Tuesday, November 30, 2021

Oświad­cze­nie posła do legi­sla­tu­ry Onta­rio Roma­na Babera

Jako kanadyjski imigrant z byłego Związku Radzieckiego, mający rodzinę z Rosji i Ukrainy, jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby rząd Douga Forda lub...
video

Pro­test w Lon­don, Ontario

London, Ontario w parku Victoria sobota 16 października protest przeciwko obowiązkowi szczepień i paszportom szczepionkowym

W Cana­da Day Alber­ta zno­si pra­wie wszyst­kie ograniczenia

Premier Jason Kenney potwierdził wiadomości w piątek po południu, ogłaszając, że 70,2% kwalifikujących się mieszkańców Alberty – ponad 2,6 miliona ludzi – ma co...

Nie zosta­wi­my ich cho­rych na morzu, przy­wie­zie­my do domu!

Prezydent USA Donald Trump mówi, że Kanada planuje sprowadzić  z powrotem do domu prawie 250 Kanadyjczyków z dwóch statków wycieczkowych znajdujących się u wybrzeży...

Wypra­co­wa­li­śmy nie­złą nad­wyż­kę handlu

W sierpniu nadwyżka handlu Kanady wzrosła do 1,94 miliarda dolarów kanadyjskich (1,54 mld dola. amerykańskich), co znacznie przerosło oczekiwania analityków. Silny wzrost eksportu produktów...
video

Tru­de­au nicze­go nie uzyskał?

Prezydent USA Joe Biden nie był w czwartek w nastroju do kompromisów, kiedy witał premiera Justina Trudeau w Gabinecie Owalnym. Prezydent USA nie dał...

Służ­by wywia­dow­cze będą się bro­nić przed wyno­sze­niem taj­nych dokumentów

Niedługo po aresztowaniu i oskarżeniu o szpiegostwo Camerona Ortisa, dyrektora jednostki wywiadowczej RCMP, Canadian Committee on National Security Systems po cichu przygotowała wytyczne mające...

Domy modu­ło­we to anti­do­tum na pro­ble­my miesz­ka­nio­we w Toronto

56 torontończyków odbierze w grudniu klucze do swoich nowych domów w ramach pilotażowego programu budowy mieszkań realizowanego przez władze miasta i rząd federalny. Obecnie...

Testy na Pear­so­nie skró­cą kwarantannę?

Wygląda na to, że jeden z programów pilotażowych Alberty zwrócił uwagę premiera Douga Forda. We wtorek, Ford powiedział, że aktywnie poszukuje nowych, innowacyjnych sposobów  leczenia...

Covid-19 w Onta­rio dane z sobo­ty 21 listopada

  Liczba osób hospitalizowanych z Covid-19 - 513, od poprzedniego dnia ubyło 5 liczba osób na oddziałach intensywnej terapii z Covid-19 -146 od poprzedniego dnia przybyło...