Poznam Pania…


Con­tact Information
Con­tact Jacek Krajewski
011–48-603–803-708
More Infor­ma­tion

Pan wol­ny nie­za­le­zny szu­ka­ja­cy Przy­ja­zni a z cza­sem i zwiaz­ku Pozna Pania zamiesz­ka­la w Kana­dzie kto­rej BARDZO doku­cza SAMOTNOSC a mysli o pozna­niu bli­skiej oso­by kocha Kana­de i chce miec kogos dla sie­bie to pro­sze napisz Zadzwon Kon­takt tel. 011–48-603–803-708 /e‑mail: excelcan50@interia.pl