Wednesday, May 5, 2021

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z numeru 17/2021

Dzień dobry Panie Redaktorze Pan pisze świetnie więc uważam, że nie ma potrzeby pisać tylko poddać panu myśl, a to już do pana decyzji...

Listy z numeru 16/2021

Zgadzam się z panem redaktorem że każdy powinien być  odpowiedzialny za własne  i swojej rodziny zdrowie , a nie  jakiś tam obcych ludzi ....

Przyszło mi uczestniczyć w drugiej antykomunistycznej rewolucji…

Przyszło mi uczestniczyć w drugiej antykomunistycznej rewolucji ,komunizm nie skończył się w Polsce , maszeruje dalej. W wielu kanadyjskich miastach odbywają się protesty ,...

LOT-em do Toronto w czasie pandemii — Znaj swoje prawa

Szanowny Panie Redaktorze, Chciałabym się podzielić z czytelnikami GOŃCA moim doświadczeniem podróżowania samolotami LOT w czasie pandemii Covid-19. Mam nadzieje, że moje doświadczenie może być...

During wave 3 children treated worse than dogs

I am forwarding a copy of the letter that I forwarded to the Premier's office. I don't know if anyone reads those e-mail and...

Listy z numeru 15/2021

Szanowni Państwo,         Czas najwyższy na konkretne odpowiedzi: nie wolno ignorować i traktować lekceważąco tak ważnych pytań o bezpieczeństwo Polski i Polaków.         Kazus Smoleński jest testem nr...

Listy z numeru 14/2021

Szanowny Panie Redaktorze, Z zainteresowaniem przeczytałem odpowiedź Vadima Lakova („Goniec” nr. 12) na list(y) Wojciecha Wilkowskiego zamieszczone w 11 numerze, gdzie autor na wstępie zaznacza,...

Listy z numeru 13/2021

Warszawa, 31 grudnia 2020 r.         Hi, I write this letter according to comments made by Wojciech Wilkowski in weekly  “Goniec” (March 18 – 24 ’21)....

List otwarty organizacji katolickich do Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka

Szanowni Państwo, organizacje katolickie i patriotyczne w obawie o ograniczenia w możliwości sprawowania kultu religijnego w okresie Wielkiego Postu oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kierują list...

Listy z numeru 11/2021

Dotyczy tekstu: Neokolonializm ciotek rewolucji         Andrzeju, chylę głowę przed kalibrem Twojego pomyślunku. Pamiętam Twoją propozycję sprzed lat o jednorocznej uldze z podatku dochodowego dla rozkwitu...