Prze­glą­daj

Szu­kasz pra­cy lub ofe­ru­jesz pra­cę? Szu­kasz miesz­ka­nia? Masz coś na sprze­daż? Przej­rzyj ogło­sze­nia Gońca.
Osoba do pomocy przy sprzątaniu po renowacji

Oso­ba do pomo­cy przy sprzą­ta­niu po renowacji

“ Oso­ba do pomo­cy przy sprzą­ta­niu po reno­wa­cji domu(przenoszenie mebli, drob­ne pra­ce domowe).Stawka godzi­no­wa gotów­ką.” kon­takt jms@filetax.ca 416–822-0684
01/12/2022
zatrudnię panią

zatrud­nię panią

Zatrud­nię panią do lek­kich prac domo­wych tel. 416–636 2685
01/10/2022
Malowanie, stolarka wykończeniowa

Malo­wa­nie, sto­lar­ka wykończeniowa

Malo­wa­nie, sto­lar­ka wykoń­cze­nio­wa. Krzy­siek: 416–805-2865.
01/07/2022
Poznam Panią marzącą o przyjaźni

Poznam Panią marzą­cą o przyjaźni

Poznam Panią marzą­cą o przy­jaź­ni, wol­ne­go sta­nu, 50 — 55 lat lubią­cą sport miesz­ka­ją­cą w GTA. mam 60 lat, średniego…
01/04/2022
usuwanie opadu śniegu od 5 cm wzwyż.

usu­wa­nie opa­du śnie­gu od 5 cm wzwyż.

Oko­li­ca Annete/Runnymede $20/h, każ­do­ra­zo­wo gotów­ką, za usu­wa­nie opa­du śnie­gu od 5 cm wzwyż. 416–769-5561 .
12/31/2021