Thursday, January 27, 2022

W Toron­to pobła­ża­ją rowerzystom?

Policja z Montrealu wystawiła w zeszłym roku 42 razy więcej mandatów rowerzystom niż policja z Toronto. Montrealscy funkcjonariusze ukarali 12 285 cyklistów, podczas gdy ich...

Wła­ma­nia w bia­ły dzień

Torontońska policja apeluje o pomoc w zidentyfikowaniu dwóch podejrzanych, którzy włamali się do dwóch mieszkań w budynku przy Harbour i Bay. Włamania miały miejsce...

Kana­dyj­ska i wło­ska poli­cja jed­no­czą siły w wal­ce z mafią

Szef mafii, który w kwietniu przyleciał do Kanady z Włoch, spotkał się z osobami podejrzanymi o działalność mafijną i ostrzegał je przed kanadyjską policją....

Wspól­no­ta miesz­ka­nio­wa to for­ma nękania

Rodzina z Middle Sackville, N.S., która w zeszłym roku wygrała dom na loterii QEII Foundation, mówi, że najprawdopodobniej będzie zmuszona sprzedać nieruchomość, która miała...

Groź­ny wypa­dek na 401 koło Dixie Rd

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wypadku, do którego doszło w niedzielę o 9:30 wieczorem w Mississaudze na autostradzie 401. Trzy pojazdy...

Cho­rym psy­chicz­nie polis na życie nie sprzedajemy

32-letni Robert Pugh z Elmiry, Ont. mówi, że Sun Life Financial odmówiło mu sprzedaży polisy ubezpieczeniowej na życie ze względu na zaburzenie psychiczne, na...

Gru­py pro-cho­ice zgar­nia­ją rzą­do­we miliony

Bloggerka pro-life, Patricia Maloney, uzyskała informację, że od 2016 roku grupy proaborcyjne otrzymały od rządu łaczną kwotę 152 471 526 dolarów. Z tego 23...

Nowe obli­cze kam­pa­nii wyborczej

W czerwcu posłanka liberalna Pam Damoff, podobnie jak wielu ontaryjczyków, dostała sms-a wysłanego z nieznanego numeru zaczynającego się od zdania „Cześć, tu Sue z...

Wystrza­ło­wy dłu­gi weekend

16 osób odniosło rany postrzałowe w Toronto w czasie długiego weekendu. Szef policji Mark Saunders powiedział podczas konferencji prasowej, że od soboty do poniedziałku...

Nie­prze­wi­dy­wal­ne lato w Albercie

Tegoroczne lato w Albercie jest nieprzewidywalne i bezprecedensowe. Co chwila pojawiają się doniesienia o gradzie i tornadach. Zjawiska te są obserwowane niemal dwa razy...