Tuesday, June 28, 2022

Dyle­ma­ty przed nową sesją parlamentu

Podczas wywiadu panelowego w programie The House, w CBC Radio, posłowie spierali się o to, czy reakcja rządu na pandemię był właściwa. Poseł konserwatywny...

Skip­The­Di­shes dostar­czy rów­nież wódkę

Mieszkańcy Toronto będą mogli kupić kolejną butelkę trunku bez wychodzenia z domu. W piątek LCBO i SkipTheDishes ogłosiły partnerstwo, dzięki któremu gigant dostaw potraw na...

Pół­noc­ny Saskat­che­wan zasy­pa­ny śniegiem

Kilkunastu wolontariuszy z Buffalo Narrows, La Loche i Clearwater River Dene Nation uczestniczyło w oczyszczaniu drogi po burzy śnieżnej, która przeszła przez północne Saskatchewan...

Eks­per­ci wzy­wa­ją kana­dyj­skie uni­wer­sy­te­ty do odcię­cia Chi­nom dostę­pu do wraż­li­wych badań

Były dyrektor CSIS twierdzi, że Chiny postrzegają Kanadę jako „łatwiejszy cel” niż USA. Departament Stanu USA ujawnił w zeszłym tygodniu, że w ciągu ostatnich trzech...

Cal­ga­ry pró­bu­je blo­ko­wać dzia­ła­czy pro-life

Calgary ogłosiło niedawno plany wprowadzenia stref buforowych blokujących wolność wypowiedzi w określonych częściach miasta. Strefy mają obejmować wszystkie publiczne chodniki, drogi i parki w...

Poli­cja w Kolum­bii Bry­tyj­skiej doko­na­ła nalo­tu na pry­wat­ną imprezę

Policja w Wiktorii poinformowała, że drugą noc z rzędu rozbiła przyjęcie w tym samym mieszkaniu w centrum miasta i ukarała grzywną jednego z uczestników. Policję...

Niedź­wiedź polar­ny uszko­dził śmigłowiec

Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne twierdzą, że niedźwiedź polarny zaatakował jeden z helikopterów Siły Powietrzne szczegółowo opisały incydent w środę w serii tweetów , mówiąc, że...

Quebec: Sędzia zaka­zał pale­nia w wysta­wia­nych sztukach

Sędzia Quebec Court odrzucił argument trzech teatrów Quebec City, że zezwalanie aktorom na palenie na scenie podczas spektakli jest formą artystycznej ekspresji chronioną przez...

Prze­mysł gazo­wy Kolum­bii Bry­tyj­skiej pod zna­kiem zapytania

Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej stwierdził, że rząd Kolumbii Brytyjskiej naruszył prawa traktatowe Blueberry River First Nation, zezwalając na dekady eksploatacji bogactw naturalnych i rozwoju...

Zoom i Sky­pe napę­dza­ją klien­tów chi­rur­gom pla­stycz­nym i dermatologom

Na początku pandemii codzienne korzystanie z takich programów jak Zoom, Skype czy FaceTime stało się dla wielu osób normą. Korzystamy z nich w szkole...