Samotni Panowie poznają Panie.


Contact Information
Contact Redaktor Odpowiedzialny
011/48/42/6870810
More Information
Samotni Panowie poznają Panie. Wdowiec, 71 lat/173cm, zawodowe techniczne, dobra pozycja finansowa. Samotny 72-latek/180cm lekarz, (specjalizacja). Wdowiec, 75 lat/176cm, emerytowany inżynier. Biuro CARINA, tel. 011/48/42/6870810