Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
biuro prawne

biu­ro prawne

Posi­tion open for a Polish spe­aking junior lawy­er, an artic­ling stu­dent or a para­le­gal at a law firm in Port…
05/02/2019
Szukam pracy

Szu­kam pracy

Męż­czy­zna poszu­ku­je pra­cy po godz. 5.00 po połu­dniu tel. 647–464-73–43
05/02/2019
Obchody 3 Maja w Mississaudze KPK zaprasza

Obcho­dy 3 Maja w Mis­sis­sau­dze KPK zaprasza

Obcho­dy 228 rocz­ni­cy Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 maja
04/21/2019