Friday, September 17, 2021
Strona główna Z Kraju i ze świata

Z Kraju i ze świata

Nie tyl­ko wia­do­mo­ści agen­cyj­ne — nie tyl­ko z mediów głów­ne­go nurtu

Par­la­ment Euro­pej­ski kon­tra Polska

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, w której wezwał polskiego premiera, by nie kwestionował nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym. W rezolucji Parlament Europejski apeluje...

Foto­re­la­cja z beaty­fi­ka­cji pry­ma­sa Wyszyńskiego

Pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w niedzielę 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kard. Stefana...

Czwar­ta daw­ka szcze­pion­ki w Izraelu.

W Izraelu zanotowano ponad 10 tys. nowych przypadków zakażeń COVID-19. Izrael stał się na początku września krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca. W tej chwili...

Lock­down i restryk­cje sprzy­ja­ją epi­de­mii grypy

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid poinformował, że tegorocznej zimy na Wyspach będzie miał miejsce „bardzo trudny sezon grypowy”. Wyjaśnił, że to pokłosie tzw. pandemii...

Ura­że­ni z powo­dów reli­gij­nych sami sobie winni…

Sąd uniewinnił Adama „Nergala” Darskiego od zarzutu obrazy uczuć religijnych. W treści uzasadnienia wyroku zasugerowano, że osoby, które poczuły się urażone zdjęciem, na którym...

Wiel­ka Bry­ta­nia wyco­fu­je się z pasz­por­tów szczepionkowych

Brytyjski sekretarz zdrowia Sajid Javid powiedział w niedzielę, że plan wprowadzenia paszportów  szczepionkowych przeciwko koronawirusowi   nie zostanie zrealizowany. Decyzja nastąpiła  po tym, jak brytyjscy prawodawcy...
video

Bia­ło­ruś i Rosja inte­gru­ją gospodarki

W czwartek na Kremlu Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko zatwierdzili 28 programów pogłębienia integracji Rosji i Białorusi. W piątek premierzy obu krajów poinformowali, czego...

Nie­ty­po­we prze­ciw­cia­ła pro­gno­zu­ją cięż­ki prze­bieg Covid

Obecność specyficznych cząsteczek układu odpornościowego, zwanych przeciwciałami autoimmunologicznymi, jest silnie związana z tym, jak rokują pacjenci hospitalizowani z powodu Covid -19 - ustalili naukowcy...

Trzę­sie­nie w Aca­pul­co i nie­zwy­kłe zja­wi­ska na niebie

Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło wybrzeże Pacyfiku w Meksyku, w pobliżu kurortu Acapulco. Trzęsienie o sile 7 stopni skali Richtera było również silnie odczuwalne w odległości...

Soros: Woj­na USA z Chi­na­mi to wal­ka na śmierć i życie

George Soros skrytykował chińskie inwestycje BlackRock Inc. jako zagrożenie dla pieniędzy klientów i interesów bezpieczeństwa USA, krytykując po raz kolejny inwestowanie w drugą co...