Friday, March 5, 2021

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z numeru 8/2021

Dotyczy tekstu o bluzgach Panie Andrzeju, cieszę się, że Pan ten temat poruszył jednocześnie uchylając rąbka więziennego życia. Język pelen wulgaryzmów to język knajacki niegodny...

Listy z numeru 5/2021

Mój email do ministra spraw zagranicznych poniżej: Nowy minister Garneau jest dopiero 2 tygodnie na pozycji ministra, a już się obija . I do not...

Listy z numeru 4/2021

      To smutne, że działacze kraśnickiej NSZZ “Solidarność” zapomnieli o swoim druhu i starszym koledze, który zmarł w styczniu br. Informację  o śmierci  Bogusława Jana...

Pomoc dla dziecka w Polsce

Witam Serdecznie wszystkich ludzi o dobrym sercu.. Kolejna zbiórka ... kolejne błaganie ... wyścig z czasem...... meta jest już widoczna . W czasach pełnych strachu niepewności...

Listy z numeru 3/2021

Szanowna Redakcjo, Proszę przekazać Panu Januszowi Niemczykowi wyrazy uznania za znakomitą analizę i klarownie wyłożone ocenę naszego położenia, jako cywilizacji Euroamerykańskiej w aktualnej sytuacji geopolitycznej...

Listy z numeru 1/2021

Bardzo ważna wiadomość od dr Chrisa Malickiego: Jako zaniepokojony lekarz rodzinny w Mississauga apeluję do wszystkich Kanadyjczyków o przyjęcie szczepień Covid-19 zatwierdzonych i zalecanych przez...

Listy z numeru 51/2020

Szanowna Pani Alicja Farmus, W nawiązaniu do Pani artykułu o tematyce jak wyżej, części dotyczącej torontońskiej rozgłośni Radia Maryja, chciałbym wszystkich powiadomić że to radio...

Listy z numeru 49/2020

LIST OTWARTY DO KG RP W ŁUCKU Sz. P. Sławomir Misiak Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku W dniach 4-6 grudnia w dawnym naszym kościele pw. Narodzenia...

Będziemy głosować choćby na samego diabła, ale nie na nich…

Witam Pana Panie Andrzeju Rozmawiałem z Panem odn. telefonów z biura PC. party Jak zwykle dzwonią żeby ich wspierać finansowo, ale tym razem to już przegięli. Wszystko...

LIST OTWARTY w sprawie pilnego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Warszawa 6 XII 2020 r. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Zarząd Główny Aleja NMP 54, 42-200 Częstochowa Adres do korespondencji: ul. Szpitalna 24, 41-500 Chorzów prezeskslp@gmail.com, kslp@kslpmazowsze.pl, Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie...