Thursday, January 27, 2022

Chi­ny wstrzy­mu­ją import kana­dyj­skie­go mięsa

Chiny całkowicie wstrzymały import mięsa z Kanady. To część konfliktu dyplomatycznego, który rozwija się między Kanadą a Chinami po aresztowaniu Meng Wanzhou. Journal de...

OPP zamknę­ło ser­we­ry peł­ne por­no­gra­fii dzie­cię­cej w North York

W tym tygodniu torontońska policja przeprowadziła akcję przeciwko zorganizowanej grupie, która zajmowała się rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Serwery, na których były przechowywane treści pornograficzne, znajdowały...

Rząd fede­ral­ny będzie wal­czył z sys­te­mo­wym rasizmem

Rząd federalny zakłada specjalne biuro, które zajmie się wykorzenianiem systemowego rasizmu i dyskryminacji w instytucjach federalnych, programach i usługach. Będzie to część 45-milionowej federalnej...

W przy­szłym tygo­dniu rusza remont DVP

W przyszłym tygodniu ekipy budowlane wejdą na Don Valley Parkway. Prace będą trwać przez całe lato i część jesieni – do października. W planach...

Pozo­sta­wio­na w pustym samolocie

Air Canada nie wie, jak to się stało, że 19 czerwca po wylądowaniu w Toronto na pokładzie jednego z samolotów została śpiąca pasażerka. Tiffani...

“Jej oddech miał zapach gni­ją­cych łososi…”

Alex Neumann, 50 l., z Prince George, B.C., został zaatakowany przez niedźwiedzicę grizzly broniącą trzech młodych, i wyszedł z tego cało. Atak miał miejsce...

Chrze­ści­ja­nie nie nada­ją się na rodzi­ców zastępczych

Para z północnego Ontario złożyła pozew przeciwko Simcoe Muskoka Child, Youth and Family Services. Służby odrzuciły wniosek małżonków starających się o adopcję. Małżonkowie mają...

27 nowych miejsc pra­cy dziennie

W Mississaudze codziennie powstaje 27 nowych miejsc pracy, oznajmiła z dumą burmistrz Bonnie Crombie ogłaszając, że miasto pracuje nad nową strategią rozwoju gospodarczego. Celem...

Koszt nowych okrę­tów wojen­nych wzrósł od 26 do 70 miliar­dów dolarów

15 nowych okrętów dla kanadyjskiej marynarki wojennej będzie kosztować prawie 69,8 miliarda dolarów przez 26 lat, podaje w najnowszym raporcie parlamentarna komisja budżetowa. To...

Oskar­ża­ny o nepo­tyzm szef biu­ra Douga For­da odchodzi

Szef biura premiera Douga Forda, Dean French, złożył rezygnację. Rzecznik prasowy Forda oznajmił, że French wraca do sektora prywatnego i od początku planował to...