga na pod­ro­bio­ny śro­dek do dezynfekcji

Health Canada wycofała podrobiony środek dezynfekujący do rąk sprzedawany w sklepie Dollarama w Thunder Bay i twierdzi, że mógł on być sprzedawany w innych...

Lamp­ki na ratu­szu poświe­cą dłużej

Burmistrz John Tory powiedział, że świąteczne iluminacje na torontońskim ratuszu pozostaną do końca stycznia i zachęcił mieszkańców miasta, by również w tym roku wstrzymali...

Ama­zon otwie­ra dwa nowe cen­tra logi­stycz­ne w GTA

Amazon otwiera dwa nowe centra logistyczne na wschód i na zachód od Toronto, co zaowocuje zatrudnieniem 2500 osób. Firma  ogłosiła w środę, że otworzy w...

Chiń­ski sąd ska­zał Kana­dyj­czy­ka Micha­ela Spa­vo­ra na 11 lat więzienia

Biznesmen został oskarżony o „szpiegostwo i nielegalne udostępnianie tajemnic państwowych za granicą” i stanął przed sądem w marcu Spavor i Michael Kovrig zostali aresztowani w...