Friday, May 20, 2022

103. PIELGRZYMKA do Cmen­ta­rza Hal­ler­czy­ków — ZAPROSZENIE

15 maja 2022 ZAPROSZENIE Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Niagara serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na 103. PIELGRZYMKĘ do Cmentarza Hallerczyków w Niagara-on-the Lake, prowincji...

2‑go Maja. Żywot świę­to­bli­we­go Jana Dłu­go­sza, Nomi­na­ta Arcy­bi­sku­pa Lwowskiego

        Jan Długosz, pierwszy wielki dziejopis polski, urodził się roku 1415 w Brzeźnicy z ziemi Sieradzkiej, z ojca Jana, który walczył pod Grunwaldem przeciw Krzyżakom....

Bur­dy: Czy sami arty­ści napraw­dę two­rzy­li sztu­kę nowoczesną?

        Pytanie w tytule jest intrygujące. Czy na pewno tak było, że wynikało to wyłącznie z samego procesu? Czy składały się na to jeszcze inne...

Glo­bal­ni cen­zo­rzy piszą do rekla­mo­daw­ców Twittera

Po tym, jak 26  aktywistów i organizacji pozarządowych podpisało list do reklamodawców  Twitterra, prosząc   o bojkot platformy, jeśli Elon Musk wprowadzi zmiany w moderowaniu...

Ofia­ra nagon­ki skar­ży o znie­sła­wie­nie kura­to­rium szkol­ne w Waterloo

Emerytowana nauczycielka złożyła pozew o zniesławienie przeciwko Okręgowej Radzie Szkolnej Regionu Waterloo (WRDSB) i jej prezesowi za nazwanie jej „transfobką” i nakazanie, by nie...

Krót­ka nauka o Majo­wem Nabo­żeń­stwie (Usta­no­wio­ne zosta­ło na począt­ku XIX wieku)

        Głównem, a właściwie jedynem nabożeństwem pozostanie Msza święta, która sama jedna więcej znaczy, aniżeli tysiąc innych nabożeństw, jak powiada jeden z Ojców Kościoła. Jednakże...

Moż­li­wy zakaz abor­cji w USA

Wielu Amerykanów z nadzieją oczekuje decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Roe v. Wade . Portal Politico ujawnił w poniedziałek wieczorem , coś,...
video

Jak powin­no się skła­dać pol­ską flagę

Jak prawidłowo składać flagę Jako, że flaga ma szczególną rangę i symboliczny wymiar, nie można jej składać jak zwyczajny płat materiału. Z drzewca lub masztu...
video

Obcho­dy świę­ta Kon­sty­tu­cji Mis­sis­sau­ga 2022

Tradycyjnie od Mszy św. za Ojczyznę w rozpoczęły się w niedzielę 1 maja obchody Święta Konstytucji 3 maja zorganizowane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej oddział...

Ukra­inian War Pho­to­gra­phy Exhi­bi­tion Laun­ching At Toron­to City Hall To Mark Euro­pe­an Uni­ty Day

TORONTO- A new major exhibition featuring recent images from the war in Ukraine will be launched in Toronto’s City Hall on May 7th, 2022...