Sunday, October 17, 2021

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 40/2021

  Straszne, co się dzieje nawet w Kościele Świętym.         Sługa Chrystusa wtrąca się w kompetencje państwa i staje się politykiem, czego mu robić nie wolno.         Jeśli się...

Listy z nume­ru 39/2021

Kto się opiekuje budynkiem kościoła św.Stanislawa Kostki w Toronto?         Niestety, wygląda, że nikt - nie proboszcz, który nie spieszy się z naprawą zniszczenia w obawie...

Listy z nume­ru 38/2021

Po filmie POWRÓT DO JEDWABNEGO. W 2013 roku powstał dokument „Jedwabne ostatni świadek” 60 minut. http://youtu.be/uUnT29NDDsQ Pomimo że mam telefon do P. Sumlińskiiego nie udało mnie się...

Ludz­ki wymiar apar­the­idu sani­tar­ne­go w Ontario…

Oto list od jednego z naszych Czytelników: Panie Andrzeju, Moja żona pracuje w uniwersyteckim szpitalu od dwudziestu lat jako Respiratory Therapist, na oddziale covidowym, od kiedy...

Listy z nume­ru 34/2021

KOLEJNA NIENAWIŚĆ WYMIERZONA PRZECIW: WIERZE I SPOŁECZNOŚCI KATOLICKIEJ PARAFII ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W TORONTO!!!         Niżej kopiuję dowód na kolejny „hate crime” zasygnalizowany w komunikacie z dzisiejszego...

Listy z nume­ru 33/2021

Witam po raz pierwszy do Was!         Dużo czytam wszędzie online, ale nie wszystko na  Goniec czytam. Zastanawiam się czy Pan, panie Kumor pisał kiedyś o...

Listy z nume­ru 32/2021

Re: A post of interest: “Chrześcijanie zagrożeni w Kanadzie” Szanowny Panie Andrzeju,         Dziękuję za informacje z “kraju pachnącego żywicą”. Choć są to informacje przygnębiające, to...

Listy z nume­ru 30/2021

Obym nie była złowieszczą Kasandrą, stąd NIE MOGĘ MILCZEĆ W CZASIE,  KIEDY SZCZEPY w Kanadzie DZIAŁAJĄ JAKBY MIAŁY CARTE-BLANCHE NA PALENIE KOŚCIOŁÓW.         Jestem zaniepokojona beztroską...

Kolej­ny incy­dent w koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toronto

Obym nie była złowieszczą Kasandrą , stąd NIE MOGĘ MILCZEĆ W CZASIE, KIEDY SZCZEPY w Kanadzie DZIAŁAJĄ JAKBY MIAŁY CARTE-BLANCHE NA PALENIE KOŚCIOŁÓW. Jestem zaniepokojona...

Listy z nume­ru 27/2021

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU KTÓREGO NIE WIDAĆ: INFORMACJA SKRYTA TO TAKA, KTÓREJ WIELU NIE WIDZI I STĄD NIE CZYTA.         Szanowna Redakcjo, chyba większości zależy, aby w Domu...