Thursday, July 29, 2021

Sta­ni­sław Barua: Wyłącz NETFLIX

Niemoralność, amoralność, wyobcowanie, nihilizm, absurd, satanizm i demonizm... Wywiad ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych,...
video

Pasz­por­ty szcze­pion­ko­we — son­da na pla­zie Wisła

Czy osoby zaszczepione powinny się obawiać niezaszczepionych, czy osoby niezaszczepione powinny mieć mniejsze prawa niż zaszczepione, czy czujemy się przymuszani do szczepień przeciwko wirusowi?...
video

Jaki kolor pastyl­ki wybie­rasz — Andrzej Kumor w Two­je Radio Hamilton

O budowaniu nowej tożsamości globalistycznej przy pomocy Cancel Culture i Black Lives Matter na falach Twoje Radio z Hamilton rozmawiają Jolanta Nóżka - gospodarz...
video

Film jako narzę­dzie pro­pa­gan­dy glo­ba­li­stycz­nej i neomarksistowskiej

Wywiad rzeka ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych, i fabularyzowanych serialach dokumentalnych (docu-dramas)...
video

Kościół jest w Kana­dzie chłop­cem do bicia

Nasz wywiad dla portalu kresy.pl na temat sytuacji Kościoła katolickiego w Kanadzie
video

Wywiad Andrze­ja Kumo­ra dla tele­wi­zji Naj­wyż­sze­go Czasu

Dlaczego polska dyplomacja w Kanadzie nie wspiera organizacji Pro-life, a jej przedstawiciele  nie maszerują w Marszu dla Życia w Ottawie, skoro kanadyjska w Polsce...

Misjo­narz nie może powie­dzieć, że nie wie jak pomóc…

O. Ludwik Stryczek OMI urodził się 3 sierpnia 1958 w Łące w rodzinie chłopskiej Józefa i Łucji z d. Chmiel. W latach 1965–1973 uczęszczał...

One Star Away — z Woły­nia, przez guła­gi do Indii i USA

        Urodzona w Nowym Jorku i mówiąca płynnie po polsku córka Polki Józefiny Nowickiej wywiezionej wraz z rodziną do gułagu za koło polarne w ZSRS,...

Gdzie w GTA łowić ryby? Obja­śnia Krzysz­tof Jaśkielewicz

– Krzysiek, pracujesz w Muskoce, masz ryby w bród, ale niestety my, większość ludzi tkwimy tutaj, w Toronto, gdzie zatem uprawiać wędkarstwo miejskie?         Są w...
video

o. Ludwik Stry­czek OMI pol­ski misjo­narz z Kamerunu

Z informacji na stronach parafii św. Kazimierza w Toronto o. Ludwik Stryczek OMI Urodził się 3 sierpnia 1958 w Łące w rodzinie chłopskiej Józefa i Łucji...