Monday, October 3, 2022

Andrzej Kumor dla TV „Naj­wyż­sze­go czasu”

        Globalizacja wcale nie wymusza postrzegania ludzi jako niewolników kierowanych z góry;  są możliwości rozwoju świata w sposób zgodny z tym, kim jesteśmy Marta Markowska: Czy...
video

Kumor: Femi­nizm był zły od pierw­szej fali!

Wywiad dla kanału Najwyższego czasu

Izo­la­cja stry­chu to czy­sta oszczędność

Jak się w Kanadzie buduje, to wszyscy wiemy; przede wszystkim tanio i „na wygląd”. Dowiadujemy się o tym bardzo szybko, zwłaszcza jeśli kupujemy gdzieś...

Ban­bye czy­li wol­ność słowa

O kulisach usunięcia telewizji wRealu24 z platformy YouTube oraz budowie nowej polskiej platformy video banbye.pl rozmawiamy z redaktorem naczelnym wRealu24 Marcinem Rolą, do rozmowy...
video

Kumor: Czy tech­no­lo­gia zagra­ża wolności?

Dla kanału Sommer...
video

Roz­mo­wa z Mar­ci­nem Rolą z wRealu24

O kulisach usunięcia telewizji wRealu z platformy YouTube oraz budowie nowej polskiej platformy video banbye.pl rozmawiamy z redaktorem naczelnym wRealu24 Marcinem Rolą, do rozmowy...
video

Andrzej Kumor w tele­wi­zji wRealu24 o papie­żu Fran­cisz­ku i dra­koń­skich prze­pi­sach sanitarnych

ZAPRASZAMY na wydarzenia: 15 sierpnia - MARSZ POLSKOŚCI   15 sierpnia - WIELKI PIKNIK PATRIOTYCZNY i 7. URODZINY wRealu24: https://www.facebook.com/events/44855... Telewizja wRealu24 potrzebuje Twojej pomocy! Pomóż...
video

Jan Zamor­ski czło­wiek pol­skie­go morza

Jan Zamorski od kilkudziesięciu lat mieszka w Kanadzie w tym czasie napisał i wydał wiele książek o Polsce i żeglarstwie, z wykształcenia geolog z...
video

Odszko­do­wa­nie dla ofia­ry “elik­si­ru”! Tru­de­au chce roz­bro­ić Kana­dyj­czy­ków! A. Kumor wRealu24!

Pinned by Marcin Rola wRealu24 3 hours ago Szanowni Widzowie! Prosimy o wsparcie naszej niezależnej, oddolnej i propolskiej telewizji wRealu24. Darowizna https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=WRLH6MPADYW58 nr konta (PKO...

Za trzy mie­sią­ce piel­grzym­ka do Midland

GONIEC: Serce rośnie widząc panów, bo to znaczy, że w tym roku pielgrzymka jednak pójdzie;   jak to będzie w tym roku, , ruszyły...