Monday, October 3, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 38/2022

 Karol nie dorósł do przywilejów - właśnie, więc po co te przywileje dla nich, nie można siłą nic im odebrać, ale to oni powinni...

Listy z nume­ru 37/2022

Szanowny Panie Redaktorze,         Przeczytalem artykuł “Rosja i Ukraina doszly do porozumienia w kwietniu… i wtedy interweniowała Wielka Brytania”.  Jakoś nie chce mi się wierzyć w...

Listy z nume­ru 35/2022

Szanowny Panie Redaktorze, W tygodniku “Wsieci” 22-28 sierpnia 2022, redaktor Jan Rokita pisze, cytuję:” … A Ameryka, o czym nigdy nie wolno zapominać, nie...

Listy z nume­ru 34/2022

Dotyczy felietonu A. Kumora „Co zyskuje Waszyngton na wojnie?” - Cały ten tekst jest napisany tak, aby nie “zauważyć”, że Rosja po prostu morduje Ukraińców....

Listy z nume­ru 33/2022

Dotyczy wypowiedzi A.Kumora na temat reformy służby zdrowia         Prywatna służba zdrowia nie jest dobrym rozwiązaniem. Mieszkam w kraju, gdzie jest takie rozwiązanie i niestety leczenie...

Listy z nume­ru 31/2022

Szanowny Panie Redaktorze,         W tygodniku Warszawska Gazeta 15-21 lipca 2022 na stronie 30 jest artykuł zatytułowany: ‘’Quo vadis, pośle Grzegorz Braun?” W artykule czytamy: Poseł...

Listy z nume­ru 29/2022

Do pani Iryny szo pysała na Pana Kumora tyżdeń temu, pani Iryno, duże dobre szczo wy zhadujete szczo Naszi ludy donosiat na druhych. Ale...

Listy z nume­ru 28/2022

Witam. Szkoda Ola, znaliśmy się wiele lat, składałem jego książki. Ostatni kontakt z nim miałem jakoś na początku lutego. Dzwonił do mnie z Mińska...

Listy z nume­ru 27/2022

        The Canadian government allowed a large number of immigrants to come to Canada in the 80’s because it needed highly educated people which there...

List do redak­cji: POLSKIE DZIEDZICTWO ZAGROŻONE W DOMU KOPERNIKA

Dom Kopernika, w projekcie księdza Smith’a i senatora Hajdasza, miał być polonijnym Domem Seniora i od lat był przystanią polskości. Niestety obecnie ta idea...