Sunday, October 17, 2021

Powrót do Jedwab­ne­go – Roz­mo­wa z Woj­cie­chem Sumlińskim

Andrzej Kumor: - Gratuluję filmu, bo jest tak dobry, że jest przemilczany. Gdyby przeciwnicy zdecydowali się odsyłać do niego, wytykać, pokazywać, to znaczyłobym, że...

Mag­da­le­na Tar­gań­ska: Pierw­sza bio­gra­fia Sta­ni­sła­wa Michal­kie­wi­cza powsta­wa­ła nie bez przeszkód

Tomasz Cukiernik, autor właśnie wydanej biografii redaktora Stanisława Michalkiewicza, opowiada, jak powstawała książka i z jakimi przeciwnościami musiał się zmagać. Magdalena Targańska  (Nasza Polska): ...

Zawsze zachę­cam do powro­tu do kra­ju. Moty­wa­cje są bar­dzo róż­ne, ale widocz­ny jest ten ruch w...

Z Krzysztofem Grzelczykiem, kończącym misję konsulem generalnym wToronto rozmawia Andrzej Kumor Andrzej Kumor - Panie Konsulu, rozmawialiśmy zaraz na początku Pana misji;  poznałem Pana  podczas...
video

Woj­ciech Sum­liń­ski: Jeste­śmy na począt­ku cze­goś bar­dzo ważnego

Wojciech Sumliński, autor bijącego rekordy popularności filmu "Powrót do Jedwabnego" w rozmowie z "Gońcem" dziękuje kanadyjskim widzom, prosi o wsparcie w walce z kłamstwem,...

Po śnia­da­niu z Grze­go­rzem Brau­nem. Bia­da nam gdy­by­śmy prze­szli na stro­nę nieprzyjaciela

Andrzej Kumor: - Grzegorzu, spotykamy się po… Grzegorz Braun: - Po śniadaniu się spotykamy, to jest tutaj nasza stołówka zakładowa zwana szumnie Restauracją Sejmową, widzieliśmy...
video

Poże­gnal­ny wywiad z Kon­su­lem Krzysz­to­fem Grzelczykiem

Krzysztof Grzelczyk były imigrant "solidarnościowy" w  Kanadzie, kończy swą służbę, jako Konsul Generalny w Toronto. Konsul Grzelczyk dał się poznać jako niestrudzony promotor polskiej sprawy,...
video

Goniec roz­ma­wia ze Sta­ni­sła­wem Michalkiewiczem

O kondycji polskiego narodu oraz możliwościach poprawy położenia Polski ze Stanisławem Michalkiewiczem rozmawia Andrzej Kumor
video

Grze­gorz Braun komen­tu­je dla Gońca

O tym czy praca w Sejmie ma sens i innych tematach. Nasza rozmowa, praktycznie już po fakcie została przerwana przez Straż Marszałkowską, która "dostała polecenie...
video

Na lot­ni­sku w Toron­to jak w PRL za komu­ny — o swo­ich “przej­ściach” opo­wia­da...

Mieszkająca od kilku lat w Polsce Stefania Barua opowiada o "przejściach" na lotnisku i Pearsona w Toronto, dokąd przyleciała, by odwiedzić rodziców i o...

Wspi­nacz­ka jest jak chi­rur­gia — wywiad z 2012 roku

Mateusz Bujak przez znajomych uważany jest za cudownego wariata, kipiący życiem, tryskający energią, latami walczył z własnym bólem, z pasją leczy ludzi w krajach...