Thursday, July 29, 2021

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Kolej­ny incy­dent w koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toronto

Obym nie była złowieszczą Kasandrą , stąd NIE MOGĘ MILCZEĆ W CZASIE, KIEDY SZCZEPY w Kanadzie DZIAŁAJĄ JAKBY MIAŁY CARTE-BLANCHE NA PALENIE KOŚCIOŁÓW. Jestem zaniepokojona...

Listy z nume­ru 27/2021

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU KTÓREGO NIE WIDAĆ: INFORMACJA SKRYTA TO TAKA, KTÓREJ WIELU NIE WIDZI I STĄD NIE CZYTA.         Szanowna Redakcjo, chyba większości zależy, aby w Domu...

Listy z nume­ru 26/2021

       Dla tych co szczuli na PIS ustawą 447         W czasie kiedy Konfederacja niesamowicie straszyła Polaków i siała fałsze że to PIS “będzie” lub “zamierza wypłacać...

Listy z nume­ru 25/2021

       Zrodziła się piękna i mądra myśl w głowie dyrektora Teatru Nie Teraz, Tomasza Żaka  z Tarnowa. Z okazji 78. rocznicy czczenia pamięci ofiar ukraińskiego...

Apel w rocz­ni­cę pierw­sze­go trans­por­tu do Auschwitz

Tarnów - Oświęcim czerwiec 2021 r. Za kilka dni przypada 81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz. Na wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich datę 14 czerwca, rocznicę...

List od Mariu­sza Rokic­kie­go: Pierw­szy spa­cer po roku

        Od dziecka jestem zakochany w przyrodzie jest piękna i urzekająca, zwłaszcza wiosną, kiedy budzi się, z zimowego snu.  Niby zawsze jest tak samo, a...

List otwar­ty do pani Olgi Tokarczuk

Proszę mi powiedzieć, ilu Żydów zabiła Pani i Jej rodzina, kiedy, z jakich powodów i jakimi metodami, dlaczego prokurator nic o tym nie wie...

Listy z nume­ru 21/2021

Witam serdecznie,         Od dłuższego czasu śledzę Wasz portal internetowy i jestem jego codziennym czytelnikiem.         Jestem również pod wrażeniem niezwykłej aktualności prezentowanych artykułów i wiadomości. Gratuluję! Rzadko...
video

Ste­fan Komar: The­re MUST be a strong and swift reac­tion to eth­nic hatred and...

On May 24, 2021, on the Anderson Cooper show, United States Congressman Stephen Cohen from Tenessee made the following outrageous, and hateful, anti-Polish statement...

Listy z nume­ru 20/2021

URGENT OPEN LETTER TO LEADERS OF THE CATHOLIC CHURCH, PRO-LIFE ORGANIZATIONS AND CATHOLIC MEDIA REGARDING VACCINATIONS         I am humbly submitting to you that,  regarding the...