Monday, September 27, 2021

Ponad 144 tysią­ce odsłon w cią­gu 16 godzin odno­to­wał film “Powrót do Jedwab­ne­go” Woj­cie­cha...

W piątek 17 września miała miejsce internetowa premiera filmu "Powrót do Jedwabnego" Wojciecha Sumlińskiego, który ma na celu pokazanie mechanizmów służących naciskowi na Polskę...

Foto­re­la­cja z beaty­fi­ka­cji pry­ma­sa Wyszyńskiego

Pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w niedzielę 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kard. Stefana...

20 wrze­śnia. Żywot bło­go­sła­wio­ne­go Wła­dy­sła­wa z Giel­nio­wa. (Żył oko­ło roku Pań­skie­go 15050)

Błogosławiony Władysław był rodem z Gielniowa, małego miasteczka dyecezyi Gnieźnieńskiej. Przyszedł na świat roku Pańskiego 1440, z rodziców stanu mieszczańskiego, którzy sami pobożni i...
video

Film na temat książ­ki pt. “Michal­kie­wicz. Bio­gra­fia” autor­stwa Toma­sza Cukiernika

W filmie wzięli udział: Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Marian Miszalski, Mateusz Michalkiewicz, Tomasz Cukiernik. Źródła ilustracji i zdjęć wykorzystanych w filmie: IPN BU 0222/203, "Najwyższy Czas!",...

Wrze­sień: poświę­co­ny czci Anio­łów Stróży.

Uroczystość Aniołów Stróży w pierwszą Niedzielę Września. (Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1610) LEKCYA (z drugiej księgi Mojżesza rozdział 23, wiersz 20—23).         Te słowa mówi Pan Bóg: Oto...

17-go Sierp­nia. Żywot świę­te­go Rocha, Patro­na prze­ciw zara­zie. (Żył oko­ło roku Pań­skie­go 1327)

        Roch święty urodził się w Montpellier (czytaj Mąpelie), mieście Południowej Francyi, w roku 1295, jako jedyne dziecię bardzo majętnych rodziców i znakomitego pochodzenia. Wybłagali...

Żywot świę­to­bli­we­go Sta­ni­sła­wa Hozy­usza, Kardynała.

6-go Sierpnia. (Żył około roku Pańskiego 1504). Święty Stanisław, Biskup warmiński i Kardynał, mąż około Kościoła katolickiego wielce zasłużony, wytrwały bojownik przeciw kacerstwu, znakomity pisarz i...

Ha, ha, ha! — część 1

Pani Zuzanna P. napisała do mnie e-maila i mnie poprawiła, że tutejszy kanadyjski creeping Charlie (taki popularny niskopienny bluszczyk) to po polsku nie nie...

Inten­cya na mie­siąc Sier­pień. O świę­ce­niu dni świętych.

Prawy katolik w Niedziele i święta, O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, Sam nie zarabia, zarobku nie daje.          Aby obudzić i spotęgować...

Żywot bło­go­sła­wio­ne­go Szy­mo­na z Lip­ni­cy. (Żył oko­ło roku Pań­skie­go 1480)

        Ojczyzną błogosławionego Szymona jest Lipnica, miasteczko położone przy paśmie gór Karpackich, o 10 mil od Krakowa, niedaleko Bochni. W tem miasteczku mieszkali ubodzy jego...