Pan Pozna Pania…


Con­tact Information
Con­tact Jacek Krajewski
011–48-603–803-708
More Infor­ma­tion

Pan pozna Pania w doj­rza­lym wie­ku mila czu­ka deli­kat­na SAMOTNA zamiesz­ka­la w Kana­dzie kto­ra mysli powa­znie o wspol­nej przy­szlo­sci i zwiaz­ku . Jesli chcesz poroz­ma­wiac Zadzwon / Napisz Kon­takt tel / What­sApp 011–48-603–803-708 Jacek / e‑mail : excelcan50@interia.pl