Poznam Pania


Con­tact Information
Con­tact Jacek Krajewski
416 834 8114 
More Infor­ma­tion

Pan wol­ny zadba­ny w doj­rza­lym wie­ku po 50-tce zamiesz­ka­ly w Kana­dzie Pozna Pania czu­la deli­kat­na kto­ra mysli powa­znie o zwiaz­ku i wspol­nej przy­szlo­sci . Chcesz Poroz­ma­wo­iac Zadzwon 8 p. m. — 9 p. m. Kon­takt tel . 416 834 8114 Ryszard