Tuesday, June 28, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 25/2022

Jak nie stracić na inflacji?         Na postawione pytanie autor artykułu nie odpowiada, bo widać, że nie rozumie tego problemu.         Uważam, że nie ma Pan pojęcia jak...

Listy z nume­ru 24/2022

Odnośnie artykułu na stronie 10 pana Adama Śmiecha w Gońcu 19 - 25 maja 2020.         Dziwi mnie, że dalej Pan nie rozumie i nie pojmuje,...

Listy z nume­ru 23/2022

        Nie jest prawdą, jak wmawia nam wielu demagogów, że niegłosowanie jest wielkim grzechem. Ten sam argument był używany w Polsce w latach 90-tych, pamiętam...

Cof­nę­li nas z gra­ni­cy USA, skie­ro­wa­li na kwa­ran­tan­nę — list do redakcji

Dzień dobry Moi znajomi polecili napisać do Pana w związku z incydentem, który przydarzył mi się wczoraj przekraczając granicę do Stanów. Nie jestem zaszczepiona. Jestem...

Listy z nume­ru 18/2022

        W tym samym czasie, jak był pan tu w Wilnie na mszy z polskim konsulem, w Barry’s Bay na tym zdjęciu usunięto polską flagę...

Listy z nume­ru 17/2022

MÓWIŁY JASKÓŁKI: NIC NIE WARTE SPÓŁKI - to pierwsza, natychmiastowa reakcja po spojrzeniu na mapę z pierwszej strony Gońca #16 (21-27 kwietnia 2022).         Jak się...

Listy z nume­ru 16/2022

Szanowny Panie Redaktorze,         “Z jednego źródła nie może wypływać gorzka i słodka woda”, więc mnie dziwi, że “C-19 histeria” była przez Pana poddana krytyce z...

Listy z nume­ru 15/2022

Był miernym ambasadorem nic nie zrobil dla  Poloni  i nazwać go ”eminencja” jest  nie na miejscu.         A ten R. to cwaniak. Dzięki takim cwaniakom nie...

Listy z nume­ru 14/2022

Pytanie do Board of Directors dot. Odziału CU w Milton to bcc: redakcja Szanowny Panie/Pani,         Odwiedziłam oddział CU w Milton tj. oddział, który został przeniesiony z Centrum...

Listy z nume­ru 13/2022

        Napisałem do prezydenta Dudy, bo to bojący Andrzejek, prosiłam go, żeby się wstawił za Polonią i w obronie praw deptanych przez Trudeau,  a ten...