Sunday, January 23, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 3/2022

Drodzy Państwo,         nie poznaję kraju, do którego emigrowałam kilka dekad temu, uciekając przed zniewoleniem i łamaniem praw człowieka ze zsowietyzowanego PRLu.         Co się stało z Kanadą...

Listy z nume­ru 2/2022

GLOSA DO „LEX TVN” W nawiązaniu do krytycznego artykułu p. Janusza Niemczyka nt. prezydenckiego weta do ustawy „lex TVN” dorzucam niniejszym swoje trzy grosze. To...

Listy z nume­ru 01/2022, czy PRL mogła iść dro­gą Chin?

List do Pana Andrzeja Kumora: Szanowny Panie Andrzeju. Kilka lat temu drukowaliśmy Pana felietony w polonijnym magazynie “Panorama Polska” ukazującym się w Edmonton. Miesięcznik ten niestety...

Listy z nume­ru 51/2021

Szanowny Panie Redaktorze,         Dzisiaj, 16 grudnia 2021, odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które oryginalnie mialo sie odbyć wczoraj, ale się nie odbyło, bo posłowie...

Listy z nume­ru 50/2021

Szanowny Panie redaktorze Kumor,         W nawiązaniu do artykułu “PRL była inkubatorem patologii”. Temat bardzo szeroki i nasuwa się wiele pytań z tym związanych.         Nie mam zamiaru...

Listy z nume­ru 49/2021

Siedlce, dnia 29.11.2021 r. Pani Urszula Rusecka Przewodnicząca  Sejmowej Komisji   Polityki Społecznej i Rodziny         Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwraca się z uprzejmą prośbą o...

Listy z nume­ru 48/2021

Szanowni Państwo, Muzeum Tatrzańskie im dra. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zwraca się z serdecznym zaproszeniem do aktywnego włączenia się w tworzenie Muzeum Palace w Zakopanem. (...)         Celem...

List od Mariu­sza Rokic­kie­go (47/2021)

        W ciągu dnia, kiedy leżę na boku, co jakiś czas podnoszę się, za pomocą drabinki i opieram się łokciem na barierce tak, aby rozluźnić...

Marsz Nie­pod­le­gło­ści łączy Pola­ków z całe­go świata

Szanowni Państwo, od kilku lat mam zaszczyt stać na czele stowarzyszenia organizującego największą manifestację patriotyczną w Europie, a być może nawet na świecie. Marsz Niepodległości...

Listy z nume­ru 45/2021

...Panie Andrzeju!         My Polacy jesteśmy z natury indywidualistami, (i ja do nich się zaliczam), 10 Polaków, często tyle samo różnych opinii.. nie lubimy “być pociągnięci...